protein 1 protein 2

Biokémiai kislexikon

   A       B       C       D       E       F       G       H       I       J       K   
   L       M       N       O       P       R       S       T       U       V       Z   

A

Acetecetsav: Mw 102.09, ketontest, "erőltetett" glukoneogeneziskor képződik (éhezés vagy cukorbetegség hatására). Mivel egy béta-ketosav, ezért magától dekarboxileződik aceton képződésével.
Acetecetsav dekarboxiláz: EC 4.1.1.4, homododekamer. 3C8W (Legionella) wiki

Acetil-CoA: aktivált ecetsav, tioészter kötése miatt makroerg vegyület. Keletkezik szénhidrátokból, zsírok és fehérjék  (aminosavak) lebontásakor. Belőle glukóz nem képződhet. Aktivált glukoneogenezis esetén a máj mitokondriumokban ketontestekké alakulhat. A mitokondriumokból citrátként kilépve zsírsavak szintézisére fordítódhat de izoprénszármazékok, szteroidok is képződhetnek belőle. Szabályozó szerepe van a PDH komplexben mint termékgátlószer.
Acetil-CoA karboxiláz: EC 6.4.1.2, az enzimatikusan inaktív protomer 450 kD nagyságú citoplazmatikus fehérje. Citromsav az aktív polimer alak kialakulását segíti elő, míg palmitoil-CoA ugyanezt gátolja. Multifunkcionális enzim mivel a biotin karboxiláz és a transzkarboxiláz tulajdonságot is tartalmazza. A zsírsavszintézisben vesz részt mint az első, szabályozott sebességmeghatározó lépés. Prosztetikus csoportja H vitamin. Terméke malonil-CoA. Irod. 1BNC (E.Coli), 2DTH (Pyrococcus)
Acetil-CoA acetiltranszferáz: EC 2.3.1.9, citoszol tioláz, homotetramer, 397 as. 1WL4, 1WL4 (Human) wiki
Acetil-CoA C-aciltranszferáz: EC 2.3.1.16, mitokondriális. 417 as. 4C2J (Human) wiki
Acetil-xilán észteráz: EC 3.1.1.72, 4OAP (Geobacillus) wiki

Acetilkolin: acetil-CoA-ból és kolinból képződik az idegsejtvégződésekben. A kb. 40 nm átmérőjű szinaptikus vezikulák egyenként 10 000 acetilkolin molekulát tartalmaznak. Irod.
Acetilkolin észteráz: EC 3.1.1.7, másodpercenként 14 000 acetil-kolin molekulát képes elbontani, igen gyors enzim. Diszulfid híddal összekötött homodimérekből álló oligomer. 583 as (Human). Irod. 1MAA (Mouse brain) wiki
Acetilkolin-kötő glikoprotein: Homopentamer. 1UV6 (Snail)
Acetilkolin receptor: a2bgd alegységösszetételű iontranszportáló transzmembrán fehérje. 2 acetilkolin molekula megkötésekor az ioncsatorna kinyílik és egy millisec alatt 20E Na+-ion áramlik be a sejtbe és ugyanennyi K+-ion áramlik ki. Mw 250 kD. 1OED, 2BG9 (Ray) wiki

Acetoacetil-CoA reduktáz: EC 1.1.1.36, homotetramer. 3VZS (Cupriavidus necator) wiki

Acetolaktát szintáz: EC 2.2.1.6, homotetramer, 587 as (Bacillus subtilis). 4RJi (Bacillus subtilis) wiki

Aceton: Mw 58.07, dimetil-keton, jellegzetes szagú folyadék. Ketontest. Cukorbetegségben a leheleten érződik.

Short chain Acil-CoA DH: EC 1.3.8.1, a 4 C-atomos zsírsav béta-oxidáció kezdő lépését katalizáló FAD tartalmú enzim. Homotetramer. 2ViG, 2ViG (Human) wiki
Medium chain Acil-CoA DH: EC 1.3.8.7, a béta-oxidáció kezdő lépését katalizáló FAD tartalmú enzim. Homotetramer. 396 as (Human). Enzimdefektusa csecsemőkorban gyakran halálos (SIDS), előfordulása 1:13000. 1EGC (Human) wiki
Long chain Acil-CoA DH: EC 1.3.8.9, a zsírsav béta-oxidáció kezdő lépését katalizáló FAD tartalmú enzim. Homotetramer. 2UXW (Human) wiki

Acil-CoA binding protein: közepes és hosszúláncú acil-CoA megkötését és sejten belüli szállítását végzi. Monomer. 2FJ9 (Human), 2CB8 (Human liver) wiki

Acilfoszfatáz: EC 3.6.1.7, acilfoszfátot zsírsavra és ortofoszfátra hidrolizáló enzim. 98 as (Human muscle type). 1APS

Aciloxiacil hidroláz: EC 3.1.1.77, heterodimer. 5W78 (Human) wiki

ACP: a zsírsavszintézisben részt vevő enzim, HSCoA -hoz hasonló oldalláncot tartalmaz. 1ACP

Actinidin: EC 3.4.22.14, tiol-proteáz, monomer. 2ACT (Kiwi) wiki, 1AEC (Kiwi) wiki

Adducin: a citoszkeletális spektrin - aktin hálózat kialakulását segíti. Heterodimer, egy a (= 737 as, Human a), és egy b (= 726 as, Human b) alegységből áll.

Adenilát cikláz 1: EC 4.6.1.1, integráns membránfehérje, az ATP = cAMP + pirofoszfát folyamatot katalizálja. A Ca2+-kalmodulin komplex aktiválja, a G-protein b és g alegysége gátolja. 839 as (Human brain). 1PK0 (Anthrax) wiki
Adenilát cikláz 2: kalmodulin-érzéketlen, a G-protein b és g alegysége aktiválja. 429 as (Human brain).

Adenilát kináz: EC 2.7.4.3, (= Miokináz), az ATP + AMP = ADP + ADP folyamatot katalizálja a citoplazmában. Monomer. 194 as (Human skeletal muscle, izoenzim 1). 3ADK
Adenilát kináz: P1,P5-Adenozin-pentafoszfát inhibítorral. 1AKE

Adenilo-szukcinát szintetáz: EC 6.3.4.4, az IMP + Asp + GTP = adeniloszukcinát + GDP + P reakciót katalizáló enzim. Homodimer, 459 as. 2V40 (Human) wiki
Adenilo-szukcinát liáz: EC 4.3.2.2, az adeniloszukcinát = fumársav + AMP reakciót katalizáló enzim. Homotetramer. 2J91 (Human) wiki

Adenilszulfát reduktáz: EC 1.8.99.2, heterotetramer. 2FJB (Archaeoglobus) wiki

Adenin deamináz: EC 3.5.4.2, adeninből ammóniát hasít le hipoxantin képződésével. 2iCS (Enterococcus) wiki

Adenin foszforibozil transzferáz: EC 2.4.2.7, az adenin + PRPP = AMP + PP reakciót katalizáló enzim, a purinváz egyik mentőreakciója. Citoplazmatikus. Homodimer. 180 as (Human). Hiánya 2,8-dihidroxiadenin urolitiázishoz vezet. 1ZN7 (Human) wiki

Adenozin dezamináz: EC 3.5.4.4, adenozinból ammóniát hasít le inozin képződésével. T-limfocitákban sok van, de minden szövetben megtalálható. 363 as (Human). 1A4M (Mouse) wiki

Adenovírus 3: capsid. 2C9G

Adipocita lipid binding protein: 131 as (Mouse). 1LIF

Adrenalin: mellékvese velő hormon (stressz hormon).

AFP: a-fetoprotein, fötusz plazmában található. Felnőtt emberben a koncentrációja 40 ng/ml serum alatti.
AFP prekurzor: 609 as (Human).

Agaróz: agar tartalmú tengeri algából tisztított galaktán hidrokolloid. Gélképző, elektroforézisre használható.

Agglutinin: Lektin. 1JPC (Snowdrop)
Agglutinin: Szója lektin. Homotetramer, 253 as. 1SBF (Szója) wiki
Agglutinin: Lektin. 2CCV (Csiga)

Akonitáz: EC 4.2.1.3, (= Akonitsav hidratáz), a citromsavat alakítja át izocitromsavvá. Mitokondriális. Monomer. 754 as, (Pig and bovine heart). 5ACN

Aktin: erősen konzervatív, globuláris (G-aktin) fehérje. Nemkovalens kötésekkel dupla helix F-aktinná rendeződhet. Nincs enzimaktivitása. Az izomfehérjék tömegének egynegyedét alkotja, a szarkomer I-csík fehérjéje (vékony filamentumok). 3 fő típusa van. a: izomszövet (= 377 as, Human skeletal muscle, a), b and g: citoszkeleton (= 375 as, Human b). Irod. 1ATN

a-Aktinin: a harátcsíkolt és a szívizom Z-csík fehérjéje (II. típus), ún. kötegelő fehérje. Homodimer antiparallel. 2 x 894 as, (Human II). A citoszkeletonban az I. típus fordul elő (2 x 892 as, Human I). Irod.
b-Aktinin: a harátcsíkolt izomban az aktin filamentumok hosszát szabályozó fehérje. Irod.

L-Alanin: Ala, A, Mw 89.09, fehérjealkotó aminosav. GPT-vel képződhet piroszőlősavból, munkavégzéskor a vázizom is termeli, ezáltal részt vesz a Cori-Alanin körben.
Alanin racemáz: EC 5.1.1.1, homotetramer. 3HUR (Oenococcus) wiki

b-Alanin: Mw 89.09. Asp-ból dekarboxilezéssel, elsősorban a pirimidinváz lebontásakor képződhet. CoA-ban található.

Albumin: zsírsavakat, 2 bilirubint, a TBG vel együtt T3-T4 hormonokat, a transzkortinnal együtt szteroidokat szállító vérplazma fehérje. Monomer, 585 as. 1E7H, 1N5U (Human) wiki, wiki

Aldehid DH: EC 1.2.1.3, az etanolfelhasználás második lépését katalizáló enzim. Homotetramer, 500 as (Human liver, cytosolic type), 494 as (Human liver, mitochondrial). 1CW3 (Human) wiki
Aldehid oxidáz: EC 1.2.3.1, homodimer, 1338 as (Human). 4UHW (Human) wiki

Aldo-keto reduktáz: 4XK2 (Polaromonas)

Aldoláz: EC 4.1.2.13, (= Fruktóz-1,6-diP aldoláz), a glukolízisben résztvevő enzim, nevét a fordított reakcióról (aldol dimerizáció) kapta, homotetramer. Aldoláz A az izomban (= 4 x 363 as Human muscle), B a májban (= 4 x 363 as Human liver) és C az agyban (= 4 x 363 as Human brain) található. 1QO5, 1QO5 (Human B), 1XFB (Human C) wiki

Aldóz reduktáz: EC 1.1.1.21, NADPH val működő enzim, a májban nincs jelen. Glukózból szorbit kialakulását katalizálja. Diabétesz esetén a nem inzulindependens szövetekbe betódul a glukóz, így a szemlencsében szorbitol szaporodhat fel ozmotikus változást okozva. Monomer. 315 as, (Human muscle/placenta). Irod. 2ACQ

Alkalikus foszfatáz: EC 3.1.3.1, a szérumban kimutatható széles specifitású enzim, ortofoszfát monoésztereket hasít alkoholra és foszfátra. 1ZEB (Human) wiki

Alkohol dehidrogenáz: EC 1.1.1.1, az etilalkoholt NAD+ koenzimmel acetaldehiddé oxidálja. Zn tartalmú. Citoplazmatikus. Metanolt és etilénglikolt is átalakít. Dimer (a, b, vagy g alegységekből felépülve), így 6 izoenzime van. a lánc (= 374 as Human liver a), b lánc (= 374 as Human b), g lánc (= 374 as Human g). A chi lánc nem etanolt hanem hosszúláncú alkoholokat oxidál (= 373 as Human chi-lánc). Ezenkívül létezik pi (= 391 as Human), és egy 6. típus is. Irod. 1HSO (Human alfa) wiki
Alkohol dehidrogenáz: EC 1.1.1.2, az etilalkoholt NADP+ koenzimmel acetaldehiddé oxidálja. 324 as (Human liver). 1KEV (Clostridium) wiki
Alkohol oxidáz: EC 1.1.3.13, primer alkoholokat O2 -vel FAD koenzimmel aldehiddé és peroxiddá oxidálja. Homooktamer, 663 as (Pichia). 5i68 (Pichia pastoris) wiki

Allantoikáz: EC 3.5.3.4, homohexamer. 1SG3 (Yeast) wiki

Allantoináz: EC 3.5.2.5, homotetramer. 3CL7 (Pseudomonas) wiki

Almasav: Mw 134.09, citrátkör intermedier, a malát-aszpartát inga tagja. A citoplazmában NADPH forrás lehet "malic enzim" -mel piroszőlősavat szolgáltatva.
Almasav DH: ld. MDH

Alzheimer amiloid protein: 58 as (Human). Amiloid plakkok. 1AAP
Serum amiloid P: Homopentamer, 5 x 204 as (Human). 1LGN (Human) wiki
Serum amiloid P: SAP, 16 alegységes csipketeritő. 1QTJ, 3FLR (Crab)

Amido-foszforibozil transzferáz: EC 2.4.2.14, homotetramer. 1ECB (E.Coli) wiki

Amiláz: EC 3.2.1.1, (= a-Amiláz, Diasztáz) keményítőt bontó enzim, az 1,4-a-kötéseket hasítja, endohidroláz. Ca2+ és Cl- ion szükséges a működéséhez. Extracelluláris. 496 as (Human pancreas), 496 as (Human salivary gland). 2TAA
b-Amiláz: EC 3.2.1.2, maltóz egységeket hasít le keményítő nemredukáló láncvégeiből, 1,4-a-endohidroláz.

Amin oxidáz: EC 1.4.3.21, membrán kötött, szemikarbazid érzékeny. 2C10 (Human) wiki

a-Aminoadipinsav szemialdehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.31, homotetramer. 4ZVY (Human) wiki

2-Amino 3-karboximukonsav 6-szemialdehid dekarboxiláz: EC 4.1.1.45, homodimer. 2WM1 (Human) wiki

2-Aminomukonsav szemialdehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.32, homotetramer. 5KLK (Pseudomonas) wiki

Aminopeptidáz: EC 3.4.11.., exopeptidáz. 1XFO (Pyrococcus), 3QNF (Human) wiki
Asp Aminopeptidáz: EC 3.4.11.21, exopeptidáz, elsősorban aszparaginsav láncvéget hasít de glutaminsavat is levág. 496 as (Bovine). 3VAT (Bovine) wiki
Lys Aminopeptidáz: EC 3.4.11.15, exopeptidáz, elsősorban lizin láncvéget hasít, 346 as (Pyrococcus). 4X8i (Pyrococcus) wiki
Aminopeptidáz N: EC 3.4.11.2, homodimer. 4FYQ (Human) wiki

L-Aminosav oxidáz: EC 1.4.3.2, L-aminosav + H2O + O2 = 2-oxosav + NH3 + H2O2. Homotetramer. 3KVE (Vipera) wiki

AMP dezamináz: EC 3.5.4.6, az AMP + H2O = IMP + NH3 reakciót katalizálja. Homotetramer. 3 izoformája fordul elő: vázizomban az 1. típus (= 747 as Human type 1), sima- és embrionális izomban a 2. típus (= 760 as Human type 2) és vvt-ben a 3. típus (= 767 as Human type 3). 2A3L (Arabidopsis thaliana) wiki

Angiotenzin-konvertáló enzim: EC 3.4.15.1, monomer. 4ASQ (Drosophila) wiki

Annexin I: foszfolipáz A2 inhibitor. Foszforilációval a gátló képességét elveszti. 345 as (Human), 1AiN
Annexin II: membrán-foszfolipid és aktin-citoszkeleton keresztkötő fehérje, az exocitózisban vesz részt. 338 as (Human placenta).
Annexin III: foszfolipáz A2 inhibitor. 323 as (Human).
Annexin IV: Ca kötő fehérje. 318 as (Human).
Annexin V: antikoaguláns fehérje. Monomer. 319 as (Human). 1AVH
Annexin VI: Ca kötő. 672 as (Human).
Annexin VII: Ca és membrán-foszfolipidkötő fehérje, az exocitózisban vesz részt. 466 as (Human).
Annexin VIII: antikoaguláns fehérje. 327 as (Human placenta).
Annexin XII: Ca és foszfolipidkötő. Hexamer, 315 as (Hidra). 1AEi (Hidra) wiki
Annexin XIII: bél specifikus. 315 as (Human).

Antihypertensive protein: vérnyomáscsökkentő fehérje, antivirális hatása is van. 43 as (Sea Anemone). 1BDS

a1-Antitripszin

a1-Antikimotripszin

Antiviral protein: pokeweed-a, 1APA

Antranilsav szintáz: EC 4.1.3.27, Heterotetramer. 1i7Q (Serratia marcescens). wiki

Antrax: Odema faktor protein, EC 4.6.1.1, Kalmodulin-szenzitív Adenilát-cikláz, 510 as (Bacillus Anthracis). 1K93
Antrax: Protective antigen, nem minket véd, hanem a bacillust, de injektálása immunitást idéz elő. pH függően pórust alakít ki a célsejt membránon és ezen keresztül jut a megfertőzött sejtbe a lethal és az ödéma faktor. 735 as (Bacillus Anthracis). 1TZO wiki

Apiráz: EC 3.6.1.5, monomer. 5U7V (Trifolium repens, lóhere) wiki

Apolipoforin III: 161 as. 1AEP (Locust)

Apolipoprotein A1: lipid szállító fehérje. 1AV1 (Human)
Apolipoprotein B48: az endotel sejtek termelik, a kilomikronok tartalmazzák. Hiányában nincs zsírfelszívódás.
Apolipoprotein B100: az LDL-re jellemző apoprotein, az egyik legnagyobb fehérjelánc a szervezetben. Az LDL receptorhoz képes kötődni. 4536 as (Human). Irod.
Apolipoprotein C2: a lipoprotein lipáz aktivátora, a kilomikron és a VLDL frakció tartalmazza. 1i5J (Human) wiki
Apolipoprotein D: bilin kötő fehérje. A HDL alkotórésze. Homodimer. 169 as (Human). 2APD
Apolipoprotein E3: az LDL receptorhoz való kötődésért felelős fehérje. A kilomikron remnant, az IDL tartalmazza. (191+x) as (Human). Irod. 1LPE
Apolipoprotein E4: 1LE4 (Human)

Apoptózis regulátor: Túlélő protein, sejthalálozást elnyomó aktivitású fehérje (Human) 1BXL
Apoptoszóma: Proteáz aktiváló faktor 1. 3J2T (Human)

Arabinóz binding protein: 6ABP
L-Arabinóz izomeráz: EC 5.3.1.4, homohexamer. 4R1Q (Geobacillus) wiki
L-Arabinitol 4-dehidrogenáz: EC 1.1.1.12, homotetramer. 3M6i (Neurospora crassa) wiki

Arachidonsav: 5,8,11,14-eicosatetraénsav. Mw 304.46, bár linolsavból szintetizálható mégis esszenciális zsírsavnak tekintjük. 20 szénatomos 4 telítetlen kötést tartalmazó zsírsav, F vitamin. Prosztaglandinok, tromboxánok keletkezhetnek belőle. A membrán foszfolipidek 5-15%-ban tartalmazzák. Irod.

Ara h3: Arachin, földimogyoró allergén. Homohexamer. 3C3V (Arachis hypogaea) wiki

Arachidonsav-5-lipoxigenáz: EC 1.13.11.34, a leukotriének szintézisében vesz részt. Citoplazmatikus. 673 as (Human).
Arachidonsav-12-lipoxigenáz: EC 1.13.11.31, a leukotriének szintézisében vesz részt. Citoplazmatikus. 662 as (Human).
Arachidonsav-15-lipoxigenáz: EC 1.13.11.33, a leukotriének szintézisében vesz részt. Citoplazmatikus. Monomer. 661 as (Human). 1LOX (rabbit) wiki

L-Arginin: Arg, R, Mw 174.20, szemi-esszenciális fehérjealkotó aminosav. A karbamid-ciklusban képződik ugyan, de a májsejtek citoplazmájában lévő argináz nagyon aktív enzim s ezért ott el is bomlik.

Arginin N-metiltranszferáz 5: EC 2,1,1,320, inhibítora antitumor hatású. Heterooktamer. 6CKC (Human) wiki

Argináz: EC 3.5.3.1, a karbamidciklus enzime. Arg indukálja. Mn2+ kofaktora van. Homotrimer. 322 as (Human). 1HQ5 (Rat liver) wiki

Arginoszukcinát liáz: EC 4.3.2.1, karbamidciklus enzim, citoplazmatikus. Homotetramer. 464 as (Human). 1AOS (Human liver) wiki
Arginoszukcinát szintetáz: EC 6.3.4.5, a karbamidciklus enzime. Homotetramer. 412 as (Human). 1J1Z (Bacteria), 2NZ2 (Human) wiki

Aromás L-aminosav dekarboxiláz: (DOPA dekarboxiláz) EC 4.1.1.28, homodimer. 480 as (Human). 3RBF (Human) wiki

Arrestin-b: a foszforilált b-adrenerg receptorhoz kötődik, ezáltal gátolja a G proteinek aktiválását. 409 as (Human b2).
Arrestin-C: a foszforilált red-green opszinhoz kötődik, ezáltal részt vehet a szignál transzdukcióban. 388 as (Human retina).
Arrestin-S: a pálcikák egyik fő fehérjéje, a foszforilált rodopszinhoz kötődik, ezáltal gátolja a transzducin mediált foszfodiészteráz aktiválását. 405 as (Human retina).

Arzenato-glicerinsav-3P: arzenát mérgezés hatására keletkező anyag a glukolízisben. Könnyen elbomlik, így nettó ATP képződés nélkül pörög a glukolízis.

Ascorbinsav: (= vitamin C )
Ascorbinsav oxidáz: EC 1.10.3.3, (L-aszkorbinsav:oxigén oxidoreduktáz). 2 x 552 as (Cukkini). 1AOZ (Cucurbita) wiki

L-Aszparagin: Asn, N, Mw 132.12, fehérjealkotó aminosav.
Aszparagináz: EC 3.5.1.1, az Asn + H2O = Asp + NH3 reakciót katalizáló enzim. 3ECA (E.Coli) wiki
Aszparagin szintetáz: EC 6.3.5.4, az Asp + ATP + Gln = Asn + AMP + Glu + pirofoszfát reakciót katalizáló enzim. 560 as (Human). 1CT9 (E.Coli) wiki

L-Aszparaginsav: Asp, D, Mw 133.10, fehérjealkotó aminosav. GOT-vel képződhet oxálecetsavból reverzibilis transzaminálási reakcióval. Gln-ról NH3 felvétellel aszparaginná alakulhat. Asp hatócsoportja van a pepszinnek.

Aszpartát aminotranszferáz ld. GOT
Aszpartát alfa dekarboxiláz: EC 4.1.1.11, heterooktamer. 4CRZ (E.Coli) wiki
Aszpartát béta dekarboxiláz: EC 4.1.1.12, az Asp = Ala + CO2 reakciót katalizáló enzim. 533 as (Comamonas). 3FDD (Comamonas) wiki
Aszpartát kináz: EC 2.7.2.4, homodimer. 2CDQ (Arabidopsis) wiki
Aszpartát szemialdehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.11, homotetramer, 379 as (Trichophyton). 4ZIC (Trichophyton) wiki
Aszpartát transzkarbamoiláz: EC 2.1.3.2, (Asp-karbamoil transzferáz) a pirimidinszintézis kulcsenzime (CAD), multifunkcionális enzim. Katalitikus alegysége 6 x 310, regulátor alegysége 6 x 153 as-t tartalmaz (E Coli). Citoplazmatikus. Irod. 1Q95, 1Q95 (E. Coli) wiki

ATP: adenozin-trifoszfát, Mw 507.21, a szervezet elsődleges energiatárolója. Rotate
ATP foszforiboziltranszferáz: EC 2.4.2.17, homohexamer, 300 as (Campylobacter). 4YB6 (Campylobacter) wiki
ATP szintáz: EC 3.6.1.34, az oxidatív foszforiláció enzime, a mitokondrium belső membránban. F típusú ATPáz. F1 a katalitikus alegység a3b3gde alegységszerkezetű, az F0 membrán proton csatorna 12a, b és c alegységből áll. (509 as = Human a chain = regulator subunit, b = katalitikus subunit, g = a protonáramlást befolyásoló subunit = 273 as Human liver-L). Irod. 1BMF (Bovine)
ATPáz: traffic (IV, szekréciós) ATPáz. 1G6O (Helicobacter)

Atrazin klorohidroláz: EC 3.8.1.8, homohexamer, 494 as (Pseudomonas). 4V1X (Pseudomonas) wiki

Avidin: a tojásfehérje egyik glikoprotein komponense, ahol az összfehérjének 0.05%-a. Irreverzibilisen megköti a biotint, ezáltal a biotin nem képes felszívódni a tápcsatornában. Naponta 20 db nyers tojásfehérje feletti mennyiség elfogyasztása okoz tüneteket. Denaturációjával a biotinkötő képességét elveszti. Homotetramer. 128 as (Hen). Irod. 5CHK (Hen egg white) wiki

Azurin: baktériumokban található elektrontranszporter fehérje. A citokróm C551 ről az citokróm oxidázra szállít e--t. 5AZU (Pseudomonas) wiki

B

Bakteriofág: PRD1, 180 trimerből álló 20 lapú ikozaéder capsid. 1W8X
Bakteriofág: phiX174, 60 heptamerből álló capsid. 1CD3 (phiX174 fág) wiki

Bakterioklorofill: 3BCL
Bakteriorodopszin: fényműködtetésű proton pumpa, integráns membránfehérje. Homotrimer, 262 as (Halobacterium Halobium). 2BRD, 2BRD, anim

Barnáz: EC 3.4.21.14, microbial Ser proteáz. 1RNB

Benzoilformiát dekarboxiláz: EC 4.1.1.7, homotetramer. 4MZX (Pseudomonas) wiki

Betain-aldehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.8, homotetramer, 517 as. 4Q92 (Pseudomonas) wiki

Bilin binding protein: Homotetramer, 173 as. 1BBP (Káposztalepke)

Bilirubin: Mw 584.65, a szérum albumin Lys-jéhez kapcsolódva 2 molekula bilirubint képes megkötni. Vízben nagyon rosszul oldódik. Barnás vörös színű.
Bilirubin oxidáz: EC 1.3.3.5, Glikozilált monomer. 6i3J (Albifimbria verrucaria, fungus) wiki

Biliverdin: Mw 582.63, zöld színű vegyület, a bilirubin prekurzora. Normálisan nincs jelen a szérumban sem az epében.
Biliverdin reduktáz A: EC 1.3.1.24, homodimer. 2H63 (Human) wiki
Biliverdin reduktáz B: EC 1.3.1.24, monomer, 206 as (Human). 1HDO wiki

Biotin: ld. Vitamin H
Biotin karboxiláz: EC 6.3.4.14, homodimer. 3RV3 wiki

Bira: (Biotin operon represszor és Biotin holoenzim szintetáz bifunkcionális protein), EC 6.3.4.15. 1BIA

Bleomicin hidroláz: EC 3.4.22.40, DNS kötő fehérje. 1GCB (Yeast), 1CB5 (Human) wiki

Borostyánkősav: Mw 118.09, citrátkör intermedier, SDH enzimmel fumársavvá alakul.
Borostyánkősav DH: ld. SDH

Bromoperoxidáz 1: (vanádium dependens). 1UP8 (Corallina) wiki

a-Bungarotoxin: kígyóméreg, neurotoxin. Acetilkolin receptorhoz kötődik. 74 as (Snake). 2ABX

C

C1 töredékek: Ser, MetTrp vagy His lebomlása során képződő egy szénatomos molekulatörmelékek.

Ca2+-ATPáz: EC 3.6.3.8, SR és ER Ca2+ transzportáló integráns membránfehérje. P típusú ATPáz. 997 as (Human slow skeletal muscle SR and ER), 1042 as (Human type ER). Irod. 1VFP (Rabbit) wiki
Ca2+-ATPáz: EC 3.6.1.38, plazmamembrán Ca2+ transzportáló integráns membránfehérje. 1220 as (Human rbc, type 1b), 1198 as (Human brain, type 2), 1205 as (Human rbc, type 4).

CAD protein: a pirimidinszintézisben résztvevő multifunkcionális enzim. 3 lépést katalizál.
1. Carbamoil-P szintetáz, glutamin felhasználó: EC 6.3.5.5, a 2ATP + Gln + CO2 + H2O = 2ADP + karbamoil-P + Glu + Pi reakciót katalizáló enzim,
2. Aspartát karbamoiltranszferáz: EC 2.1.3.2,
3. Dihidroorotáz: EC 3.5.2.3, a dihydroorotate + H2O = N-carbamoyl-L-aspartate reakciót katalizálja. 4BY3, 4BY3 (Human) wiki

Calgranulin C: Ca kötő fehérje neutrofil granulocitákban. 91 as (Human). 1GQM (Human) wiki

Canavalin: tároló fehérje. 418 as (Jack bean). 1CAU

Catabolite gene activator protein: 1CGP

CD4: (= T-cell surface glycoprotein CD4). Monomer. 1WIO (Human)
CD8: (= T-cell surface glycoprotein CD8). 1CD8 (Human)
CD59: (Human) 1ERG

Cellobiohidroláz: EC 3.2.1.91, 513 as (Trichoderma Reesei). 1EGN (Trichoderma Reesei) wiki
Cellobióz foszforiláz: EC 2.4.1.20, homodimer. 3S4A (Cellulomonas) wiki

Celluláz: bélbaktérium cellulózbontó enzim. Homohexamer. 5iR2 (Parabacteroides) wiki
Cellulóz szintáz: EC 2.4.1.12, a fő cellulóztermelő enzim. Hexa-homotrimer. 6WLB (Populus tremula, nyárfa) wiki

Chaperonin II: Protein hajtogató fehérje. 1Q3Q (Thermococcus), 4XCG, 4XCG (Sulfolobus) wiki, wiki
Chaperonin CCT5. homo16mer. 5UYZ (Human) wiki

Cianáz: EC 4.2.1.104 (= EC 4.3.99.1), cianát liáz (cianát hidratáz). 2iU7 (E.Coli), 1DW9 (E.Coli) wiki, wiki

Cipovírus polihedrin: szerkezeti fehérje (védőburok). 2OH6 wiki

Cisztatin B: tiol proteináz inhibitor. Citoplazmatikus. 98 as (Human) 1STF wiki

Cisztationin-b-szintáz: EC 4.2.1.22, a Cys szintézisben résztvevő Hem tartalmú enzim. Homodimer. 550 as (Human liver). 1JBQ wiki
Cisztationin-b-liáz: EC 4.4.1.8, homotetramer, 395 as (E.Coli). 4ITX (E.Coli) wiki
Cisztationin-g-liáz: EC 4.4.1.1, a Cys szintézisben résztvevő enzim. Citoplazmatikus. Homotetramer, 403 as (Human). 2NMP (Human) wiki
Cisztationin-g-szintáz: EC 2.5.1.48, homotetramer. 4L0O (Helicobacter) wiki

L-Cisztein: Cys, C, Mw 121.16, fehérjealkotó aminosav. Képződhet szerinből a Met kénatomjának felhasználásával. Lebomlásával piroszőlősav keletkezhet. Oxidációjával képződik a taurin.
Cisztein szulfinsav dekarboxiláz: EC 4.1.1.29, homodimer. 2JiS (Human) wiki

Citidin deamináz: EC 3.5.4.5, a citidin + H2O = uridin + NH3 reakciót katalizáló Zn tartalmú enzim. 1MQ0 (Human) wiki

Citokinek: (Human) 1CSG

Citokróm B5: az ER-ben található, a zsírsav deszaturáz rendszer tagja. 554 nm-en van elnyelése. CytB5-reduktáz NADH koenzimmel redukálja. 133 as (Bovine liver). Irod. 3B5C
Citokróm B5 reduktáz: EC 1.6.2.2, a zsírsavak lánchosszabításában, telítetlen kötések kialakításában, koleszterol szintézisben vesz részt. NADH-val működő, FAD tartalmú enzim. Az ER membrán külső oldalához kötött, de a vvt-ben szabadon fordul elő. Hiánya methemoglobinémiát okoz. 300 as (Human).
Citokróm B562: (= Cyt bK), a terminális oxidációs lánc tagja (komplex III). Protoporfirin IX-et tartalmaz, mint a hem. Irod. 256B
Citokróm B-C1 komplex III: EC 1.10.2.2, 3CX5, 3CX5 (Yeast) wiki
Citokróm C: 112 as (Rizs), 103-104 as (Gerincesek). A mitokondrium belső membrán külső felén található. A Cyt C1-ről szállítja az elektront a Cyt C-oxidázra. Irod. 1CCR
Citokróm C2: fotoszintetizáló baktériumok tartalmazzák a plazmamembrán belső oldalán. 2 x 116 as (Rhodobacter C.). Irod. 2C2C
Citokróm C3: 80-90 as. Anaerob szulfát redukáló baktériumok tartalmazzák, nem reaktív a mitokondriális Cyt c reduktázzal vagy oxidázzal. 1CY3
Citokróm C5: 85-90 as. Anaerob N-felhasználó baktériumokban fordul elő, nem reaktív a mitokondriális Cyt c reduktázzal vagy oxidázzal. (Azotobacter) 1CC5
Citokróm Cp: (Rhodospirillum M.) 2CCY
Citokróm C550: (Paracoccus D.) 155C
Citokróm C551: 80-90 as. N-felhasználó baktériumokban fordul elő, nem reaktív a mitokondriális Cyt c reduktázzal vagy oxidázzal. (Pseudomonas A.) 351C, 2PAC
Citokróm C HEM liáz: EC 4.4.1.17, monomer. 6ZMQ (Thermus thermophilus) wiki
Citokróm C oxidáz: EC 1.9.3.1, (Citokróm a3), a mitokondrium belső membránban található. 4 Ferrocitokróm C-t oxidál egy O2 molekulával. 85 as (Human liver). 1OCO (Cow) wiki
Citokróm C reduktáz: EC 1.10.2.2, Mitokondriális. 2BCC (Chicken) wiki
Citokróm C-peroxidáz: EC 1.11.1.5,  Szerves peroxidok redukcióját végzi, majd 2 cyt c-vel regenerálódik. 294 as. Irod. (Yeast) 2CYP
Citokróm P450Irod. (Pseudomonas P.) 8CPP
Citokróm P4503A4: EC 1,14.13.97, homodimer. 6BD7 (Human) wiki
Citokróm P450 reduktáz-NADPH: EC 1.6.2.4, FAD és FMN tartalmú ER enzim. A Citokróm P450 redukálása a szerepe. 676 as (Human liver). 1J9Z (Rat) wiki

Citrát liáz: EC 4.1.3.6, a citromsav = ecetsav + oxálecetsav reakciót katalizálja. 1SGJ (Bacter) wiki
Citrát liáz (ATP): EC 4.1.3.8, a citoplazmában található enzim, a lipogenezisben vesz részt. A citromsav elbontásához ATP szükséges, lévén a keletkező acetil-CoA makroerg vegyület. Irod.
Citrát szintáz: EC 2.3.3.1, a citrátkör tagja. Az oxálecetsav megkötése viszonylag nagy konformációs változást idéz elő (induced fit), csak ezután képes az acetil-CoA elfoglalni a helyét. A citril-CoA képződése újabb konformációs változást okoz és egy beforduló Asp oldallánc segítségével hidrolizálhat a CoA (ily módon megakadályozva az ac-CoA hidrolízisét). Mitokondrium matrix. Homodimer, 437 as (Pig heart). Irod. 2CTS, 4XGH (Burkholderia) wiki

Citromsav: Mw 192.12, a citromlé 5-8%-ban tartalmazza, in vitro véralvadásgátló. Keletkezik a citrátkörben oxálecetsavból és acetil-CoA-ból. Résztvesz az acetil-CoA mitokondriumból való kiszállításában, a trikarboxilát karrier segítségével. Elbomlásához a citoplazmában oxálecetsavra és acetil-CoA -ra ATP szükséges.
Szabályozó szerepe van a zsírsavszintézisben mint aktivátor és a glukolízisben mint fő fékentartó ágens

Clock protein: ATP-dependens Circadian Clock Protein KaiC, napi bioritmus szabályozó fehérje. Homohexamer. 1TF7 (Coccus) wiki

CLP: EC 3.4.21.92, ATP-dependens mitokondriális endopeptidáz. Homoheptamer, 277 as (Human). 1Y7O, 1Y7O (Streptococcus) wiki

dCMP deamináz: EC 3.5.4.12, homohexamer. 4P9E (Cianofág) wiki

Colicin: bélbaktériumok termelte antibiotikum. 1COL (E. Coli) wiki

Complement C3: 2A73 (Human)
Complement C5A: vérplazma glukoproteinek. C5-ből keletkezik, neutrofil granulocitákhoz kötődik, azok oxidatív anyagcseréjét aktiválja. Anafilatoxin. Mw 8.6 kD. (Pig). Irod. 1C5A
Complement H: Membránproliferativ glomerulonefritiszben hiányzik. 2G7i, 2G7i (Human) wiki

Concanavalin A: 4 alegységből álló lektin, homotetramer. Specifitása: a-D-mannóz, a-D-glc. Mn és Ca ion szükséges a szacharidok megkötéséhez. 237 as (Jack bean). Irod. 5CNA wiki

Cöruloplazmin: EC 1.16.3.1, Cu tartalmú ferrooxidáz enzim. A réz 95 %-át tartalmazza a plazmában. Monomer, 1065 as (Human). 4ENZ (Human) wiki

CPK: (= Creatine Phospho Kinase) ld. CK. Irod.

Crambin: káposztamag raktározó fehérje, 46 as 1JXU (káposzta) wiki

C reaktív protein: a máj által termelt marker amely gyulladásos folyamatokat jelez. 1LJ7 (Human) wiki

CRISPR: információ tároló fehérje támadó vírusokról. 4QYZ (E.Coli) wiki

CtBP1: C-terminál binding protein 1. EC 1.1.1.. Homotetramer. 6CDF (Human) wiki

CTP-szintetáz: EC 6.3.4.2, az UTP + Gln + ATP = CTP + Glu + ADP + P reakciót katalizáló enzim. GTP aktiválja, CTP gátolja. Homotetramer, 591 as (Human). 1S1M, 1S1M (E.Coli) wiki, 5U03 (Human) wiki

C vitamin: ld. Vitamin C

Cyclophilin A: EC 5.2.1.8, az X-Pro peptidkötés cisz-transz izomerizációját katalizáló enzim. Citoplazmatikus monomer, 164 as (Human). 3CYH (E.Coli), 1AWV (Human) wiki

D

D3 vitamin: ld. Vitamin D

DALA dehidratáz: (= Porfobilinogén szintáz) EC 4.2.1.24, Oktamer. 1E51 (Human) wiki
DALA szintáz: (= 5-aminolevulinsav szintáz) EC 2.3.1.37, homodimer. 2BWO (Rhodobacter) wiki

Defenzin A3: Dimer, 30 as (Human neutrophil) 1DFN (Human) wiki

Dehidroaszkorbinsav reduktáz: Glutation dehidrogenáz, EC 1.8.5.1, homodimer. 5EVO (Pennisetum americanum) wiki

3-Dehidrogulonsav 2-dehidrogenáz: EC 1.1.1.130, homodimer. 1S20 (E.Coli) wiki

3-Dehidrokinát dehidratáz II: EC 4.2.1.10, homododekamer, 167 as. 1J2Y (Helicobacter) wiki

a-Dendrotoxin: kígyóméreg, preszinaptikus neurotoxin. 59 as (Green mamba venom). 1DTX wiki

Dengue vírus capsid: trópusi szúnyog által terjesztett vírus capsid fehérje. Homo180mer. 1K4R

Denzovírus capsid: vírus capsid fehérje. 3N7X (Decapod penstyldensovirus 1) wiki

Designed DNS kristáyok: Nanotechnológiás DNS rácsok tervezése. 3GBi

Designed protein cage: Nanotechnológiás fehérje ketrecek tervezése. 3VCD

Dezmin: az izomban található intermedier filamentum rendszer, a Z vonal perifériájához csatlakozik, szerepe valószínüleg a miofibrillumok regiszterben tartása. Homopolimer. 468 as (Human). Irod.

Dezmozin: az elasztin elágazásai tartalmazzák, egy Lys és 3 oxidált, e-aldehid csoportot tartalmazó Lys által létrehozott gyűrűs vegyület.

Diacilglicerol kináz: EC 2.7.1.107, a sejt stimuláció hatására képződő diacilglicerolt alakítja vissza foszfatidsavvá, lehetővé téve ezzel a foszfatidilinozitol reszintézisét. Ezzel a protein kináz C hatását gyengíti. Protein kináz C foszforilálja. Monomer, 735 as (Human). 3BQ7 (Human)

Diamin oxidáz: EC 1.4.3.22, homodimer. 3K5T (Human) wiki

2,4 Dienoil-CoA reduktáz: EC 1.3.1.34, homotetramer. 1W6U (Human) wiki

Difteria toxin: leállítja a proteinszintézist a megtámadott sejtben. 1MDT (Corinephage) wiki

Dihidro-dipikolinsav reduktáz: EC 1.17.1.8, NADPH koenzimmel működő enzim. Homotetramer. 5EES (Corynebacterium glutamicum) wiki
Dihidro-dipikolinsav szintáz: EC 4.3.3.7, homotetramer. 3TUU (Szőlő) wiki

Dihidrofólsav reduktáz: EC 1.5.1.3 (= THF DH), NADPH koenzimmel működő enzim. Szükséges a de novo Gly és purinváz szintézishez, timin képződéshez. 186 as (Human). 7DFR (E. Coli)

Dihidrolipoamid DH: EC 1.8.1.4, FAD tartalmú enzim, a  PDH multienzimrendszer része (E3). Homodimer, 458 as. 1LVL, 1LVL (Pseudomonas) wiki
Dihidrolipoamid szukcinil transzferáz: EC 2.3.1.61, az a-ketoglutársav-DH multienzimrendszer része. 1E2O (E.Coli) wiki
Dihidrolipoil transzacetiláz: (= Dihidrolipoamid acetiltranszferáz) EC 2.3.1.12, a  PDH multienzimrendszer része (E2). 3B8K (Human) wiki

Dihidrometanopterin reduktáz: EC 1.5.99.15, a dihidrometanopterin redukciójával a metánszintézisben résztvevő enzim. 3WiS (Burkholderia)

Dihidroneopterin aldoláz: EC 4.1.2.25, 5F3M (Antrax) wiki

Dihidroorotsav: a pirimidinszintézis köztiterméke, karbamoil-aszpartátból képződik a citoplazmában egy multifunkcionális enzim (CAD) segítségével.

Dihidropirimidináz: EC 3.5.2.2, homotetramer. 2VR2 (Human) wiki

Dihidropteridin reduktáz: EC 1.5.1.34, homodimer, 244 as (Human). 1HDR (Human) wiki
Dihidropteridin szintáz: EC 2.5.1.15, homodimer. 3H26 (Bacillus anthracis) wiki

Dihidroxiaceton foszfát: (= DHAP), glukolízis intermedier.

2,3 Dihidroxibifenil 1,2 dioxigenáz: EC 1.13.11.39, homooktamer. 1EiR (Pseudomonas) wiki
(3,5 Dihidroxifenil)acetil-CoA 1,2-dioxigenáz: EC 1.13.11.80, a vancomycin antibiotikum szintézisében résztvevő enzim. Homohexamer. 4YLH (Streptomyces) wiki
1,2 Dihidroxinaftalén dioxigenáz: EC 1.13.11.56, homooktamer. 2Ei1 (Pseudomonas) wiki
1,2 Dihidroxinaftoil-CoA szintáz: EC 4.1.3.36, homohexamer, 334 as (tbc bacter). 4Qii (TBC) wiki

Dipeptidil peptidáz 4: EC 3.4.14.5, homodimer. 2RiP, 2RiP (Human) wiki

Disztrofin: a citoszkeleton plazmamembránhoz való lehorgonyzása a szerepe. DMD-ben hibás a fehérje. 3685 as (Human). 1DXX (Human) wiki

DNA-CRO: (Phage) 3CRO
DNA helikáz: EC 3.6.4.12, DNS szétcsavaró fehérjekomplex, szétszakítja az erősen összetartott kettős helixet, így lehetővé válik a replikáció. 4M4W (Geobacillus Stearothermophilus) wiki
DNA integrity scanning protein: (= Diadenilát cikláz), EC 2.7.7.85, homooktamer. 4YVZ (Thermotoga) wiki
DNA párosító: 4NOE (Deinococcus)
DNA polimerase: EC 2.7.7.7, homotetramer (Human). 1BPY, 5A9F, 5A9F, 5A9F (Human) wiki
DNA polimerase processivity factor: Homodimer. 1PLQ (Human)
DNA repair: EC 6.5.1.2, az egyik láncán megszakadt DNS kettős helix láncfolytonosságát helyreállító enzim. (E. Coli) 1ADN
DNA repair RAD51 1: Homoheptamer. 5JZC (Human) wiki
DNA transzlokáz FtsK: Homohexamer. 2iUU (Pseudomonas)

DNáz I: EC 3.1.21.1, (pankreász DNáz). 260 as (Bovine pancreas). 1ATN

Dodecin: ismeretlen funkció. 1MOG (Halobacter)

DOPA: (= DihydrOxi Phenyl Alanin) Mw 197.19, Tyr-ból képződik O2 felhasználással.

Dopamin: Mw 153.18, a DOPA biogén aminjának tekinthető neurotranszmitter. Parkinson kórban gátolt a dopaminszintézis, de DOPA adagolással a tünetek enyhíthetők. Irod.
Dopamin béta-hidroxiláz: EC 1.14.17.1, homodimer. 4ZEL (Human) wiki

2,3-DPG: a hgb oxigénaffinitását csökkentő vegyület, a vvt-ben a glukolízishez kapcsolódóan termelődik.

DPR: EC 1.16.. Terbium kötő DNS védő fehérje (éhezéskor). 2V15 (Streptoc.)

DPS: DNS kötő ferritin homológ. 1DPS (E.Coli)

DUF: ismeretlen funkció. 3B77 (Baci)

E

Ebola: vírus matrix protein VP40. 4LDD wiki

Ecetsav kináz: EC 2.7.2.1, homodimer. 1TUY (Methanosarcina thermophila) wiki

Echistatin: véralvadásgátló, a vérlemezkék aggregációját gátolja. 49 as. Irod. 2ECH (saw-scaled Viper venom)

ECO RI: endonukleáz. 1R1E
ECO RV: endonukleáz. 2RVE

EGF - Receptor komplex: Epidermal Growth Factor. 1NQL (Human)

EIS: EC 2.3.1.32, Enhanced intracellular survival protein, a kanamicin rezisztencia okozója, acetiltranszferáz. Homohexamer. 5EC4 (TBC) wiki

Elasztáz: EC 3.4.21.36, Ala karboxi oldalán hasít. 218 as (Pancrease). Irod. (Pig pancreas) 4EST
Elasztáz: EC 3.4.21.37, (neutrophil), Val, Ala karboxi oldalán hasít. 238 as (Human bone marrow neutrophil).
Elasztáz: EC 3.4.21.70, (proteáz E), Ser proteáz, elasztinra NEM igazán specifikus. Ala karboxi oldalán hasít. 242 as (Human pancreas IIIa).
Elasztáz: EC 3.4.21.71, az elasztint hidrolizáló Ser-proteáz. Leu, Met, Phe karboxi oldalán hasít. 12 as-ből álló propeptid lehasadásával aktiválódik. 241 as (Human 2A-aktív, 2B-aktív).

Elasztin: rugalmas kötőszöveti fehérje, pl aorta. Döntően kicsi nempoláros aminosavak építik fel (Gly, Ala, Val, Pro). 3-D-Polimer, a keresztkötéseket dezaminált Lys-ből származó dezmozin és izodezmozin alkotja. 704 as (Human skin). Irod.

Elágazó láncú alfa-ketosav DH: EC 2.3.1.168, multienzim. Hibás működése jávorszirup vizelet képződését okozza. Liponsav koenzimmel működik. 2ii5, 2ii5 (Bovine) wiki

Elágazó láncú aminosav transzamináz: EC 2.6.1.42, homohexamer, 311 as. 4WHX (Burkholderia) wiki
Elágazó láncú aminosav transzamináz: EC 2.6.1.42, mitokondriális. Homodimer, 365 as. 1EKP (Human) wiki

Endotiapepszin: EC 3.4.23.22, Asp proteáz. 1GVX (Fungus)

d-Endotoxin: 644 as (Bacillus Thuringiensis) 1DLC

Enkapszulin: EC 3.4.. vezikula, protein kapszula (vault). 3DKT (Thermotoga maritima) wiki

Enoil-(acilkarrier protein) reduktáz: EC 1.3.1.9, homotetramer, 289 as (TBC). 5CP8 (TBC) wiki

Enoil-CoA izomeráz (3,2-transz): EC 5.3.3.8, mitokondrium, homotrimer, 260 as. 1SG4 (Human) wiki
Enoil-CoA reduktáz: EC 1.3.1.8, peroxiszóma, homotetramer, 303 as. 1YXM (Human) wiki

Enoláz: EC 4.2.1.11, glukolízis enzim. Citoplazmatikus. Homodimer. Mg2+ stabilizálja a dimer szerkezetet. 3 izoenzimet különböztetünk meg: a a legtöbb szövetben megtalálható (= 433 as Human type a), b az izomszövetben (= 433 as Human skeletal muscle b), és g az idegszövetben található (= 433 as Human brain g). 1ONE (Yeast) wiki, 5J04 (Shinecococcus) wiki

Eotaxin: citokin, immunválaszban vesz részt, a monociták átalakulását gátolja. Allergiás reakciókban is szerepe lehet. 1EOT (Human) wiki

Epoxid hidroláz 2: EC 3.3.2.3, az epoxid + H2O = glikol reakciót katalizálja, citoplazmatikus. Homodimer. 1ZD3, 1ZD3 (Human) wiki

Eritrocruorin: worm extracelluláris óriás hemoglobin. 2GTL (Lumbricus) wiki

ESX-5: type VII secretion system pore complex. 7b9s (Mycobacterium xenopi) wiki

Etanol: (= etilalkohol) Mw 46.07, oldószer, színtelen folyadék. Aceton helyett fogyasztjuk.

Exoszóma RNase PH: EC 2.7.7.56, exoribonukleáz. 2C37, 2C37 (Sulfolobus) wiki

Exotoxin A: EC 2.4.2.-, NAD-dependens ADP-riboziltranszferáz, a fehérjeszintézist felfüggeszti. 1AER (Pseudomonas Aeruginosa) wiki

F

Factor I: Fibrinogén
Factor II: (= Protrombin). Szintézise K vitamin függő. 582 as. Irod.
Factor IIa: Trombin
Factor V: a Xa-faktorral együtt kofaktorként vesz részt a protrombin aktiválásában. Trombin aktiválja, az Va faktor egy nehéz és egy könnyűláncból áll, Ca2+ függő, nemkovalens kapcsolattal.
Factor V prekurzor: 2224 as (Human).
Factor VII: EC 3.4.21.21, az Arg-Ile kötéseket bontja a X-es faktorban. K-vitamin dependens. Heterodimer: egy könnyűláncból (69 as) és egy nehézláncból (254 as, Human) áll. 1KLJ wiki
Factor VII prekurzor: 466 as (Human).
Factor VIII: a IXa faktor kofaktora. Hiánya okozza a hemofilia A-t. 21 as. 1FAC
Factor VIII prekurzor: 2351 as (Human).
Factor IX: Christmas factor, EC 3.4.21.22, az Arg-Ile kötéseket hasítja a X-es faktorban. A XIa faktor aktiválja. K-vitamin dependens. Hiánya okozza a hemofilia B-t. 235+3+146 as (Human) 1PFX (L chain) wiki 6MV4 (Human) wiki
Factor IX prekurzor: 461 as (Human).
Factor X: Stuart faktor, EC 3.4.21.6, a protrombin-trombin átalakítást végző véralvadási faktor. Az Arg-Thr majd az Arg-Ile kötéseket hasítja a protrombinban. K-vitamin dependens glikoprotein. 2 láncból áll amelyet diszulfid hidak tartanak össze. 254+134 as (Human). Irod. 1FOS
Factor X prekurzor: 488 as (Human).
Factor Xa Inhibitor: 60 as. 1TAP (Tick) wiki
Factor XI: Rosenthal faktor, plazma-tromboplasztin antecedens, EC 3.4.21.27, az Arg-Ala és az Arg-Val kötéseket hasítva a IX-es faktort aktiválja. 6i58 (Human) wiki
Factor XI prekurzor: Homodimer, diszulfid hidakkal összekötve. 625 as (Human).
Factor XII: Hageman faktor, EC 3.4.21.38, aktiválódva az Arg-Ile kötéseket bontja a XI-es faktorban. A XII-es faktor, a prekallikrein és a HMW-kininogén komplexet alkotva negatív felülethez kötődik. Itt a XII-es hasítja a prekallikreint, kallikrein keletkezik. A kallikrein pedig aktiválja a XII-es faktort XIIa-vá.
Factor XII prekurzor: 615 as (Human).
Factor XIII: Laki-Lóránd faktor, EC 2.3.2.13, fibrin stabilizáló faktor, transzglutamináz. Trombin aktiválja. Működéséhez Ca ionokat igényel. Tetramer: 2 A láncból (731 as, Human A) és 2 B láncból (731 as) áll. 1GGT (Human) wiki

FAD: hidrogén akceptor a b-oxidációban, citrátkörben (SDH), a-ketosav-dehidrogenáz komplexekben
FMN: hidrogén akceptor az L-amino oxidázokban, a terminális oxidációban (1. komplex).

Farnezil-PP szintáz: EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, koleszterolszintézisben résztvevő enzim. Homodimer. 2F8Z (Human) wiki

Fascikulin 1: kígyóméreg, Acetilkolinészteráz gátló. 61 as (Green Mamba) 1FAS wiki

Fascin 1: aktin filamentumokat szervező fehérje. 3LLP (Human) wiki

Fatty acid binding proteins: a hosszúláncú zsírsavak citoplazmatikus transzportjában vesz részt. Legalább 3 fajtája van, H= heart (132 as, Human skeletal muscle), I= intestine (131 as, Human), L= liver (127 as, Human liver), A= adipocita (131 as, Human). 2HMB (Human muscle) wiki

L-Fenilalanin: Phe, F, Mw 165.19, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Felnőtt normál férfi ajánlott napi felvétele 2.2g. Lebomlása Tyr -on, homogentizinsavon keresztül fumársavra és acetecetsavra történik. Kiinduló vegyülete a katekolaminok, tiroxin és a melanin szintézisének. A Phe-4-hidroxiláz enzim defektusa okozza a PKU anyagcserebetegséget, amelynek gyakorisága 1:8064.
Fenilalanin ammonia liáz: EC 4.3.1.24, homodimer, 698 as. 3NZ4 (Taxus) wiki
Fenilalanin hidroxiláz: EC 1.14.16.1, a fenilalanin átalakítását/lebontását végző enzim. 2PAH (Human) wiki

Feniletanolamin N-metiltranszferáz: EC 2.1.1.28, monomer. 2OPB (Human) wiki

Feromon Er-11: protozoa csábító illata, 39 as (Euplotes raikovi) 1ERY

Ferredoxin-NADP reduktáz: EC 1.18.1.2, 497 as (Human). 2FNR (Spinach)

Ferritin: EC 1.16.3.1, Mw 24 x 20.500 = 492.000 kD. 2 x 12 alegységből álló, oldható, nem mérgező, könnyen hozzáférhető vas tároló fehérje a májban, lépben. Az alegységek micellaszerűen vesznek körül 2000-4500 ferri iont. 2 féle alegység építi fel: H (= heavy, 182 as, Human) és L (= light, 174 as, Human), a H alegység oxidálja a ferro ionokat Fe3+ ionokká. Irod. 2FHA, 2FHA (Human H chain) wiki

Ferritin like protein: ismeretlen funkció. 2QQY (Antrax)

Ferroportin: Ferro ion exportőr bélhámsejtekből. 6WBV (Human-Mouse) wiki

Fe-S protein: a terminális oxidációban vesz részt (I. komplex). ld. még Akonitáz. Irod. (Ectothiorhodospira V.) 1HPI

FGF: (= Fibroblast Growth Factor), Heparin kötő, mitogén. Monomer, 146 as (Human basic). 1FGA wiki
FGF: Heparin kötő (gyengébben), mitogén. Monomer, 140 as (Human acidic).

Fibrin: (abg)2 alegység szerkezetű fehérje. Képződése és térhálósodása a vér alvadását okozza. Irod.

Fibrinogén: (I-es véralvadási faktor), (AaBbg)2 alegység szerkezetű fehérje, az N terminális végén diszulfid hidak tartják össze. A fibrinopeptidek (A és B) erős negatív töltése vízoldékonnyá teszi, megakadályozva az aggregálódást. Irod. 1FZG
Fibrinogén a lánc prekurzor: 644 as (Human).
Fibrinogén b lánc prekurzor: 491 as (Human).
Fibrinogén g -B lánc: 453 as (Human).

Fibrinopeptidek: a fibrinogénről lehasadó kisebb peptidek. FPA 16 as, FPB 14 as-ból áll, Asp, Glu valamint az FPB peptid szokatlan Tyr-O-szulfátot tartalmaz. Irod.

FIGLU: = FormImino-GLUtaminsav, a His lebontás köztiterméke. His terhelésre a vérben megnő a koncentrációja fólsavhiány esetén (fotometrálható).

Fikocianin: a fotoszintézisben vesz részt. Heterododekamer. 2VJT (Gloeobacter) wiki

Fillokinon: ld. Vitamin K

Flavin preniltranszferáz: EC 2.5.1.129, homododekamer. 4ZAF (Pseudomonas) wiki

Fluoreszkáló protein: FP538. Homotetramer. 1XA9 (Zoanthus), wiki, 1G7K (Discosoma)

Fluorodeoxiadenozin szintáz: EC 2.5.1.63, homohexamer. 5FiU (Streptomyces) wiki

FMN binding protein: 1E20 (Gyom)

Formaldehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.46, homotetramer. 1KOL (Pseudomonas) wiki

Formamidáz: EC 3.5.1.49, homohexamer. 2E2L (Helicobacter pylori) wiki

Formilmetanofurán THMPT formiltranszferáz: EC 2.3.1.101, homotetramer. 2FHJ (Methanopyrus kandleri) wiki

Formiminotranszferáz ciklodeamináz: EC 2.1.2.5, EC 4.3.1.4, bifunkcionális enzim. Homooktamer. 2PFD (Rat) wiki wiki
Formiminotranszferáz: EC 2.1.2.5, előbbi bifunkcionális enzim formiminotranszferáz doménje. Homodimer. 1QD1 (Pig) wiki

Foszfatidilinozitol 4-kináz: EC 2.7.1.67, homo16mer. 4HND (Human) wiki

Foszfodiészteráz: EC 3.1.4.17, a cAMP + H2O = AMP reakciót katalizálja. 1MKD (Human) wiki

Foszfoenolpiroszőlősav: (= PEP)
Foszfoenolpiroszőlősav karboxiláz: EC 4.1.1.31, homotetramer. 1QB4 (E.Coli) wiki

Foszfofruktokináz: (= PFK1)

Foszfoglicerát kináz: (= Glicerinsav-3-P kináz)
Foszfoglicerát mutáz: EC 2.7.5.3, glukolízis enzim. 2,3-DPG segítségével működik. Homodimer. 2 izoenzime fordul elő: M (= muscle, 252 as, Human), és B (= brain, 253 as, Human). 1YFK (Human) wiki

Foszfoglukomutáz: EC 2.7.5.1, a glu-6P=glu-1-P átalakulást katalizáló enzim. Résztvesz a glikogén szintézis/lebontásban, az UDP-glukóz szintézisében. a-D-glukóz1,6-diP segítségével működik. Monomer. 1LXT (Rabbit muscle) wiki

6-Foszfoglukonsav DH: (6PGDH), EC 1.1.1.44, a pentóz-foszfát ciklus második NADPH termelő lépését katalizáló enzim. Homodimer. 1PGO, 1PGO, 1PGO (Aries) wiki

Foszfolipáz A2: EC 3.1.1.4, a foszfolipideket hidrolizálja a glicerol 2-es szénatomján, telítetlen zsírsav szabadul fel. 7 aminosav lehasadásával aktiválódik. 126 as (Human pancreas A2). 1KQU (Human) wiki
Foszfolipáz C: (1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-2) EC 3.1.4.11, monomer. 2ZKM (Human) wiki

Foszfomannomutáz: EC 5.4.2.8, a man-1P = man-6P átalakítást végző enzim. 2FUE (Human) wiki

Foszfometilpirimidin szintáz: EC 4.1.99.17, homodimer. 4S27 (Arabidopsis thaliana) wiki

Foszforibóz-pirofoszfát: (= PRPP)
Foszforibozil AMP ciklohidroláz: EC 3.5.4.19, homodimer. 1ZPS (Methanobacterium) wiki
Foszforibozil ATP pirofoszfatáz: EC 3.6.1.31, homotetramer. 1YXB (Streptomyces coelicolor) wiki
Foszforibozil glicinamid szintetáz: (= Foszforibozilamin glicin ligáz) EC 6.3.4.13, monomer. 2QK4 (Human) wiki
Foszforibozil formilglicinamidin szintetáz: (= FGAM szintetáz) EC 6.3.5.3, monomer. 2HS0 (Thermotoga maritima) wiki

Foszforiláz: EC 2.4.1.1, a glikogént lebontó enzim, terméke glukóz-1-P. Glukózkötő helye is van, így érzékeli a glukózkoncentráció változását. Foszforilálva aktiv. A defoszforilált forma AMP-vel alloszterikusan aktiválható. Homodimer. 842 as (Rabbit T state= B), 842 as (R state= A, aktív). Irod. 1FA9 (Human liver) wiki
Foszforiláz kináz: EC 2.7.11.19, a 4 ATP +2 foszforiláz b = 4 ADP + foszforiláz a  reakciót katalizáló, 16 láncból álló, (abgd)4 alegységösszetételű enzim. Az a (= 1237 as, Rabbit skeletal muscle a) és b (= 1092 as, Rabbit skeletal muscle b) regulátor alegység Ser aminosav oldalláncon foszforilálható cAMP függő protein kinázzal. A d alegység = calmodulin, 4 Ca iont képes megkötni és ezzel aktiválja a g katalitikus alegységet (= 406 as, Human testis g) még defoszforilált állapotban is. Irod. 2PHK (Rabbit) wiki

Fotoszintézis reakció centrum: 1PRC (Rh.Pseudomonas V.)
Fotoszisztem szuperkomplex II: a napfény elraktározása. 5XNL (Pisum sativum, borsó) wiki

Fruktóz: gyümölcscukor, a répacukor alkotója. A májban fruktokinázzal, az izomban (agyban, zsírszövetben) hexokinázzal aktiválódik. Irod.
Fruktóz-1-P: a májban keletkezik fruktózból fruktokináz hatására. A glukokinázt aktiválja.
Fruktóz-6-P: az izomban, agyban, zsírszövetben keletkezhet hexokináz hatására. A glukokinázt gátolja.
Fruktóz-1,6-diP: a glukolízis intermedierje
Fruktóz-2,6-diP: a PFK1 nagyon hatásos aktivátora
Fruktokináz: EC 2.7.1.4, homodimer. 3LM9 (Bacillus subtilis) wiki

Fruktóz-1,6-diP aldoláz: ld. Aldoláz
Fruktóz-1,6-diP foszfatáz: EC 3.1.3.11, a glukoneogenezisben résztvevő enzim. Fru2,6P és AMP gátolja. Homotetramer. 339 as (Human muscle). 1UMG, 1UMG (Archaea) wiki

Ftalát dioxigenáz reduktáz: (Pseudomonas C.) 2PIA

Fumársav: Mw 116.07, citrátkör metabolit, képződhet Phe, Tyr lebontásával, a karbamidciklusban és a purinvázszintézisben Asp-ból.
Fumaráz: EC 4.2.1.2, (= fumársav hidratáz), a citrátkör enzime a mitokondrium matrixban. Homotetramer. 467 as (Human liver). 1FUO (E. Coli) wiki, wiki

Fúziós protein: EC 3.6.4.6, N-etil maleinimid szenzitív citoszol ATPáz a sejten belüli vezikulafúziós reakciókhoz szükséges. Homohexamer. 1D2N (Hörcsög)

FYN protoonkogén: tirozin kináz, (Human) 1SHF

G

GABA: gátló neurotranszmitter
GABA transzamináz: EC 2.6.1.19, homodimer. 472 as (Human liver mitochondria). 1OHV (Pig) wiki

D-Galaktóz: a tejcukorban található hexóz.
Galaktokináz: EC 2.7.1.6, az ATP + D-galaktóz = ADP + D-galaktóz-1-P reakciót katalizáló enzim. 458 as (Human type 2). 1WUU (Human) wiki

b-Galaktozidáz: EC 3.2.1.23,. Homotetramer, 1052 as (E.Coli). 3MV0 (E.Coli) wiki

Galaktóz-glukóz binding protein: a galaktóz és glukóz aktív transzportban vesz részt. 1GLG (E. Coli)
Galaktóz-1P uridililtranszferáz: EC 2.7.7.10, homodimer. 1GUP (E. Coli) wiki

Gap junction: Mw 2 x 6 x 32 kD, a szomszédos sejtek közötti 16-20 A átmérőjű kommunikációs csatornát alkotó integráns membránfehérjék = konnexinek. 5x10-5 M Ca2+ zárja a csatornát. Irod.

GAR formiltranszferáz: EC 2.1.2.2, a purinszintézisben résztvevő multifunkcionális enzim, a 2. 3. és az 5. lépést katalizálja. 1010 as (Human). 1RBY wiki
GAR szintetáz: EC 6.3.4.13, a purinszintézisben résztvevő multifunkcionális enzim, a 2. 3. és az 5. lépést katalizálja. 1MEN
AIR szintetáz: EC 6.3.3.1, a purinszintézisben résztvevő multifunkcionális enzim, a 2. 3. és az 5. lépést katalizálja.

Gastricsin: EC 3.4.23.3, 1HTR (Human) wiki

GDP-D- mannóz 4,6-dehidratáz: EC 4.2.1.47, homotetramer. 6GPJ (Human) wiki

Gelatinase A: EC 3.4.24.24, 631 as (Human). 1CK7 (Human) wiki

Glicerinaldehid-3-P (= GAP): glukolízis intermedier,
D-Glicerinaldehid-3-P-dehidrogenáz: (GAP DH, G3PDH), EC 1.2.1.12, glukolízis enzim, NAD+ koenzimmel működik. Homotetramer. 334 as (Human liver), 334 as (Human muscle). 3GPD, (Human) wiki

Glicerinsav-1,3-diP: glukolízis intermedier, sav-foszfát makroerg kötése ATP szintézisre fordítódhat.
Glicerinsav-1,3-diP mutáz: EC 5.4.2.4, a 2,3-DPG kialakulását katalizálja, amely vegyület a hemoglobin oxigénaffinitását csökkenti. Homodimer. 2H4Z (Human) wiki
Glicerinsav-3-P kináz: (= Foszfoglicerát kináz), EC 2.7.2.3, a glukolízis első ATP termelő lépését katalizáló enzim, nevét a fordított reakcióról kapta. Monomer. A PGK1 típusa található a májban, vvt-ben (= 417 as, Human liver), a PGK2 típus tesztikuláris eredetű (= 416 as, Human testis). Irod. 1VJD (Pig) wiki

Glicerol: Mw 92.09, édes ízű szirup.
Glicerol kináz: EC 2.7.1.30, májban, vesében, bélhámsejtekben fordul elő jelentősebb aktivitással, a zsírszövetben nem található meg. Hiánya hiperglicerolémiát okoz. 1GLF (E. Coli) wiki

L-Glicin: Gly, G, Mw 75.07, a legkisebb fehérjealkotó aminosav, nem kedveli az a-helix szerkezetet. Képződhet elemeiből: CO2 , NH3 és C1 töredék felhasználásával, vagy szerinből C1 töredék leadásával. Nagy mennyiségben található kollagénben (33%), hernyóselyemben. Szükséges a kreatin szintézishez, porfirinváz-, purinvázszintézishez.
Glicin N-metil transzferáz: EC 2.1.1.20, az S-adenosyl-L-methionine + glycine = S-adenosyl-L-homocysteine + sarcosine reakciót katalizálja. 295 as. 2AZT, 2AZT (Human) wiki
Glicin oxidáz: EC 1.4.3.19, 4YSH, 4YSH (Geobacillus) wiki
Glicin receptor alfa3: központi idegrendszer gátló receptor klorid csatorna alegység, homopentamer. 5TiO (Human) wiki

Glikogén: Mw 2.7 x 105 - 3.5 x 106, az állati szervezet tartalék szénhidrátja, (állati keményítő). A legnagyobb mennyiségben található a májban (max 10% w/w) és a nyugvó vázizomban (max 1-2% w/w) 10-40 nm átmérőjű szemcsék formájában. 5-10% 1,6-elágazást tartalmazó 1,4-a-D-glukózláncokból áll, amely molekulának csak egyetlen C1-láncvége van, a többi C4, s ez gyors hozzáférést biztosít a lebontáskor. Az elöbbiek alapján Fehling reakciót sem ad.
Glikogenin-1: EC 2.4.1.186, a glikogénszintézis beindító enzime, egy kezdeti O-Tyr kötésű oligoszacharid láncot alakít ki. Dekamer, 339 as. 1LL0 (Rabbit muscle)
Glikogén foszforiláz: EC 2.4.1.1, 842 as (Human muscle). 1Z8D (Human muscle) wiki, 5iKO, 5iKO, 5iKO (Human brain)
Glikogén szintáz: EC 2.4.1.11, a glikogénlánc nemredukáló végét UDP-glukóz segítségével hosszabbítja. Glukóz-6P allosztérikusan aktiválja. cAMP-dependens protein kináz foszforilálva gátolja. 737 as (Human muscle type). 4KQ1 (Saccharomyces, yeast) wiki
Glikogén szintáz kináz 3: EC 2.7.11.26, 1J1C (Human) wiki

Glikolsav oxidáz: EC 1.1.3.15, hidroxiecetsav oxidáz, hatására FAD koenzimmel glioxilsav képződik. 2RDW (Human) wiki, 1GYL ? (Spinach)

Glukagon: a pankreasz a sejtek által termelt, vércukorszintet emelő hormon. A glikogén és a depólipidek hidrolízisét fokozza. 31 as (Human pancreas a cell). 1GCN (Pig) wiki

Glukán 1-3-béta glukozidáz: EC 3.2.1.58, monomer, 758 as. 3EQO (Phanerochaete chrysosporium) wiki

Glukársav dehidratáz: EC 4.2.1.40, homotetramer, 446 as. 1ECQ (E.Coli) wiki

Glukokináz: EC 2.7.1.2, a májban található glukóz aktiváló enzim, KM = 10 mM. Nem áll Glu-6P termékgátlás alatt. Inzulin indukálja. Erősen kötődhet hozzá egy inhibítor protein, amely kötődést a Fru-6-P elősegíti. Fru-1-P ellenkező hatású, s így a glukokinázt aktiválja. A D-mannózt is aktiválja. 466 as (Human liver). Irod. 1V4S (Human) wiki

Glukonolaktonáz: EC 3.1.1.17, a C vitamin termelésben vesz részt. 3DR2 wiki

Glukonsav-6P DH: ld. 6-Foszfoglukonsav DH, EC 1.1.1.44, (dekarboxiláló). A HMP sönt részeként a NADPH termelésben vesz részt. 482 as (Sheep). 1PGQ wiki

D-Glukóz: Mw 180.16, szőlőcukor. Az élő szervezet egyik fő energiaforrása. A glukolízisben oxigén felhasználása nélkül is 2 ATP termelésére van lehetőség glukóz molekulánként. (Az aerob útvonalon piroszőlősavból a citrátkör résztvételével további 36 ATP képződhet). A glukóz a HMP söntben keletkező NADPH-n keresztül részt vesz a szervezet redukált állapotának fenntartásában is. Raktározása glikogénben történik. A májsejtbe szabadon léphet be, izom, zsírszövet csak inzulin segítségével képes felvenni. Gátló hatással van a foszforilázra (glukóz szenzor).
Glukóz dehidrogenáz: EC 1.1.1.47, 1SPX (Caenorhabditis E.), 1V4S (Human) wiki
Glukóz oxidáz: EC 1.1.3.4, peroxid képző. 1GPE, 1GPE (Penicillium A.) wiki
D-Glukóz-1P: Mw 260.14
Glukóz-1P uridililtranszferáz: EC 2.7.7.9, homooktamer. 4R7P (Human) wiki
D-Glukóz-6P: Mw 260.14, a glikogén szintázt aktiválja.
Glukóz-6P DH: EC 1.1.1.49, a ribózszintézis kiinduló lépését katalizáló enzim NADP koenzimmel, glukono-lakton-6P keletkezésével. Homotetramer, 4 x 514 as (Human). 1QKi (Human) wiki, wiki
Glukóz-foszfát izomeráz: EC 5.3.1.9, glukolízis enzim, a glu-6P = fru-6P átalakulást katalizálja. 1HOX, 1HOX (Rabbit) wiki

Glukózamin-6P deamináz: EC 3.5.99.6. Homohexamer. 1NE7 (Human) wiki
Glukózamin-6P N-acetiltranszferáz: EC 2.3.1.4, homodimer. 3CXQ (Human) wiki

a-Glukozidáz: EC 3.2.1.20. Homohexamer. 2G3N (Sulfolobus) wiki
b-Glukozidáz A: EC 3.2.1.21, cellulóz bontó enzim. 1UYQ (Paenibacillus polymyxa) wiki

Glukozilceramidáz: EC 3.2.1.45. Homotetramer. 5LVX (Human) wiki

b-Glukuronidáz: EC 3.2.1.31, lizoszómális béta-glukozidáz. Homotetramer, 613 as. 1BHG, 1BHG (Human) wiki

D-Glukuronil C5-epimeráz: EC 5.1.3.17. Homodimer. 6i01 (Human) wiki

Glukuronoziltranszferáz: EC 2.4.1.17. Monomer. 2Q6V (Xanthomonas) wiki

L-Glutamin: Gln, Q, Mw 133.10, fehérjealkotó aminosav. Koncentrációja a vérplazmában kb 10 x-ese a glutaminsavénak.
Glutamináz: EC 3.5.1.1, (= aszparagináz). 1AGX (Acinetobacter G.)
Glutamináz: EC 3.5.1.2. Homotetramer, 527 as. 5D3O (Human) wiki
Glutamin--fruktóz-6P transzamináz: EC 2.6.1.16, homodimer. 6SVM (Human) wiki
Glutamin szintetáz: EC 6.3.1.2, NH3 megkötését végző enzim. Glutaminsavból ATP-vel először g-glutamil foszfát alakul ki. Salmonella T.-ben 12 alegységből (dodekamer) áll. Citoplazmatikus. Emberben homooktamer. 373 as (Human). Irod. 2GLS (Salmonella) wiki, 2OJW (Human)

L-Glutaminsav: Glu, E, Mw 147.13, fehérjealkotó aminosav. A transzaminázok fő reakciópartnere, így reverzibilisen a-ketoglutársavvá alakulhat. Oxidatív dezaminálással (NAD) is a-ketoglutársavvá alakul. ATP segítségével NH3-t vehet fel és így Gln-á alakul át.
Glutaminsav dehidrogenáz: EC 1.4.1.3, a glutaminsavat egyensúlyi reakcióban alfa-ketoglutársavvá alakítja és vissza. Hexamer. 1L1F (Human) wiki
Glutaminsav szintáz (NADPH): EC 1.4.1.13, a 2 L-glutaminsav + NADP+ = L-glutamin + 2 ketoglutársav + NADPH + H+ reakciót katalizáló enzim. Heterododekamer. 2VDC, 2VDC (Azospirillum br.) wiki
Glutaminsav-1-szemialdehid 2,1-aminomutáz: EC 5.4.3.8, aminotranszferáz. Homodimer. 2EPJ (Archaea) wiki
Glutaminsav 5-kináz: EC 2.7.2.11, homotetramer, 376 as. 4Q1T (Burkholderia) wiki
Glutaminsav karboxipeptidáz II: EC 3.4.17.21, membrán antigén, tumor marker. 1Z8L (Human) wiki

Glutaredoxin - Glutathione komplex. 2FLS (Human) wiki

Glutaril-CoA dehidrogenáz: EC 1.3.8.6, homotetramer. 1SiQ (Human) wiki

Glutation peroxidáz: EC 1.11.1.9, Se tartalmú enzim, a 2GSH + H2O2 = GSSG + 2H2O reakciót katalizálja. A vvt-t védi az oxidációtól. Homotetramer, 201 as (Human rbc). Hiánya hemolitikus anémiát okoz. Irod. 2i3Y, 2i3Y (Human) wiki
Glutation reduktáz: EC 1.8.1.7, NADPH koenzim először FAD-ot redukál, majd az egy redox aktív diszulfid hidat s ez végül felhasítja a GSSG-t. Citoplazmatikus. Homodimer, 478 as (Human). Irod. 2GH5 wiki, 2GRT (Human)
Glutation S-transzferáz: EC 2.5.1.18, RX+ GSH = HX + RSG reakciót katalizáló enzim. Homo vagy heterodimer a májban: 221 as (Human liver A1-1 isozyme), 221 as (Human liver A2-2 isozyme). Homodimer: 217 as (Human muscle), 225 as (Human testis/brain), 155 as (Human microsomal type), 209 as (Human class PI). 1GUH (Human A1-1) wiki
Glutation szintetáz: EC 6.3.2.3, az ATP + gamma-glutamil-Cys + Gly = ADP + P + GSH reakciót katalizáló enzim. 2HGS (Human) wiki

cGMP AMP szintáz: EC 2.7.7.86, homodimer. 5V8J (Human) wiki

GMP reduktáz I: EC 1.7.1.7, az IMP + NH3 + NADP = GMP + NADPH + H+ reakciót katalizáló enzim. Homotetramer. 2BLE (Human) wiki
GMP szintetáz: EC 6.3.5.2, az ATP + XMP + L-glutamin + H2O = AMP + diP + GMP + L-glutaminsav reakciót katalizáló enzim. Homodimer. 2VXO (Human) wiki

GOT: EC 2.6.1.1, Asp-transzamináz enzim, piridoxál-foszfát koenzimmel működik (B6P= PLP), a folyamat reverzibilis. Homodimer. Mitokondrium matrixban (MASPAT, 401 as, Human, 1MAP) és citoplazmatikusan is előfordul (CASPAT, 412 as, Human liver). 2CST, 2CST (Chicken) wiki

GPT: EC 2.6.1.2, Ala-transzamináz enzim. Glukokortikoidok indukálják. Homodimer. 2 izoenzime van: citoplazmatikus (= 495 as, Human), és mitokondriális.

Gramicidin A: 15 váltakozóan D és L-aminosavból felépülő lineáris oligopeptid, b-helixet alkot. Csatornaképző ionofor, protont és alkáli ionokat szállít. Irod. (Bacillus B.) 1GRM

Granulocyte-macrophage colony stimulating factor: Cytokine (Human) 1CSG wiki

GroEL: chaperonin. Az újonnan szintetizált fehérjék hajtogatásában van szerepe. 1XCK (E. Coli) wiki

Growth Factor: ld. HGH
Growth factor Receptor: EC 2.7.1.112, dimer. 1HE7 (Human)
Growth factor Receptor: EC 2.7.1.112, heterotetramer. 1DJS, 1DJS (Human) wiki

Guanilát kináz: EC 2.7.4.8, homohexamer. 2AN9 (E.Coli) wiki

Guanin deamináz: EC 3.5.4.3, homodimer. 2UZ9 (Human) wiki

L-Gulonsav 3-dehidrogenáz: EC 1.1.1.45, homodimer. 3ADP (Rabbit) wiki

GTP: (= guanozin 5'-trifoszfát)
GTP ciklohidroláz I: EC 3.5.4.16, dipentamer. 1FB1, 1FB1 (Human) wiki

H

Haptoglobin: a máj által szintetizált fehérje, szerepe a vvt-ből kiszabadult hem megkötése, a vesén keresztüli kiürülés megakadályozására. Nincs enzimaktivitása. A májnak receptorai vannak, amellyel felismeri a haptoglobint ha az hgb-t köt. Tetramer, 2 a1 és 2 b lánc (= Haptoglobin-1), 2 a2 és 2 b lánc (= Haptoglobin-2). ?
Haptoglobin-1 prekurzor: 347 as (Human).
Haptoglobin-2 prekurzor: 406 as (Human).

HCG: a petefészket stimuláló hormon, azt a terhességet megtartó hormonok szintézisére serkenti. Heterodimer. 92 (Human a) + 145 as (Human b). 1HCN

HCN1 hyperpolarization-activated cation channel: homotetramer. 5U6P (Human) wiki, wiki

Heat shock protein: HslUV, EC 3.4.25.2, ATP függő peptidáz. Az N-terminális véget szétcsavarja majd szeleteli. 1HQY (E.Coli) wiki
Heat shock protein: HslUV ATPáz (U) és proteináz (V). 1G3i (flu)
Heat shock protein: Hsp16.5, 48 x 161 as. 4ELD (Methanocaldococcus)

Hemoglobin: az oxigén szállítást végző fehérje a vvt-ben. Protoporfirin IX-et tartalmaz, az O2 ferro (Fe2+) ionhoz kapcsolódva szállítódik. 1 DPG kötő helye van. a = 141, b = 143  és 146 as-ból álló alegységek. Tetramer. (Human). Irod. 1HHO
Hemoglobin: deoxi, 3HHB (Human) wiki
Hemoglobin-CO: a Hem-oxigenáz reakcióval CO képződik és ez normálisan elfoglalja a hgb 1% -át. A Hem-ben lévő ferro ionhoz hajló His gátolja a CO kötődését, amely enélkül 200 x olyan erősen kötné a CO-t mint az O2-t. 1BBB (Human)

a-Hemolizin: Transzmembrán heptamer pórusfehérje toxin, 293 as (Staphylococcus Aureus). 7AHL wiki

HEM oxigenáz: EC 1.14.99.3, a Hem-et O2-vel oxidálja, a hem gyűrűt az a-metén hídnál elhasítja, biliverdin és CO képződik. A lépben található a legnagyobb aktivitással. Mikroszomális. 2 típusa van: I: indukálható (= 288 as, Human I) és II: nem indukálható enzim (= 313 as, Human II). A II. típusnak szerepe lehet az agyban a CO termelésével, amely neurotranszmitter lehet. 1TWN (Human) wiki

HER2 receptor - Herceptin komplex: EC 2.7.1.112, transzferáz - Herceptin LC, HC antitest komplex. 1N8Z (Human)

Hexokináz: EC 2.7.1.1, a glukóz aktiválását végző enzim, a májban csak kisebb koncentrációban van jelen.  KM = 0.1 mM. Egy ATP energiájának a fele épül be a glu-6-P ba és ettől irreverzibilis a reakció. Termékgátlás (glu-6-P) alatt áll. A mitokondrium külső membránhoz van kötve. Homodimer, 917 as (Human brain type 1). 1HKC, 1HKC (Human) wiki

HGH: (= Somatotropin), adenohipofízis által termelt, növekedést serkentő hormon. 190 as (Human). 3HHR (Human) wiki
HGH - Receptor: (Human) 3HHR

3-Hidroxiantranilsav 3,4-dioxigenáz: EC 1.13.11.6, monomer, 290 as (Human). 5TK5 (Human) wiki

2-Hidroxibifenil-3-monooxigenáz: EC 1.14.13.44, homotetramer, 592 as (Pseudomonas). 4Z2R (Pseudomonas) wiki

2-Hidroxibutiril-CoA dehidrogenáz: EC 1.1.1.157, az (S)-3-hidroxibutanoil-CoA + NADP+ = 3-acetoacetil-CoA + NADPH + H+ reakciót katalizáló enzim. 6AA8 (Clostridium acetobutylicum) wiki

4-Hidroxifenil-piroszőlősav dioxigenáz: EC 1.13.11.27, a Tyr lebontás enzime. Fe tartalmú. Bleomycin Resistance Protein. Homodimer. 392 as (Human). Hiányzik tirozinémia III-ban. 1SQD (Gyomnövény) wiki

3-Hidroxi-izovajsav DH: EC 1.1.1.31, a Val lebontásában vesz részt. NAD-al működik. Mitokondriális. Homotetramer. 2i9P (Human) wiki

4-Hidroxi-vajsav DH: EC 1.1.1.61, a gamma-hidroxi vajsav neurotranszmitter (Gina) lebontásában vesz részt. NAD-al működik. Homotetramer. 3PDU (Geobacter) wiki

15-Hidroxi-prosztaglandin DH: EC 1.1.1.141, NAD-al működik, a prosztaglandinok inaktiválását végzi. Citoplazmatikus. Homodimer, 266 as (Human). 2GDZ (Human) wiki

11b Hidroxiszteroid dehidrogenáz: EC 1.1.1.146, a kortikoszteron + NADP+ = 11-dehidrokortikoszteron + NADPH + H+ átalakulásban résztvevő enzim. Homodimer. 2iLT (Human) wiki
17b Hidroxiszteroid dehidrogenáz 14: EC 1.1.1.62, homotetramer. 5L7Y (Human) wiki

Hipoxantin foszforiboziltranszferáz: EC 2.4.2.8, homotetramer, 218 as (Human) 5BSK (Human) wiki

HisAp: EC 5.3.1.16, homohexamer. 4WD0 (Arthrobacter) wiki

Hisztamin: Mw 111.15, a His dekarboxilezésével keletkező biogén amin. Hatékony vazodilatátor. Lebontása diamino oxidázzal aldehidre és ammoniára történik.
Hisztamin N-metiltranszferáz: EC 2.1.1.8, monomer. 2AOT (Human) wiki

L-Hisztidin: His, H, Mw 155.16, szemi-esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebomlása urokaninsavon és FIGLU-n keresztül C1-töredéket és Glu-t ad. Biogén aminja a hisztamin.
Hisztidin ammónia liáz: EC 4.3.1.3, homotetramer, 509 as. 1GKM (Pseudomonas putida) wiki
Hisztidin dekarboxiláz: EC 4.1.1.22, a His = hisztamin + CO2 reakciót katalizáló enzim. B6P (= PLP) koenzimmel működik. Homodimer, 662 as (Human) 4E1O (Human) wiki

Hisztidinol dehidrogenáz: EC 1.1.1.23, a His szintézis utolsó lépése. Homodimer, 434 as. 1KAE (E.Coli) wiki
Hisztidinol foszfatáz: EC 3.1.3.15, a His szintézis utolsó előtti lépése. Homodimer. 2YZ5 (Thermus thermophilus) wiki
Hisztidinol foszfát transzamináz: EC 2.6.1.9, homodimer. 1GEW (E.Coli) wiki

Hisztokompatibilitási antigén: a2a prekurzor. 275 + 100 as (Human) 1HHG (Human)

Hiszton: nukleoszóma core particle. 5AV5 (Human) wiki

HIV capsid: a flexible p24 capsid protein of HIV Virus. Homohexamer. 3MGE (HIV 1) wiki
HIV-1 Gag: immature lattice. Homo octadecamer. 7ASH (HIV 1) wiki

HMG-CoA reduktáz: EC 1.1.1.34, a koleszterol bioszintézis sebességmeghatározó lépését katalizáló enzim, az ER-ben és peroxiszómákban található transzmembrán glikoprotein. NADPH-val működik. Szabályozása:
1. koleszterol feed back gátolja.
2. foszforilációval, inzulin stimulálja a koleszterol szintézist cAMP-n keresztül a HMG-CoA reduktáz defoszforilálásával.
3. a koleszterol gátolja a HMG-CoA reduktáz szintézisét. Irod. 1DQA (Human) wiki
HMG-CoA liáz: EC 4.1.3.4, a ketontestszintézisben és a Leu lebontásban résztvevő enzim. Mitokondrium matrixban található. Hiánya HMG-úriát okoz. Homodimer. 298 as (Human liver). 2CW6 (Human) wiki
HMG-CoA szintáz: EC 4.1.3.5, a koleszterolszintézisben résztvevő enzim. Citoplazmatikus. 520 as (Human fibroblast).

Homogentizinsav dioxigenáz: EC 1.13.11.5, a homogentizinsav + O2 = 4 maleilacetecetsav reakciót katalizálja. Homohexamer. 1EY2, 1EY2 (Human) wiki

Homoizocitromsav dehidrogenáz: EC 1.1.1.87, a homoizocitromsav + NAD+ = 2-oxoadipinsav + CO2 + NADH + H+ reakciót katalizálja. A lizinszintézisben résztvevő enzim. Homotetramer. 4YB4 (Thermus thermophilus) wiki

Homoszerin kináz: EC 2.7.1.39, homodimer. 1FWK (Methanocaldococcus) wiki

HtrA2: EC 3.4.21.108, mitokondriális szerin proteáz. Homotrimer. 5M3N (Human) wiki

I

ICDH: (= IzoCitromsav DeHidrogenáz) EC 1.1.1.41, a citrátkör egyik szabályozott enzime, NAD koenzimmel működik. ATP és NADH gátolja. 416 as (E. Coli).
ICDH (NADP): EC 1.1.1.42, az izocitromsav + NADP+ = alfa ketogutársav + CO2 + NADPH + H+ reakciót katalizálja. Homodimer. 414 as (Human). 1T0L (Citoplazma, Human) wiki

Iduronsav 2-szulfatáz: EC 3.1.6.13, mutációs hiánya a Hunter szindróma okozója, homodimer. 5FQL (Human) wiki

IGF: ld. somatomedin

IgA2: Immunglobulin. 1R70 (Human)
IgG: Immunglobulin B12, HIV antitest. Heterotetramer. 1HZH (Human) wiki
IgG1: 1MCO (Human)
IgG: antitumor antitest. 1UCB (Human)
IgHM: 2QL1 (Human) wiki
IgM: Immunglobulin M 2RCJ (Human) wiki

Imidazol glicerofoszfát dehidratáz: EC 4.2.1.19, a D-erythro-1-(imidazol-4-yl)glycerol 3-phosphate = 3-(imidazol-4-yl)-2-oxopropyl phosphate + H2O reakciót katalizáló enzim a His szintézisben. 4LOM (TBC) wiki

Imidazolon propionáz: EC 3.5.2.7, homodimer. 2PUZ (Agrobacterium) wiki

IMP ciklohidroláz: EC 3.5.4.10 és EC 2.1.2.3, bifunkcionális enzim a purinváz szintézisben. 1PKX (Human) wiki
IMP dehidrogenáz: EC 1.1.1.205, az IMP + NAD+ + H2O = xantozin-5'P + NADH + H+ reakciót katalizálja. 1NF7 (Human) wiki, 4Z87, 4Z87 (Eremothecium) wiki

Influenza H1 hemagglutinin: az 1918-as spanyolnátha vírus. 1RUZ (Inluenza A), wiki, 2RFU, 2RFU (Influenza B) wiki
Influenza hemagglutinin-antitest: komplex. 4FQi (Influenza H5N1)

Inozit: 6 szénatomos gyűrűs cukoralkohol, a szervezetben a mezoinozit izomerje fordul elő (= mioinozit). Membránokban található foszfatidokhoz kötött formában.
scillo-Inozitol dehidrogenáz: EC 1.1.1.370 (or 371 ?), homotetramer. 4MKZ (Lactobacillus)
Inozitol monofoszfatáz: EC 3.1.3.25, 2CZi (Human) wiki
Inozitol-1P szintáz related protein: EC 5.5.1.4, 3CiN, 3CiN (Baci) wiki
Inozitol-3P szintáz: EC 5.5.1.4, 1GR0 (TBC) wiki

Integrinek: I. típusú membrán proteinek. Dimer: egy a és egy b láncból állnak. RGD peptideket ismernek fel.
Integrin a2: (= CD49B), a b1-el együtt kollagén receptor.
Integrin a3: (= CD49C), diszulfid híddal összekötött Hc+Lc -ből áll. 840 as (Human fibroblast a3 Heavy chain), 176 as (Human fibroblast a3 Light chain).
Integrin a4: (= CD49D), sejt-sejt kölcsönhatásban vesz részt, fibronektinhez kötődik. 999 as (Human a4).
Integrin a5: (= CD49E), a b1-el együtt fibronektin receptor. Diszulfid híddal összekötött Hc+Lc -ből áll. 1008 as = 853+155 as (Human).
Integrin b1: (= CD29). 778 as (Human placenta).

Interferonok: vírusfertőzött gerinces sejtek által termelt glikoproteinek. Sejtreceptorokhoz kötődve a sejteket más vírusokkal szemben is ellenállóvá teszik. Irod.
Interferon b: fibroblaszt interferon, vírus, baktérium és rákellenes hatású. Monomer. 166 as. 1AU1 (Human) wiki
Interferon g prekurzor: limfocita interferon. Homodimer, 265 as (Human) 1EKU (Human)

Interleukin 1b: résztvesz a gyulladásos folyamatban. Monomer. 153 as, prekurzor 269 as, (Human) 9ILB (Human) wiki
Interleukin 1b converting enzyme: EC 3.4.22.36, 1ICE (Human)
Interleukin 8: 99 as (Human neutrophil) 1IL8

Intestinal Ca-binding protein:
Intestinal fatty acid binding protein: 131 as (Human). 3iFB (Human)

Invasion associated protein: 3DTD (Bartonella)

Inzulin: a pankreasz b sejtek által termelt "hízlaló" hormon, a vércukorszintet csökkenti. 2 x (21+30) as (Human). Irod. 4INS (Pig), 2VJZ (Human) wiki
Proinzulin: 84 as (Pig).

Insulin receptor: EC 2.7.10.1, tirozin kináz. 5KQV (Human) wiki

Insulin receptor substrate: Az inzulin szignaling folyamatában résztvevő fehérje (Human) 1iRS

Izocitromsav: Mw 192.12, citrátkör intermedier

L-Izoleucin: Ile, I, Mw 131.17, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása acetil-CoA-t és propionil-CoA-t eredményez. Fogyasztásának korlátozása kísérleti állatoknál lassítja az öregedést (?).

Izopentenil-diP delta izomeráz: EC 5.3.3.2, homooktamer. 1VCF (Thermus thermophilus) wiki

Izovaleril-CoA DH: EC 1.3.99.10, a Leu lebontásban résztvevő enzim, FAD flavoprotein. A mitokondrium matrixban található. Hiánya okozza az izovaleric acidemia betegséget. Homotetramer, 394 as. A prekurzora 423 as (Human). 1iVH, 1iVH, 1iVH (Human) wiki

J

Jodoperoxidáz: EC 1.11.1.8, monomer. 4CIT (Zobellia galactanivorans) wiki

K

Kalmodulin: Ca kötő fehérje az SR-ben, de részt vesz protein kinázok és foszfatázok szabályozásában is. 4 Ca kötő helye van. 148 as (Human). 1CLL, 4UPU, 4UPU (Human) wiki

Kalmodulin/Ca++ dependens protein kináz II: EC 2.7.11.17, homododekamer. 3SOA, 3SOA (Human) wiki

Kalszekvesztrin: az SR-ben található anionos fehérje, kb 40-50 kis affinitású Ca kötő hellyel rendelkezik. Az SR Ca tartalmának a nagyrészét képes megkötni. 371 as (Human skeletal muscle). 1A8Y (Rabbit) wiki

Karbamid: Mw 60.06, az aminosavlebontás egyik végterméke, a karbamidciklusban képződik Arg-ből.

Karbamoil-P: NH3 és CO2-ből képződik 2 ATP felhasználásával. Felhasználódik a karbamid vagy purinváz szintézishez.
Karbamoil-P szintetáz: EC 6.3.4.16, a 2ATP + NH3 + CO2 + H2O = 2ADP + karbamoil-P + Pi reakciót katalizáló enzim, a karbamidciklus első lépése. N-acetil-glutaminsav szükséges az aktiválásához. Mitokondriális. Hiánya hiperammonémiát okoz. 1462 as (Human liver). 1CE8, 1CE8, 1CE8 (E.Coli) wiki

Karbamoil-aszpartát: a pirimidinváz szintézis intermedierje

Karbamoil transzferáz: Aszpartát karbamoil transzferáz

Karbonil reduktáz (NADPH): EC 1.1.1.184, Különböző karbonilvegyületek redukcióját végzi, pl. prosztaglandin E2 = F2a. Citoplazmatikus. Homotetramer. 276 as (Human). 1CYD, 1CYD (Mouse) wiki

Karboxipeptidáz A: EC 3.4.17.1, pankreász emésztőenzim, a táplálékfehérjék karboxi végéről egyesével hasít aminosavakat (A=aspecifikusabb, a pepszin működése következtében képződő láncvégeket bontja. Nem bontja az Arg, Lys és Pro aminosavvégeket). 419 as (Human A1). Irod. 4CPA
Karboxipeptidáz B: EC 3.4.17.2, a C-terminális L-Lys és L-Arg aminosavakat hasítja (a tripszin hasítás után működik). 306 as (Bovine). 4CPA
Karboxipeptidáz (glutamát) 2: EC 3.4.17.21, membrán kötött extracelluláris glikoprotein, a C-terminális glutaminsavat hasítja. 2OR4, 1Z8L (Human) wiki, wiki

6-Karboxi tetrahidropterin szintáz: EC 4.1.2.50, homohexamer, 121 as (E.Coli). 4NTN wiki

Kardiotoxin: kobraméreg. Irreverzibilis sejtmembrán depolarizációt okoz, így vázizom és simaizom kontrakciót. 60 as (Cobra). 1CDT wiki

Karnitin: kolin+ecetsav -ra emlékeztető vegyület, Lys-ből képződik. Szerepe a 10-20 C-atomszámú zsírsavak transzportjában van a mitokondriumok belső membránján keresztül. Irod.

Kaszpáz-3: EC 3.4.22.56, Heterotetramer. 1RHJ (Human) wiki

Kataláz: EC 1.11.1.6, két hidrogénperoxidot vízzé és oxigén molekulává bontó enzim. Hem-et tartalmaz, NADPH-val működik. A peroxiszómákban található. Homotetramer. 527 as (Human). 8CAT (Bovine liver)
Kataláz: EC 1.11.1.6, Hem protein, NADPH-t nem tartalmaz. Homotetramer, 527 as (Human eritrocita). 1F4J, 1F4J (Human) wiki

Katepszin C: EC 3.4.14.1, dipeptidil peptidáz I, 1K3B, 1K3B (Human) wiki
Katepszin D: EC 3.4.23.5, lizoszomális proteináz, pepszinhez hasonló, de annál szűkebb specifitással. 97 + 241 as (Human liver). 1LYA
Katepszin F: EC 3.4.22.41, papain family cisztein-proteináz, 214 as (Human). 1M6D (Human) wiki

Kálium csatorna: Tetramer. 1K4D, 1K4D (Streptomyces) wiki, 2NZ0, 2NZ0 (Human)
Kálium transzporter: Oktamer ring. 2HMU (BaciS.) wiki

a-Keratin: fonalszerű citoszkeleton fehérje, 2 a-helixből áll amelyet Leu-zippzár tart össze. Bőr, köröm, haj tartalmazza. 2 fő típusa van, sok altípussal: I = savas, II = neutrális, bázikus. Heterotetramer (2 type I + 2 type II). Irod.

3-Ketoacil-(acil karrier protein) reduktáz: EC 1.1.1.100, homotetramer. 3RSH (Vibrio cholerae) wiki

2-Keto-3-deoxiglukonsav kináz: EC 2.7.1.45, homohexamer. 1V1A (Thermus thermophilus) wiki

2-Keto-4-pentenoát hidratáz: EC 4.2.1.80, homo60mer. 2WQT (E.Coli) wiki

a-Ketoglutársav: Mw 146.10, keletkezhet a Glu oxidatív dezaminálásával. Résztvesz a citrátkörben és a legtöbb transzaminációs folyamatban. Glutaminsavvá alakulhat.

Ketol-sav reduktoizomeráz: EC 1.1.1.86, homotetramer, 350 as (Alicyclobacillus). 4TSK (Alicyclobacillus) wiki

a-Kimotripszin: EC 3.4.21.1, pankreász fehérjeemésztő enzim, a hidrofób aminosavak karboxi oldalán hasít. Tyr, Trp, Phe, Leu aminosavakat előnyben részesíti. 241 as. Irod. 1GL1 (Bovine)
g-Kimotripszin: 245 as (Bovine). 2GMT
Kimotripszinogén: a sárga. 245 as (Bovine pancreas). 2CGA
Kimotripszin-ovomukoid komplex: (Bovine pancreas-Turkey) 1CHO
a1-Antikimotripszin: 2ACH

Kinezin: vezikulákat és organellumokat a mikrotubulusok mentén irányítottan transzportáló elnyújtott alakú fehérje. ATPáz. Irod. 1BG2
Klatrin: vezikula alkotó nemglukozilált fehérje, a sejtmembrán és a  retikuláris rendszer közötti anyagtranszportban vesz részt. A "coated" vezikulák citoplazmatikus oldalán helyezkedik el. 3 Heavy Chain és 3 Light Chain építi fel. 248 as (Human LC1), 229 as (Human LC2). Irod.

Kinurenináz: EC 3.7.1.3, homodimer. 3E9K (Human) wiki
Kinurenin 3-monooxigenáz: EC 1.14.13.9, homodimer. 6LKE (Rat) wiki
Kinurenin transzamináz I: EC 2.6.1.7, homodimer. 4WLH (Human) wiki

Kloramfenikol acetil transzferáz: EC 2.3.1.28, a klorocid rezisztenciáért felelős enzim baktériumokban. Homotrimer. 1QCA (Shigella) wiki

Kloromukonsav cikloizomeráz: EC 5.5.1.7, homooktamer, 371 as (Rhodococcus). 4M0X (Rhodococcus opacus) wiki

Kobalamin: ld. Vitamin B12

a-Kobratoxin: kobraméreg. 1CTX

Koenzim-A: a zsírsavak aktiválásában résztvevő koenzim. b-alanint tartalmazó pantoténsavból és Cys-ből egy CTP és 3ATP felhasználásával képződik.

Koenzim-Q: (= Ubikinon), 6-10 tagú izoprén oldalláncot tartalmazó benzokinon, a mitokondriális elektrontranszportban vesz részt.

Koleratoxin B: Choleragen, pentamer. Az A enzim sejtbejuttatásáért felel ami a cAMP szintet 100-szorosára emeli. A cAMP végül egy kloridcsatorna aktiválásával óránként kb 2 liter vizet pumpál a bél lumenbe. 103 as. 1CHQ wiki, 1S5D (Vibrio cholerae) wiki

Koleszterol: Mw 386.64, hidrofób szteránvázas vegyület, a lipidekhez soroljuk.
Koleszterol oxidáz: EC 1.1.3.6, (Brevibacterium Sterolicum) 3COX

Kolin: (= Trimetil etanolamin)
Kolinészteráz: EC 3.1.1.8, 2PM8 (Human) wiki
Kolin oxidáz: EC 1.1.3.17, 4MJW (Arthrobacter globiformis) wiki

Kollagén: kötőszöveti fehérje. Az I. típus az ínra jellemző, kötélszerű elrendeződéssel. A tropokollagén helixet három fehérjelánc alkotja amelynek mindegyike kb 1000 aminosavból áll. Minden harmadik aminosav glicin. A Gly-Pro-X és a Gly-Y-HyPro szekvenciák gyakran ismétlődnek. Az érett kollagén rost Cys -t nem tartalmaz, a keresztkötéseket Lys oldalláncok alakítják ki, miután a Lys lizil oxidáz segítségével aldehiddé alakult. A Pro és Lys hidroxilálásához a levegő O2-je, a-ketoglutársav, Fe++ és C vitamin szükséges. Irod. 1BKV
Kollagenáz: EC 3.4.24.7, Zn-metalloproteáz, 169 as (Human fibroblaszt) 1HFC (Human) wiki

Komplex I: EC 1.6.5.3, NADH-kinon oxidoreduktáz, légzési lánc enzim. 3RKO (E.Coli)

Konnexinek: a gap junctiont felépítő fehérjék.
 (a1: 381 as, Human heart, a4: 332 as, Human, a5: 357 as, Human, a6: 396 as, Human, b1: 283 as, Human liver, b2: 226 as, Human). 5ER7 (Human) wiki

Koproporfirinogén III oxidáz: EC 1.3.3.3, homodimer. 2AEX (Human) wiki

Korizminsav szintáz: EC 4.2.3.5, homotetramer. 1QXO (Streptococcus) wiki

Kreatin: az izomszövetben előforduló vegyület. A máj és a vese termeli Arg -ből és Gly -ből keletkező guanidino-ecetsavat SAM-al metilálva. CPK enzimmel foszforilálva ATP raktárként szolgál. Kiürülése a kreatin-P-ból spontán intramolekuláris savamid gyűrű keletkezésével kreatininként történik.
Kreatinin: a vizeletben található vegyület, hozzájárul a vizelet maradék nitrogén tartalmához. 3.5-19 mmol/nap ürül.
Kreatin-P: az izomszövet néhány másodpercre elegendő energiaraktára. Mennyisége arányos az izomzat tömegével.

Kreatin aminido hidroláz: EC 3.5.3.3, (= Kreatináz), a kreatin + víz = szarkozin + urea folyamatot katalizáló enzim baktériumokban. Homodimer. 403 as.
Kreatin kináz: EC 2.7.3.2, (= CK), az ATP + kreatin = ADP + kreatin-foszfát reakciót katalizáló enzim a citoplazmában. Dimer. 2 féle fehérjelánc építheti fel: BB az agyra jellemző (= 2 x 381 as, Human brain), MM pedig a váz és szívizomra (= 2 x 381 as, Human muscle). MB izoenzim a szívizomban található. 1i0E (Human M) wiki
Kreatin kináz: EC 2.7.3.2, az ATP + kreatin = ADP + kreatin-foszfát reakciót katalizáló enzim a mitokondrium belsőmembránban. Homooktamer. 1QK1 (Human)

d2-Krisztallin: EC 4.3.2.1, a szemlencsében található fehérje, arginoszukcinát liáz analóg. Homotetramer, 468 as. 1HY1 (Duck)
aB-Krisztallin: a szemlencsében található fehérje. Homo24mer, 175 as (Human). 2YGD (Human) wiki
gF-Krisztallin: a szemlencsében található fehérje. 174 as. 1A45, 1A45, 1A45 (Bovine)

Krotonil-CoA karboxiláz/reduktáz: EC 1.3.1.85, antimicin szintézisben vesz részt. Homotetramer, 426 as. 4Y0K (Streptomyces) wiki

L

a-Laktalbumin: csak az emlőben szintetizálódó fehérje. A laktóz szintáz regulátor alegységeként annak szubsztrátspecifitását glukózra változtatja.
Laktáz: EC 3.2.1.108, a vékonybélben a laktózt hasító enzim (b-galaktozidáz). I. típusú transzmembránprotein. Felnőttkorban csökkenhet az aktivitása. 1061 as (Human). 1JYN, 1JYN, 1JYN, 1JYN, 1JYN, 1JYN (E.Coli) wiki
Laktóz: (tejcukor), Mw 342.3, b-D-galaktozil-D-glukóz. Laktóz intolerancia alakul ki a laktáz enzim defektusával. Irod.
Laktóz szintáz: EC 2.4.1.22, monomer + laktalbumin. 1O23 wiki
LDH: EC 1.1.1.27, tejsav dehidrogenáz, 2 féle fehérjeláncból állhat M (= muscle, 331 as, Human muscle) és H (= heart, 333 as, Human), 4 alegységes enzim. így 5 izoenzime állhat elő: LDH1 = HHHH és az LDH2 = HHHM a szívizomra, VVT-re jellemző, míg az LDH5 = MMMM a májra, vázizomra jellemző. Szerepe a VVT ben, vagy fokozott izomműködéskor a glukolízis biztosítása a NAD regenerálásával. A 3. fajta az X típus (331 as, Human testis) csak a spermatozoaban fordul elő. Irod. 1i10 wiki

Lanoszterol szintáz: (= oxidoszkvalén cikláz) EC 5.4.99.7, 1W6K (Human) wiki

LDL: (Low Density Lipoprotein) ld. apolipoproteinek

Lecitin: foszfatidil-kolin

Lengsin: szemlencsében található, glutamin szintetázhoz hasonló, már inaktív, 12 alegységes ősi fehérje. 2J9i, 2J9i (Mouse) wiki

L-Leucin: Leu, L, Mw 131.17, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Ketogén aminosav, lebontása HMG-CoA-n keresztül acetecetsavat eredményez
Leucin dehidrogenáz: EC 1.4.1.9, homooktamer. 3VPX (Sporosarcina psychrophila) wiki

Leukotrién C4 szintáz: EC 4.4.1.20, membrán protein. 3LEO (Human) wiki
Leukotrién 12-hidroxi dehidrogenáz: EC 1.3.1.(74), NADP dependens: Homodimer. 1ZSV (Human) wiki

Leváncukráz: EC 2.4.1.10, monomer. 1PT2 (Bacillus subtilis) wiki

Linolsav: Mw 280.44, esszenciális, 18 C atomos 2 x telítetlen zsírsav (9,12).
Linolénsav: Mw 278.42, 18 C atomos 3 x telítetlen zsírsav. (9,12,15).

Lipáz pankreasz: EC 3.1.1.3, a táplálék triglicerideket emésztő enzim. 449 as (Human pancreas). 1N8S
Kolipáz: a pankreasz lipázzal 1:1 arányú komplexet képezve annak zsírcseppekhez való horgonyzásáért felel. 90 as (Human).
Lipáz, hormon szenzitív: EC 3.1.1.-, a zsírszövetben található, zsírsavmobilizáló enzim. A lipolízis sebességmeghatározó lépése. Katekolaminok közvetítette cAMP függő foszforilációval gyorsan aktiválható. Az inaktivációt inzulin kontrollálja. 786 as (Human).
Lipáz, lipoprotein: EC 3.1.1.34, a kilomikronok és a VLDL trigliceridalkotórészét hidrolizáló enzim. Homodimer. Apolipoprotein C2 jelenlétében működik. A kapilláris endotel membránjához kötött. 448 as (Human).
Lipáz, lizoszómális: EC 3.1.1.13, a receptor mediált endocitózissal a sejtbe jutott lipoproteinek hidrolízisét végző enzim. Hiánya okozza a súlyos csecsemőkori Wolman kór-t, valamint az enyhébb koleszterol-észter tárolási betegséget. 378 as (Human lizoszóma).
Lipáz, gyomor: EC 3.1.1.3, 379 as (Human).
Lipáz, máj: EC 3.1.1.3, szerepet játszik a HDL metabolizmusban, heparinkötő helye van. 472 as (Human liver).
Lipáz, epesav aktivált: a 7-hidroxi epesavak aktiválják, kiegészíti a pankreász lipáz hatását. 722 as (Human pancreas).

Lipokalin-I: az ízérzékelésben szerepet játszó fehérje. 158 as (Human tongue).
Lipokalin superfamily: kis hidrofób molekulákat szállító fehérjék.

Liponsav: Mw 206.32, az a-ketosav dehidrogenáz multienzimrendszer koenzime. Amanita mérgezés kezelésére használható.

Lipoproteinek plazma: Irod.

L-Lizin: Lys, K, Mw 146.19, esszenciális fehérjealkotó aminosav.
Lizin 6-monooxigenáz: EC 1.14.13.59, homotetramer, 443 as (Pseudomonas). 5CQF (Pseudomonas) wiki

[LysW]-lizin hidroláz: LysK, EC 3.5.1., lizinfelszabadításban résztvevő enzim bacillusban. Homotetramer. 3X3E (T. thermophilus)

Lizozim: EC 3.2.1.17, muramidáz, az N-acetil-D glukózamin és az N-acetilmuraminsav közötti 1,4-b-kötéseket bontó enzim. A monocita-makrofág rendszer tartalmazza, a bakteriolízisben vesz részt a baktérium sejtfal feloldásával. Hiánya okozza az amiloidózis-VIII betegséget. Monomer. 130 as (Human C). 1REM wiki

M

Malát DH: EC 1.1.1.37, citrátkör enzim, NAD koenzimmel működik. Homodimer. 338 as (Human Type 2, mitochondrial). 2DFD (Human) wiki
Malát DH: EC 1.1.1.82, NADP koenzimmel működik. Homodimer. 385 as (flaveria). 1CiV (Flaveria bidentis) wiki
Malát szintáz: EC 2.3.3.9, homotrimer. 3OYZ (Haloferax) wiki

"Malic" enzim: EC 1.1.1.39, a lipogenezisben résztvevő enzim, almasavat NADPH képződéssel dekarboxilálja piroszőlősavvá. 1EFK (Human) wiki

Maltoporin: cukor transzport csatorna, 421 as (E. Coli) Top view. 2OMF

Maltóz: a-D-glukozil-a-D-glukóz. A keményítő lebontásakor keletkezik amiláz enzim hatására.

Mandulasav racemáz: EC 5.1.2.2, homooktamer. 4X2P (Pseudomonas) wiki

Mannóz: glukóz izomer. wiki

Mannóz-6P izomeráz: EC 5.3.1.8, monomer. 3H1M (Salmonella) wiki

1.4-Mannopiranozil kitobióz foszforiláz: EC 2.4.1., homohexamer. 347 as. 4UDG (Uncultured organism)

a-Mannozidáz: EC 3.2.1.24, homotetramer. 5JM0, 5JM0 (Saccharomyces) wiki

MAP kináz-aktivált protein kináz 2: EC 2.7.11.1, homododekamer. 3Wi6 (Human) wiki

Mast cell tryptase: EC 3.4.21.59, a granulákban található proteáz, az Arg és Lys karboxi oldalán hasít a tripszinnél korlátozottabb specifitással. Homotetramer. 244 as (Human a, lung), 245 as (Human b, lung). 1LTO wiki

MCM: (= Minichromosome Maintenance protein) kromoszóma karbantartó fehérje. Homo20mer. 4YWL (Pyrococcus) wiki

Measles nukleokapszid: Homo39mer. 4UFT (Measles virus) wiki

Mechanosensitive channel: nyomásérzékeny csatorna, kinyílik ha a sejten belüli nyomás túl magas. Homopentamer. 2OAR (TBC) wiki

Mersacidin dekarboxiláz: (MrsD) EC 4.1.1.., antibiotikum szintézisban résztvevő enzim. Homododekamer. 194 as. 1P3Y (Bacillus) wiki

Metallo beta laktamáz: Homooktamer. 4TZB, 4TZB (E.Coli) wiki

Metán monooxigenáz: EC 1.14.18.3, Hexa-heterotrimer. 1YEW (Methylococcus capsulatus) wiki

Metenil THMPT ciklohidroláz: EC 3.5.4.27, homotrimer. 4GVQ (Archaeoglobus fulgidus) wiki

Metilmalonil-CoA epimeráz: EC 5.1.99.1, homodimer. 6QH4 (Human) wiki
Metilmalonil-CoA karboxitranszferáz: EC 2.1.3.1, homohexamer. 1ON3 (Propionibacterium) wiki
Metilmalonil szemialdehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.27, homotetramer. 1T90, 1T90 (Bacillus subtilis) wiki

Metilén-THF dehidrogenáz/ciklohidroláz: EC 1.5.1.5 / EC 3.5.4.9. Homodimer. 1DIB (Human) wiki, wiki

Metiltranszferáz/kináz WbdD: EC 2.1.1.294 / EC 2.7.1.181 bifunkcionális enzim. Homododekamer. 4AZS (E.Coli) wiki

L-Metionin: Met, M, Mw 149.21, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Kénatomja átépülhet Cys-be. ATP-vel SAM-má aktiválódhat, így metilcsoportja lazított lesz, metilezésre használódhat pl. kreatin, adrenalinkolin szintézisében.
Metionin gamma liáz: EC 4.4.1.11, az L-metionin + H2O = metántiol + 2-oxobutánsav + NH3 reakciót katalizáló, a kéntartalmú aminosavak lebontásában résztvevő enzim. Homotetramer. 4OMA (Citrobacter) wiki

Mevalonsav kináz: EC 2.7.1.36, az ATP + mevalonsav = ADP + 5-P-mevalonsav reakciót katalizáló enzim. Citoplazmatikus. Farnezil- és geranil-PP a kompetitív inhibítora. Homodimer, 396 as (Human). 1KVK (Rat) wiki

Mioglobin: az izomban (elsősorban a vörös színű, oxidatív anyagcseréjű izmokban) az O2 mozgását elősegítő fehérje. A hemoglobinhoz hasonló felépítésű. Monomer. 153 as (Human). 2MM1 (Human) wiki

Miohemeritrin: O2 kötő fehérje hernyóizomban. Monomer. 120 as. (Worm). 2MHR (Themiste hennahi) wiki

Miokináz: ld. adenilát kináz

Miozin: 2 nehézláncból (1950 as) és 4 könnyűláncból (LC1=193 as, Human fetal muscle) álló hexamer fehérje. Kb 400 miozin molekula alkot egy szimmetrikus miozin filamantumot, amely a szarkomer A-csík fehérjéje. 1G8X (Amoba) wiki, 1W7J, 1W7J (Csirke ember)
Aktomiozin: 5JLH (Human)
Miozin LC kináz: EC 2.7.1.117, a miozin LC (= Light Chain) N-terminális részén lévő Ser-oldalláncot ATP-vel foszforiláló enzim. 607 as (Rabbit). 2BBM

Mitokondrium mátrix protein: P32. Homotrimer. 3 x 209 as. 1P32 (Human) wiki

MKP-2: Mitogén aktivált protein kináz foszfatáz 2, EC 3.1.3.16 és EC 3.1.3.48, homo24mer. 3EZZ (Human) wiki

Molinát hidroláz: Homotetramer. 4WGX (Gulosibacter molinativorax)

Monoamino oxidáz A: EC 1.4.3.4, (= MAO-A), elsősorban a szerotonin és noradrenalin lebontásában vesz részt. Mitokondrium külső membránban található. Dimer, az egyik alegység FAD tartalmú. 527 as (Human)
Monoamino oxidáz B: EC 1.4.3.4, (ld. MAO-A), elsősorban benzilamin, dopamin és feniletilamin lebontásában vesz részt. 520 as (Human). 1GOS (Human) wiki

Mucolipin-3: Lizoszóma pórus, kationtranszport fehérje. Homotetramer. 6AYF (Human) wiki

Mucrocetin: Kígyóméreg coagglutinin 12 a és 12 b lánc. 1V4L (Trimeresurus mucrosquamatus) wiki

Mukonsav cikloizomeráz: EC 5.5.1.1, homooktamer (Thermotoga). 2ZAD, 2ZAD (Thermotoga maritima) wiki

Multidrug resistance transporter: AcrB. Homotrimer. 1iWG (E.Coli) wiki
Multidrug resistance transporter: TolC. EC 1.1.1.. Homotrimer. 1EK9 (E.Coli) wiki

N

N-acetilglukózamin kináz: EC 2.7.1.59, homodimer. 2HOE (Thermotoga m.) wiki

N-acetilglutaminsav szintáz/kináz: EC 2.3.1.1, EC 2.7.2.8, homotetramer, 461 as (Maricaulis). 4KZT (Maricaulis maris) wiki

N-acetil-mannózamin kináz: EC 2.7.1.60, EC 3.2.1.183, bifunkcionális enzim, homodimer. 2Yi1 (Human) wiki

N-acetil-neuraminsav liáz: EC 4.1.3.3, homotetramer. 5AFD (Aliivibrio) wiki
N-acetil-neuraminsav szintáz: EC 2.5.1.56, homodimer. 1XUZ (Neisseria meningitidis) wiki
N-acil-neuraminsav citidililtranszferáz: EC 2.7.7.43, homodimer. 1EYR (Neisseria meningitidis) wiki

N-alfa acetiltranszferáz 60: EC 2.3.1.48, EC 2.3.1.254, bifunkcionális enzim, homodimer. 5HH0 (Human) wiki

NAD: elsősorban energiaszolgáltató folyamatok hidrogénfelvevő koenzime, amely az összegyűjtött hidrogént a terminális oxidációhoz szállítja. Szintéziséhez nikotinsavra van szükség (PP faktor = B3 vitamin). A triptofán lebontása kis mennyiségű NAD pótlásra ad lehetőséget.
NAD hidroláz: EC 3.2.2.6, = nukleozidáz. Homooktamer. 7ANW (Human) wiki
NAD kináz: EC 2.7.1.23, homotetramer. 3PFN (Human) wiki
NAD szintetáz: EC 6.3.5.1, homooktamer. 6OFB (Human) wiki
NAD transzhidrogenáz: EC 1.6.1.2, heterotrimer. 2FR8 (Rhodospirillum) wiki

NADPH: (NAD-2'P-H) főként szintézisekhez (zsírsavszintézis, koleszterolszármazékok szintézise, citokróm P450 működése) felhasználódó redukált koenzim. Képződése elsősorban a pentóz foszfát ciklusban vagy a "malic" enzim segítségével történhet.
NAD(P)H dehidrogenáz (kinon): EC 1.6.5.2, homotetramer, 202 as (Brucella). 5F4B (Brucella) wiki

Na+-K+ ATPáz: EC 3.6.1.37, a plazmamembrán integráns membránfehérjéje. P típusú ATPáz. 3 Na+-iont transzportál kifelé és 2 K+ iont befelé a sejtbe, elektrokémiai gradienst keltve, s ezzel különböző tápanyagok transzportjának energiáját szolgáltatva. a: katalitikus alegység (= 1023 as, Human a1 chain), (= 1013 as, Human a3 chain), b: regulátor alegység (= 303 as, Human b1 chain), (= 290 as, Human b2 chain).

NAPA: neutrofil aktiváló fehérje. 2PYB (Borrelia)

Neuraminidáz: EC 3.2.1.18, Influenzavírus O-Glikozil hidroláz. A sziálsavat takarítja le a gazdasejtről, hogy az új vírusok ki tudjanak belőle jutni. Homotetramer. 1iVG, 2AEP, 2AEP (Flu) wiki
Neuraminidáz (+ egér antitest LC és HC): EC 3.2.1.18, Influenzavírus O-Glikozil hidroláz. 4QNP (flu A)

Neurophysin II: vazopresszinkötő fehérje. 2BN2 (Bovine posterior pituitary) wiki

NGF-b: idegszövet növekedési faktor. Homodimer. 1WWW, 1WWW (Human) wiki

Nikotinsav-amid: ld. Vitamin B3
Nicotinamidáz: EC 3.5.1.19, monomer. 2H0R (Saccharomyces cerevisiae) wiki
Nicotinamide nucleotide adenylyltransferase: EC 2.7.7.1 és EC 2.7.7.18, nukleáris NAD szintézis. Aktivitása jelentősen megnő tumorsejtekben. Homohexamer. 1KKU (Human) wiki
Nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3: EC 2.7.7.1, citoszol NAD szintézis enzim. Homotetramer. 1NUQ, 1NUQ (Human)
Nikotinsav foszforiboziltranszferáz: EC 6.3.4.21, homodimer. 4YUB (Human) wiki
Nikotinsav-nukleotid pirofoszforiláz (karboxiláló): EC 2.4.2.19, homohexamer. 5AYY (Human) wiki

Nitrit reduktáz: EC 1.7.2.1, Trimer (Alcaligenes Faecalis) 2AFN wiki

Nitrogén oxid szintáz: EC 1.14.13.39, homodimer. 2NSI, 2NSI (Human) wiki

Nodamura vírus coat: rovarvírus. 12x5 (b+g) trimer alkotja az ikozaéder nukleokapszidot. 1NOV (Moth) wiki

NSF: N-etilmaleinimid szenzitív faktor, EC 3.6.4.6, ATP-áz. Vezikula fúziót segítő protein. 1NSF (Hamster) wiki

dNTPáz: SAMHD1, EC 3.1.5.-, homotetramer, 539 as. 4RXP (Human) wiki

Nukleoszóma DNS komplex: 1AOi (Frog - Human DNA) wiki. 5AV5 (Human) wiki

5'-Nukleotidáz: EC 3.1.3.5, homodimer. 4H2G (Human) wiki

Nukleozid diP kináz A6: EC 2.7.4.6, az ATP + XDP = ADP + XTP reakciót katalizálja. A és B láncból álló hexamer (A6, A5B, A4B2, A3B3, A2B4 AB5, B6 izoenzimek). A sejtmagban és a citoplazmában található.  A metasztatizáló tumorsejtekben csökken a mennyisége. 152 as (Human A), 152 as (Human B). 2HVD, 2HVD (Human) wiki
Nukleozid difoszfatáz: EC 3.6.1.6, homodimer. 2H2N (Human) wiki
Nukleozid 2-dezoxiriboziltranszferáz: EC 2.4.2.6, homohexamer. 1F8Y (Lactobacillus) wiki

O

Okratoxináz: EC 3.4.13.9, homooktamer. 4C5Y (Aspergillus niger) wiki

Olajsav: 18 C atomos telítetlen zsírsav. A cis izomer a természetes.

Ornitin aminotranszferáz: EC 2.6.1.13, transzamináz, ornitinből glutaminsav g-szemialdehid keletkezik. Mitokondrium matrix. Hiánya ornitinémiát okoz. 1GBN (Human) wiki
Ornitin dekarboxiláz: EC 4.1.1.17, az ornitin = putreszcin + CO2 reakciót katalizáló enzim, B6P (= PLP) koenzimmel, a poliamin szintézis első és sebességmeghatározó lépése. 461 as. 1D7K (Human) wiki
Ornitin karbamoil transzferáz: EC 2.1.3.3, a karbamidciklus enzime. Mitokondrium matrix. Hiánya hiperammonémiát okoz. Homotrimer, 322 as (Human liver). 1C9Y wiki
Ornitin monooxigenáz: EC 1.14.13.196, 4NZH, 4NZH (Aspergillus) wiki

OSBPL2: Oxysterol-binding protein-related protein 2. Homotetramer. 5ZM8 (Human) wiki

Ovalbumin: tojás albumin. 2 x 386 as. 1OVA (Chicken) wiki

Oxálecetsav: Mw 132.07, közponi jelentőségű vegyület az intermedier anyagcserében, a citrátkör és a  glukoneogenezis kiindulási anyaga. Keletkezhet piroszőlősav karboxilázzal a mitokondriumokban, vagy a GOT transzamináz reakcióban Asp-ból. Résztvesz a malát-aszpartát inga működésében és az acetil-CoA kiszállításában a mitokondriumokból.

Oxálsav dekarboxiláz: EC 4.1.1.2, az oxálsavat hangysavra és CO2 -re bontja. 5Hi0 (Bacillus subtilis) wiki
Oxálsav oxidáz: EC 1.2.3.4, az oxálsavat hidrogénperoxidra és CO2 -re bontja. 2ETE (Hordeum vulgare, barley) wiki

Oxalil-CoA dekarboxiláz: EC 4.1.1.8, homotetramer. 2JiB (Oxalobacter) wiki

2-Oxoizovaleriánsav DH: EC 1.2.4.4, elágazó láncú alfa ketosav dehidrogenáz. Heterotetramer. 2BFE (Human) wiki

Oxytocin: Méhösszehúzódást okozó és tejelválasztást serkentő hormon. Az agyalapi mirigy hátsó lebenyében képződik. Mw 1007.23, Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2.

P

P carrier protein: 85 as (E. Coli) 1POH wiki

P21 H-ras: G-proteinre emlékeztető fehérje, vírus onkogén hozza létre. Az adenilát cikláz folytonos aktiválódását okozza. 189 as (Human). 121P

P22 c2: represszor protein, hatására a fág inaktívan meghúzódhat a gazdabaktérium kromoszómájában. 216 as (Phage) 1ADR

PAICS: EC 6.3.2.6 és EC 4.1.1.21, (= Phosphoribosyl Amino Imidazole-succino Carboxamide Synthetase) és phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, bifunkcionális enzim a purinváz szintézisben. Homooktamer. 2H31 (Human) wiki, wiki

Palmitinsav: 16 C atomos telített zsírsav.

Papain: EC 3.4.22.2, a Papaya latex tartalmazza, 212 as. A tripszinhez hasonló specifitású (Arg, Lys) endopeptidáz. Cisztatin gátolja. 1STF

Papillomavirus capsid L1: 2R5K (Human Papillomavirus 11) wiki
Papillomavirus regulator: DNS felismerő, transzkripció aktivátor fehérje. 1DHM (Human Papillomavirus 31)

Pap pilin: sejtfelszínbe kapaszkodó inváziós fehérje tartó rugós bot. 5FLU (E.Coli) wiki

PAPS: (= Phospho Adenosine Phospho Sulfate), Cys-ből származó kénnel szulfátozást végző vegyület.

Parainfluenza vírus fúziós prot: glikoprotein. 1ZTM (Human Parainfluenza 3 virus) wiki

Parvalbumin: Ca kötő fehérje (halakban). Mw 12 kD. (Pike muscle = csuka) 4PAL

Parvovírus: egy macskavírus mutáció a 70-es években végigsöpört a kutyákon. 4DPV (Dog) wiki

PDGF: Platelet-Derived Growth Factor B. 109 as (Human). 1PDG (Human) wiki

PDH: EC 1.2.4.1, (= Piroszőlősav DeHidrogenáz) piroszőlősavból acetil-CoA-t termelő multienzimrendszer. 3 féle enzim alkotja és 60 (E. Coli: Mw 4600 kD, 24+24+12), 196 (Bovine heart: Mw 8400 kD, 30 a2b2 tetramer E2 + 60 monomer E1 + 6 dimer E3) polipeptidláncból áll. Koenzimjei: TPP, liponsav, HSCoA, FAD, NAD. Az a-ketosav dehidrogenáz hasonló felépítésű multienzimrendszer. Irod. 1Ni4 (Human) wiki

PEP: (= foszfo enolpiroszőlősav) nagyenergiájú (Go = -14.8 kcal/mól) vegyület a glukolízisben, 2ATP energiájával rendelkezik.

Pepszin: EC 3.4.23.1, endopeptidáz, a Phe és Leu aminosavakat részesíti előnyben, de a többi hidrofób aminosav amino oldalán is hasít. Aktiválása gyomor sósav iniciáció után autokatalízissel történik. Izoelektromos pontja 1, így ennél nagyobb pH a pepszinnek már lúgos közeg, ezért negatív töltést kap. A tápanyagfehérjék izoelektromos pontja 5 körüli, így azok a gyomor pH-ján pozitív töltésűek. Asp hatócsoportú. 326 as (Human A). 1PSO (Human) wiki
Pepszinogén: Aktivációs peptid = N-terminális 47 as. 373 as (Human A). 3PSG (Pig)

PFK1: EC 2.7.1.11, a glukolízis fő szabályozó pontja, terméke fruktóz-1,6-diP. Saját szubsztrátja az ATP valamint a citrát tartja féken, fruktóz-2,6-diP és AMP aktiválja. Tetramer. 3 féle izoenzime fordul elő: M: izom (= 779 as, Human muscle=M4), L: máj (= 784 as, Human liver=L4), és P: trombocita. Vvt-ben M3L, M2L2 és ML3 összetétel fordul elő. Irod. 1MTO (Bacillus stherm.) wiki
PFK2: EC 2.7.1.105, a májban, szívben előforduló bifunkcionális enzim, az aktiválásától függően képes a fruktóz-2,6-diP szintézisére és hidrolízisére is. A glukolízis szabályozásában játszik szerepet, aktiválja. Homodimer, 471 as (Human liver). Irod. 5HTK (Human heart) wiki

P-glikoprotein: membrán protein, megnövekedett koncentrációban a multidrug rezisztenciáért felelős fehérje. Különféle drogokat ATP-vel működő transzporttal eltávolít a sejtekből, ezáltal akadályozva a daganatos betegek kemoterápiás kezelését. Mw 170 kD. Irod.

Piranóz oxidáz: EC 1.1.3.10, a lignin lebontásban résztvevő, a D glukóz + O2 = 2 dehidro D glukóz + H2O2 reakciót katalizáló enzim. Homotetramer. 1TT0, 1TT0 (Fungus) wiki

Piridoxin: ld. Vitamin B6

Pirofoszfát hidroláz: EC 3.6.1.1, Szervetlen pirofoszfatáz, 175 as (E.Coli). 1INO, 1INO, 1INO (E.Coli) wiki

Piroszőlősav: ecetszagú folyadék. A glukolízis utolsó lépésében keletkezik PEP -ből.
LDH-al tejsavvá, GPT-vel alaninná alakulhat át.
Mitokondriumokban acetil-CoA -vá (PDH), vagy oxálecetsavvá alakulhat (H vitamin koenzimmel).

Piroszőlősav karboxiláz: EC 6.4.1.1, a glukoneogenezisben résztvevő Mn tartalmú bifunkcionális enzim. Biotin koenzimmel működik. Mitokondrium matrix. Hiánya halálos kimenetelű tejsav acidózist okoz. Homotetramer. 2QF7, 2QF7 (Rhizobium), 4QSK (Listeria) wiki
Piroszőlősav foszfát dikináz: EC 2.7.9.1, homodimer. 1KC7, 1KC7 (Clostridium s.) wiki

Pirrolin-5 karbonsav reduktáz: EC 1.5.1.2, a prolinszintézisben résztvevő enzim. Homodekamer vagy homododekamer. 2AHR (Streptococcus), 2iZZ (Human) wiki

Piruvát kináz: EC 2.7.1.40, PEP-ből piroszőlősav képződését katalizálja. A reakció irreverzibilis mert a PEP 2ATP energiájával rendelkezik. Erősen ATP gátlás alatt van (termékgátlás). A májban Fru1,6P aktiváló hatású. A májban lévő enzim cAMP függő protein kinázzal foszforilálható és ez inaktiválja a piruvát kinázt. Homotetramer. 4 izoenzime fordul elő: L= liver (543 as, Human liver), R= red cells (574 as, Human rbc), M1= izom, szív és agy (530 as, Human muscle), M2= korai embrionális szövetek (567 as, Human fetus). Irod. 1T5A, 1T5A (Human) wiki

6-Piruvoil tetrahidropterin szintáz: EC 4.2.3.12, homohexamer. 1B66 (Rat) wiki

Plazmin: EC 3.4.21.7, a fibrint bontja a Lys-ek karboxi oldala mellett. Számos egyéb folyamatban vesz részt. Az a2-antiplazmin inaktiválja amint az alvadékról disszociál.
Plazminogén: a vese szintetizálja. Plazminogén aktivátor (TPA) aktiválja. Mindkettő a fibrinhez kötődik. Streptokináz is aktiválja. Hiányában trombofilia alakul ki. 791 as (Human). 1PK4
Plazminogén aktivátor, Urokináz típus: EC 3.4.21.73, klinikailag is használatos, hatékony plazminogén aktivátor. 411 as (Human).
Plazminogén Aktivátor Inhibitor: az urokináz típusú plazminogén aktivátort gátolja. Az inhibitor jelenlétében a plazminogénről nem hasad ki az aktivációs peptid. Típusai: endotel eredetű = PAI-1 és monocita eredetű = PAI-2. 415 as (Human monocita, PAI-2)

Platelet factor 4: Human. 1RHP

PLP: ld. Vitamin B6

Policisztin 2: Homotetramer. 5MKE (Human) wiki

Polihedrin: selyemlepke citoplazmatikus vírusfehérje, a vírus védelmét szolgálja. Homododekamer, 248 as. 5EXY (Cypovirus 1) wiki

Polinukleotid foszforiláz: EC 2.7.7.8, PPPguanozinPP szintetáz aktivitású (Streptomyces), a mRNS szintet szabályozza. 1E3P (Streptomyces) wiki

Porfobilinogén deamináz: EC 2.5.1.61, monomer. 5M6R (Human) wiki

Porin F: Matrix, integráns pórusalkotó sejtmembránfehérje, kisebb mólsúlyú hidrofil anyagok transzportjában vesz részt. 340 as (E. Coli). 1OMF (E. Coli) wiki
Porin: hidrofil anyagok transzportjában (max. 0.6kD) résztvevő csatornakialakító fehérje. A monomer 16 szálú antiparallel b-lemezt tartalmaz. Homotrimer, 301 as (Rhodobacter C.) 3POR

Prealbumin: (= Transztiretin)

Prion: Konformációváltozása fertőző Creutzfeldt-Jakob szindrómát okoz. 1AG2 (Mouse), Amyloid. 2RNM (Podospora anserina), wiki, 1E1W (Human) wiki

Profenoloxidáz: Homohexamer, 687 as (Marsupenaeus). 3WKY (Marsupenaeus japonicus) wiki

Profilin II: 1F2K (Amoeba) wiki

Programozott sejthalál protein 6: 2ZN9 (Human) UniProt

Prokollagén-lizin, a-ketoglutársav 5-dioxigenáz: EC 1.14.11.4, (= Lizil-hidroxiláz), a
prokollagén L-Lys + a-ketoglutársav + O2 = prokollagén 5-hidroxi L-Lys + borostyánkősav + CO2 reakciót katalizáló RER enzim. Fe2+ és C vitamin szükséges a működéséhez. Homodimer. Hiánya okozza az Ehlers-Danlos-VI szindrómát.

Prolil-4-hidroxiláz: EC 1.14.11.2, a
prokollagén L-Pro + a-ketoglutársav + O2 = prokollagén transz-4-hidroxi L-Pro + borostyánkősav + CO2 reakciót katalizáló, ER lumenben található enzim. Fe2+ és C vitamin szükséges a működéséhez. Tetramer: 2 a és 2 b láncból épül fel.

L-Prolin: Pro, P, Mw 115.13, fehérjealkotó aminosav. Keletkezhet Glu-ból glutaminsav-szemialdehiden keresztül. Lebomlása eltérő enzimekkel ugyancsak Glu -t ad.
Prolin dehidrogenáz: EC 1.5.5.2, EC 1.2.1.88, homotetramer, 1001 as (Bradyrhizobium). 4Q72 (Bradyrhizobium) wiki

Propionil-CoA: elágazó aminosavak (Ile) lebontásakor keletkezik. Képződhet a zöld növényi levelekből a tejbe került elágazó fitánsav lebontásával is. Páratlan szénatomszámú zsírsavak lebomlásakor is képződhet de ezek csak elvétve juthatnak a szervezetbe. Továbbalakításához szukcináttá H és B12 vitamin szükséges.
Propionil-CoA karboxiláz: EC 7.2.4.3, biotintartalmú enzim, metilmalonil-CoA képződését katalizálja, ezzel részt vesz az Ile lebontásában. 1EF8 (E.Coli) wiki

Prosztaglandin H2 szintáz: EC 1.14.99.1, ciklooxigenáz 1. Homodimer, 576 as (Sheep) 1PTH
Prosztaglandin H2 szintáz: EC 1.14.99.1, ciklooxigenáz 2. Homodimer, 552 as (Mouse) 1CVU wiki

Proteaszóma: EC 3.4.25.1, 1J2Q, 1J2Q, 1J2Q (Archaea) wiki
Proteaszóma: fehérjelebontó zsák/cső, a két vége le van fedve: ekkor inaktív. 1FNT (Yeast)

Proteináz inhibitor: PEC 60 (Pig intestine) 1PCE
Proteináz inhibitor IIA: tripszin, kimotripszin gátló, 57 as (Bull semen) 2BUS
Proteináz K: EC 3.4.21.64, keratint hidrolizáló endopeptidáz. (Fungus) 3PRK

Protein ketrec: magától összeszerelődő számítógép tervezésű fehérje kalitka, hetero24mer (12 korizminsav mutáz és 12 molibdén kofaktor bioszintézis protein). 4NWO
ketrec 2: fehérje kalitka, hetero24mer (12 EC 4.1.2.21 és 12 peptidil-prolil cis-trans izomeráz kiméra). 4QCC

Protein kináz A cAMP dependens: EC 2.7.11.11, a protein + ATP = foszfoprotein + ADP folyamatot katalizáló enzim. Foszforilálással aktiválja a foszforiláz kinázt, valamint vázizomban foszforilálja a glikogén szintázt amelyet ezzel inaktivál. Tetramer: 2 regulátor és 2 katalitikus alegységből áll. 350 as (Human C-a), 350 as (Human C-b), 350 as (Human Testis specific C-g) 1CMK, 1CMK, 1CMK, 1CMK (Pig) wiki
Protein kináz cGMP dependens: EC 2.7.1.37, cGMP aktiválja. Homodimer antiparallel. 686 as (Human b).
Protein kináz Ser/Thr: EC 2.7.11.1, 2CN5, 2CN5 (Human) wiki

Protein-arginin deamináz 4: EC 3.5.3.15, homodimer. 5N0M (Human) wiki

Protein-szerin/treonin foszfatáz 5: EC 3.1.3.16, PGAM5, homo12mer. 5MUF (Human) wiki

Protein-tirozin foszfatáz 1: EC 3.1.3.48, Prl-1, homotrimer. 1XM2 (Human) wiki
Protein-tirozin foszfatáz receptor J: EC 3.1.3.48, 2CFV (Human)

Proteináz Do: EC 3.4.21.107, homo24mer. 3MH6 (E.Coli) wiki

Proteoglikánok: Ismétlődő diszacharid (hexuronsav és N-acetil hexózamin) egységeket tartalmazó glukoproteidek. A szénhidrát lánc viszonylag hosszú, nem elágazó. Szulfát csoportot tartalmazhatnak. Nagy vízmegkötő képességűek. Az egész fehérje-szénhidrát rendszer felépítése karácsonyfára, vagy százlábúra  hasonlít. (Hialuronsav törzs, fehérje ágak, polimer szénhidrát tűlevelek). Kötőszövetben találhatók, kenőanyagok, bazálmembrán. Irod. 1GL4 (Mouse)

Protokatechuinsav 3,4-dioxigenáz: EC 1.13.11.3, 12 A és 12 B láncból felépülő enzim a 3,4-dihidroxibenzoesav + O2 = 3-karboxi-cis,cis-mukonsav reakciót katalizálja. 2BUM (Acinetobacter) 3PCA, 3PCA, 3PCA (Pseudomonas p.) wiki

Proto-onkogén Tirozin kináz: EC 2.7.1.112, 1ABL
Proto-onkogén CBL: EC 6.3.2.. 2CBL (Human) UniProt

Protoporfirinogén IX oxidáz: EC 1.3.3.4, 4iVM (Human) wiki

Protrombin: II-es véralvadási faktor

PRPP: (= foszforibóz pirofoszfát)
PRPP szintáz 1: EC 2.7.6.1, 2H06 (Human) wiki

Purin nukleozid foszforiláz: EC 2.4.2.1, a Purin nukleozid + PO4 = Purin + alfa D ribóz-1P reakciót katalizáló enzim. Homotrimer. 1V45 (Human) wiki
Purin nukleozidáz: EC 3.2.2.1, homotetramer. 3T8i (Saccharolobus solfataricus) wiki

Purinerg receptor P2X 3: Homotrimer. 5SVQ (Human) wiki

R

Rec A protein: EC 3.4.99.37, DNS függő ATP-áz, a DNS repair rendszer része. 2REB, 1XMV (E. Coli) wiki

Recoverin: Mirisztilsavval kapcsolódva Ca érzékeny guanilát cikláz aktivátor, pálcika Ca szenzor. 1REC (Bos Taurus) wiki

Rennin: EC 3.4.23.4, (= Chymosin) csecsemőkorban előforduló, a tej kazeinjét hasító enzim. 4AUC (Bovine) wiki

Represszor ARC: (Phage P22) 1ARQ

Retinol: Vitamin A
Retinál dehidrogenáz: EC 1.2.1.36, a retinál + NAD+ + H2O = retinsav + NADH + H+ reakciót katalizálja. 4WB9 (Human) wiki
Retinol binding protein celluláris: szerepe a retinol intracelluláris szállítása. Citoplazma. 140 as (Human-1), 133 as (Human-4). 1LPJ (Human)
Retinol binding protein intersticiális: a retina látópigmentek és az epitéliumban található retinol izomeráz között szállítja a 11-cisz és az all-transz retinoidokat. 1230 as (Human).
Retinol binding protein plazma: a retinolt a májból a szövetekhez szállító fehérje. A transztiretinnel kapcsolódik, ezzel megakadályozza a vesén keresztül történő kimosódást. Az A Vitamin hiánya poszttranszlácionálisan megakadályozza a szállítófehérje kiválasztást, így gátlódik a vitaminszállítás az epidermális sejtekhez (Dermatózis). 183 as (Human). 1BRP (Human) wiki
Retinoschisin: Homo16mer. 3JD6 (Human retina) wiki
Retinsav: Teratogén.
Retinsav binding protein: a sejtmag retinsav receptorokhoz szállítja a retinsavat. Citoplazmatikus. 136 as (Human-1). A 2-es típust a retinsav indukálja. 137 as (Human-2). 2FR3 (Human-2)
Retinsav receptor: Nuclear. 462 as (Human a-1).

Reverz transzkriptáz HIV-1: EC 2.7.7.49, 1015 as (HIV-1). 2HVT

Rhinovirus: 1K5M wiki

Rianodin: alkaloid, az SR Ca2+ -felszabadító csatornájához kötődik.
Rianodin receptor: a vázizom SR T-tubulussal szomszédos oldalán található fehérje, a Ca2+ SR-ből történő kiszabadulásáért felelős. Homotetramer. 5032 as (Human skeletal muscle)

Riboflavin: ld. Vitamin B2

Ribonukleáz A: EC 3.1.27.5, (pankreász). Endonukleáz, nukleinsavakat hasít a pirimidinbázisok mellett. 128 as (Human pancrease-1). Irod. 1Z7X (Human) wiki
Ribonukleáz B: EC 3.1.27.5, (nonsecretory, eosinophil derived neurotoxin), 134 as (Human liver-2). 1RBJ (Bovine)
Ribonukleáz T: EC 3.1.27.3, 104 as. 9RNT (Aspergylus) wiki

Ribonukleotid reduktáz: EC 1.17.4.1, Ribonukleozid diP reduktáz, heterooktamer. 3UUS (E.Coli) wiki
Ribonukleozid triP reduktáz: EC 1.17.4.2, homodimer. 4COJ (Thermotoga maritima) wiki

Riboszóma 30S: 1iBK (Thermus Termophilus)
Riboszóma protein L25: (E.Coli) és kapcsolódása rRNS-hez

Ribóz: 5 szénatomos aldóz (pentóz), aktivált formában keletkezhet a HMP söntben (ribóz-5-P).
Ribóz kináz: EC 2.7.1.15, homodimer. 5BYF (Human) wiki
Ribóz-5P izomeráz: EC 5.3.1.6, homotetramer. 1LK7 (Pyrococcus) wiki
L-Ribóz izomeráz: (aldóz-ketóz izomeráz) EC 5.3.1.B3, homotetramer, 256 as (Cellulomonas). 3WW1 (Cellulomonas)

Ribozildihidronikotinamid dehidrogenáz: EC 1.10.5.1, homodimer. 5LBY (Human) wiki

Ribulokináz: EC 2.7.1.16, homodimer. 3QDK (Bacillus halodurans) wiki

Ribulóz5P 3-epimeráz: EC 5.1.3.1, homododekamer. 3iNP (Francisella tularensis) wiki
Ribulóz5P 4-epimeráz: EC 5.1.3.4, homotetramer. 1K0W (E.Coli) wiki

Ricin: EC 3.2.2.22, ricinusmagban előforduló rRNS glukozidáz, riboszóma inaktiváló fehérje. 1IL3 wiki

RNáz: EC 2.7.7.56, ribonukleáz PH. 1R6M (Pseudomonas) wiki
RNáz I: EC 3.1.27.5, pankreász ribonukleáz. 1Z7X (Human) wiki

RNS helicase: Dupla RNS széttekerő fehérje 8OHM (Hepatitis C vírus) wiki
RNS polimeráz komplex: EC 2.7.7.6, DNS dependens, hetero27mer. 5iY8 (Human) wiki
RNS polimeráz komplex: EC 2.7.7.48, RNS dependens, monomer. 5H0R (Cypovirus) wiki

Rogdi: homododekamer. 5XQi (Human) wiki

Rotavírus: nem-szerkezeti fehérje (NSP2) EC 3.6.4.-, homooktamer. 2GU0 (Human Rotavírus) wiki

RUBISCO: (= ribulóz 1,5diP -karboxiláz), EC 4.1.1.39, a fotoszintézisben résztvevő, széndioxid fixálást végző enzim. Az élővilág legnagyobb tömegben előforduló enzimje. 9RUB (Rhodospira), 1AA1 (spenót) wiki, 1RLC, 1RLC (tobacco)

RuvA-RuvB komplex: EC 3.6.4.12, DNS helikáz, hetero12mer. 1iXR (Thermus thermophilus) wiki

S

SAH hidroláz: EC 3.3.1.1, az S-Adenozil Homocisztein + H2O = adenozin + L homocisztein reakciót katalizáló enzim. Homotetramer. 1V8B (Malaria), 1Li4, 1Li4, 1Li4 (Human) wiki

SAM: ATP-vel aktivált metionin, metil donor. A legtöbb SAM-ot a kreatin szintézis használja fel, de résztvesz az adrenalin és a kolin szintézisben is.
SAM szintáz: EC 2.5.1.6, az ATP + Met = SAM + PP + P folyamatot katalizáló enzim. Homotetramer. 384 as (E. Coli). 1XRA, 1XRA, 1XRA (E. Coli), 5A1i (Human) wiki

SAM dependent metiltranszferáz: EC 2.1.1.., homododekamer, 248 as (Thiobacillus). 5EPE (Thiobacillus denitrificans) wiki

SARS: Nonstructural, nsp 10. Álcázó fehérje. Dodekamer. 2G9T (Human SARS koronavírus)
SARS-CoV nsp16/nsp10: 2'-O-metiltranszferáz (nsp16). 7LW4 (SARS koronavírus)
SARS-CoV main proteáz: EC 3.4.22.69, C30 endopeptidáz (nsp5). Homooktamer. 3IWM (SARS koronavírus) wiki
SARS-CoV-2 genom és alkotó fehérjéi: Az S tüskefehérje génjében 12 plusz nukleotid van betoldva (!) más koronavírusokhoz képest. Valószínűleg ettől még sokkal szorosabban képes kötődni az ACE-2-höz, és ez magyarázza az agresszivitását. wiki
SARS Cov-2 proteinek wiki

Savanyú foszfatáz: (Prosztata), EC 3.1.3.2, homodimer, 342 as (Human). 1CVI (Human) wiki

SDH: (= Szukcinát DeHidrogenáz), EC 1.3.99.1, a citrátkör enzime, a mitokondrium belső membránban található. FAD koenzimmel működik. E. Coliban 4 fehérjéből álló komplexet alkot: flavoprotein, vas-kén fehérje, cytb556 és egy hidrofób horgonyzó fehérje. 1NEK

Simian virus 40: capsid. 1SVA
Simian virus 40 T: multifunkciós ATP kötő protein, a közepében fut a vírus DNS. 1N25 wiki

SIRT2: Hiszton deacetiláz, 323 as (Human). 1J8F
SIRT6: EC 2.3.1.286, Protein lizin deacetiláz, életkor növelő fehérje, a DNS repair fehérjét stabilizálja. 302 as (Human). 6qcd wiki

Sliding clamps: 3U5Z (T4)

SLPI: (= Secretory Leukocyte Proteinase Inhibitor) a nyálban lévő fehérje, szerin-proteáz inhibitor, a fehérvérsejtekhez tapadva véd a HIV fertőzéstől.

S-metil-5'-tioadenozin foszforiláz: EC 2.4.2.28, homotrimer. 5TC8 (Human) wiki

Somatomedin C: IGF 1 (= Insulin like Growth Factor 1), az inzulinhoz hasonló szerkezetű és szerepű fehérje, de annál kifejezettebb növekedés serkentő aktivitással rendelkezik. 70 as (Human IGF-Ia = IGF-Ib = somatomedin C), 67 as (Human IGF-II = somatomedin A). 2GF1 (Human) wiki

Spektrin: a vvt alakjáért felelős citoszkeletális fehérje. 2 féle fehérjeláncból áll, a (= 2429 as, Human rbc a), és b (= 2137 as, Human rbc b), amelyek antiparallel kapcsolódnak egymáshoz di-, tetra- vagy polimereket alkotva. Irod.

Spermidin N-acetiltranszferáz: EC 2.3.1.57, 4R87, 4R87 (koleravibrió) wiki
Spermidin szintáz: EC 2.5.1.16, Putreszcin aminopropiltranszferáz, 275 as (Bacillus subtilis). 1IY9, 1IY9 (Bacillus subt.) wiki

SR Ca binding protein: 174 as (Worm). 2SCP, 2SCP, 2SCP (Worm)

Streptavidin: Biotinkötő fehérje. 2iZi, 2iZi (Streptomyces) wiki

Subtilizin: EC 3.4.21.62, alkalikus Ser proteáz. 274 as (Bacillus subtilis). 1CSE (Bacillus subtilis) wiki

Sulfur oxigenáz: EC 1.13.11.55, kén oxidációt katalizáló enzim. 2YAW, 2YAW (Acidianus ambivalens) wiki

Synapsin 3: 2P0A (Human) wiki

Szacharóz: (répacukor, nádcukor), Mw 342.30, a-D-glukozil-b-D-fruktóz, diszaccharid.
Szaharóz foszforiláz: EC 2.4.1.7, homodimer. 2GDU (Bifidobacterium adolescentis) wiki
Szaharóz-P szintáz: EC 2.4.1.14, monomer. 2R68 (Halothermothrix orenii) wiki
Szacharáz-Izomaltáz: EC 3.2.1.48, EC 3.2.1.10, szacharáz-maltáz valamint izomaltáz aktivitása is van (multifunkcionális-multienzim). II. típusú membránprotein. Pankreász proteázok aktiválják elhasítva szacharáz és izomaltáz alegységekre, amelyek ezután is együttmaradnak nemkovalens kölcsönhatások révén. Hiánya okozza az I. típusú diszacharid intolerancia anyagcserebetegséget. 1827 as (Human Intestine).

Száj és körömfájás vírus: 60 alegységből álló fehérjeburok (VP1 + VP2 + VP3 + VP4) heterotetramer alkotja az ikozaéder capsidot. 1BBT wiki

Szedoheptulóz 7P: (= Sed7P)

Szelenocisztein szintáz: EC 2.9.1.2., 3BCB (Mouse) wiki

L-Szerin: Ser, S, Mw 105.09, fehérjealkotó aminosav. Képződhet Gly-ből C1 töredék felvételével, esetleg fruktózból glicerinsav-hidroxipiroszőlősav intermediereken keresztül. Ser található a véralvadási proteázok valamint a tripszinkimotripszin, elasztázacetil-kolin-észteráz aktív centrumában. Ezek az enzimek foszfátészterekkel pl. DFP, szarin, tabun, parathion, foszfotion, szelektíven gátolhatók (harci gázok, rovarölő permetezőszerek).
Szerin acetiltranszferáz: EC 2.3.1.30, 1SSQ (Haemophilus influenzae) wiki
Szerin-dehidratáz: EC 4.3.1.17, a Ser = piroszőlősav + NH3 reakciót katalizáló enzim. Citoplazmatikus, 372 as (Human). 1P5J (Human) wiki
Szerin hidroximetiltranszferáz 1: EC 2.1.2.1, a Ser + THF = glicin + metilén-THF reakciót katalizáló enzim. Citoplazmatikus. 6M5W (Human) wiki wiki
Szerin-piroszőlősav transzamináz: EC 2.6.1.51, a Ser + piroszőlősav = 3-hidroxipiroszőlősav + Ala reakciót katalizáló enzim, a májban található. PLP koenzimmel működik. Gly transzamináz (EC 2.6.1.44) aktivitása is van. Peroxiszomális. Homodimer. 5LUC (Human) wiki, wiki
Szerin proteáz SplB: EC 3.4.21.-, homohexamer, 206 as (Staphylococcus). 4K1T (Staphylococcus)

Szerotonin: (= 5-hidroxi triptamin), Mw 176.21, Trp-ból szintetizálódó neurotranszmitter. Lebontása MAO-enzimmel.

Szex hormon kötő globulin: szteroid transzporter. 1D2S (Human) wiki

Szénsav anhidratáz: EC 4.2.1.1, a vvt tartalmazza, az egyik leggyorsabb enzim a szervezetben. Legalább 7 fajtája van. 260 as (Human I= B), 259 as (Human II= C), 259 as (Human III= M). 2CA2 (Human), 4C3T (Thermovibrio) wiki

Szépiapterin reduktáz: EC 1.1.1.153, homodimer. 4HWK (Human) wiki

Szfingozin kináz 1: EC 2.7.1.91, homohexamer. 3VZD (Human) wiki

Szialidáz: (Neuraminidáz), EC 3.2.1.18, 381 as. 1VCU (Human) wiki

Szignál transzdukciós protein: 3CHY (E. Coli)

Szorbit: (= szorbitol)
Szorbitol DH: EC 1.1.1.14, az L-sorbitol + NAD = L-sorbose + NADH reakciót katalizáló enzim. Zn tartalmú. Homotetramer. 355 as (Human liver). 1PL8, 1PL6 (Human) wiki

Szortilin: protein szortírozó transzport fehérje az idegrendszerben. 6EHO (Human) wiki

Sztearinsav: 18 C atomos telített zsírsav.

Szukcinát DH: (= SDH)
Szukcinát szemialdehid dehidrogenáz: EC 1.2.1.24, GABA lebontásban vesz részt a mitokondrium mátrixban. Homododekamer. 2W8R, 2W8R (Human) wiki
Szukcinil-CoA szintetáz: EC 6.2.1.4, a citrátkör enzime. A szukcinil-CoA makroerg tioészterkötésének energiáját felhasználva GTP-t termel. Mitokondriális. Heterodimer: egy a (311 as) és egy b (396 as) láncból áll (Pig heart). 2FPG (Pig) wiki

Szulfit dehidrogenáz: EC 1.8.2.1, a szulfit + 2 ferricitokróm c + H2O = szulfát + 2 ferrocitokróm c + 2 H+ reakciót katalizálja. 2XTS (Paracoccus pantotrophus) wiki
Szulfit oxidáz: EC 1.8.3.1, homodimer. 2A9A (Gallus gallus) wiki

Szuperoxid-dizmutáz (Cu-Zn): EC 1.15.1.1, SOD1, citoplazmatikus. Hiánya okozza a (Familial) Amyotrophic Lateral Sclerosis betegséget amely 45 éves korban kezdődik, 2-5 éven belül halálos. Homodi-hexamer. 12 x 153 as (Human-1). 1HL5 (Human) wiki
Szuperoxid-dizmutáz (Cu-Zn, extracellular): EC 1.15.1.1, SOD3, homotetramer. 4 x 222 as (Human blood plasma-3).
Szuperoxid-dizmutáz (Fe): EC 1.15.1.1, SODB, homodimer. 3SDP (Pseudomonas)
Szuperoxid-dizmutáz (Mn): EC 1.15.1.1, (szuperoxid-szuperoxid oxidoreduktáz, SOD2), O2- + O2- + 2H+ = O2 + H2O2 . Mitokondrium matrix. Homotetramer. 4 x 198 as (Human liver, kidney, heart). Irod. 1PL4, 1PL4 (Human) wiki

T

TAL effektor: (= Transcription Activator-like Effectors). Növényi gén aktiváló fehérje, baci oltja be. 3UGM (Xanthomonas oryzae) wiki

Tartarát dehidrogenáz/dekarboxiláz: EC 1.1.1.93 és EC 4.1.1.73, homotetramer. 3FMX (Pseudomonas putida) wiki, wiki

TBC membrán csatorna: Large-conductance mechanosensitive channel, homopentamer, 174 as. 2OAR (Mycobacterium tuberculosis)

TDP-ramnóz 3'-o-metiltranszferáz: EC:2.1.1.-, homodekamer. 257 as. 5HOQ (Micromonospora)

L-Tejsav: (= laktát), Mw 90.08, koncentrációja nő az izomban és a vérben erős munkavégzéskor. A tejsavképződés metabolikus zsákutca, szerepe a NAD regenerálása a gyorsan zajló glukolízishez.

Tendamistat: Emlősök alfa amilázát gátolja. 1:1 arányban kötődve akadályozza a baktérium elemésztődését. 74 as (Streptomyces) 4AiT

Termoszóma: chaperonin. Hetero16mer, 557+559 as (Sulfolobus) 4XCG (Sulfolobus). wiki

Tetraciklin represszor: transzkripció regulátor, citoplazma. Homodimer. 207 as (E. Coli). 1ORK, 1ORK (E.Coli)

THF: (= THPG), a C1-töredékek szállítását végző koenzim. Irod.
THF DH: ld. Dihidrofólsav reduktáz

Tiamin: ld. Vitamin B1
Tiamin tiazol szintáz: EC 2.8.1.10, homooktamer. 4Y4L (Saccharomyces) wiki

Timidilát kináz: EC 2.7.4.9, az ATP + timidin 5'P = ADP + timidin 5'diP reakciót katalizálja. Homodimer. 1E2D (Human) wiki
Timidilát szintáz: EC 2.1.1.45, az 5,10-metilén-THF + dUMP = DHF + dTMP reakciót katalizálja. 5-fluoro-deoxiuridinsav-monofoszfát (FdUMP) irreverzibilisen gátolja. Az 5-F-uracil és az 5-F-deoxi-uridin is hatásos citosztatikum, mert salvage reakcióval FdUMP-vé alakulhatnak. Homodimer, 312 as (Human). Irod. 5X5D, 1HVY (Human) wiki
Timidilát szintáz flavin dependens: EC 2.1.1.148, az 5,10-metilén-THF + dUMP + NADPH + H+ = THF + dTMP + NADP+ reakciót katalizálja. Homotetramer, 232 as (Thermotoga). 5iOR (Thermotoga) wiki

Timidin kináz: EC 2.7.1.21, homotetramer. 4UXJ (Leishmania) wiki

Tioredoxin: elektrontranszport fehérje, a nukleozid-diP-ok dezoxi származékká alakításában vesz részt. 104 as (Human). 3TRX wiki
Tioredoxin peroxidáz: EC 1.11.1.15, tioredoxin dependens peroxid reduktáz, antioxidáns enzim. 2PN8 (Human) wiki
Tioredoxin reduktáz 1: EC 1.8.1.9, FAD tartalmú enzim, NADPH-val működik. Homodimer. 521 as (Human). 2CFY, 2CFY (Human) wiki

Tiroxin: (= T4), pajzsmirigyhormon, az alapanyagcserét növeli.
Tiroxin Binding Globulin: (= TBG). Irod.

L-Tirozin: Tyr, Y, Mw 181.19, fehérjealkotó aminosav. Képződhet Phe-ból THB-koenzimet igénylő oxigenázzal, O2-vel. Ezen Phe-4-hidroxiláz enzim hiánya fenilketonuriát okoz. Lebomlása során fumársavat és acetecetsavat ad.
Tirozin aminotranszferáz: EC 2.6.1.5, Tyr-transzamináz. Homodimer. 454 as (Human liver). 3TAT (E.Coli) wiki
Tirozin 3-monooxigenáz: EC 1.14.16.2, homotetramer. 2XSN (Human) wiki
Tirozin Páz: EC 3.1.3.2, sokféle TyrPáz enzim létezik. 1BVH (Bovin)
Tirozin Páz: EC 3.1.3.48, indukálható. Nuclear. 314 as (Human-1).
Tirozin Páz: EC 3.1.3.48, C-terminális doménjével az ER membránhoz kötött a citoplazmatikus oldalon. 435 as (Human placenta-1b). 2HNQ

Titin: 2 hatalmas (1.2 és 1.4 MD) fehérjeláncból álló hálórendszert alkot a vázizom filamentumrendszer körül. Irod.

TLR 1-2: (= Toll Like Receptor), védekező rendszer. 2Z7X (Human, Hagfish) wiki

TMP kináz: = timidilát kináz, EC 2.7.4.9, az ATP + dTMP = ADP + dTDP reakciót katalizáló enzim. 211 as (Human). 1NN0 (Human)

TNF: (= Tumor Nekrózis Factor), homotrimer (Human) 4TSV
TNF receptor: I.-típusú membránfehérje. 1TNR (Human)

Tobacco mozaik vírus: 2130 fehérjeláncból felépülő stabil hélix struktúra belsejében futó RNS szál. 158 as. 2TMV (Vírus) wiki

Tokoferol: ld. Vitamin E
a-Tokoferol transzfer protein: Homo24mer. 5MUG (Human) wiki

Topoizomeráz IIa: EC 5.99.1.3, ATPáz. Homodimer. 1ZXN (Human) wiki
Topoizomeráz VI: EC 5.99.1.3, heterotetramer. 2Q2E (Methanosarcina mazei)

mTOR: EC 2.7.11.1, target of rapamycin. Integrálja a növekedési faktor, sejt energiaszint, stressz és az aminosavak által keltett jelzéseket amely a sejt növekedésére van hatással. 5H64 (Human) wiki

TPA: EC 3.4.21.68, szerin proteáz, a plazminogénből plazmint hasít le egy Arg-Val kötés hidrolízisével. Fibrinnel kapcsolódva plazmin aktiválja, ezzel 2 láncra hasad (A és B) amelyek diszulfid híddal vannak összekötve. Az A láncon található a kringle 1 és a kringle 2 domén, a B láncon van az aktív centrum. 278 as (= A heavy chain, Human) + 252 as (= B light chain, Human) 1PML

TPP: ld. Vitamin B1

Transducin: G protein, erősítő jelátvivő rendszer a rodopszintól a cGMP foszfodiészterázra. 3 alegységből áll: a = GXP kötő hely, a b és g alegység a GTP-áz aktivitásért, a GDP GTP-re cseréléséért és a G protein - effektor kölcsönhatásért felel. 349 as (Human-a1), 353 as (Human-a2), 340 as (Human-b1), 340 as (Human-b2), 340 as (Human-b3), 73 as (Human-g). 1TND (Bos taurus)

Transitional endoplasmic reticulum ATPase: EC 3.6.4.6, protein szegregációs funkció. 5iFW (Human) wiki

Transzaldoláz: EC 2.2.1.2, a HMP söntben 3 szénatomot szállít a Sed7P-ról a GAP-ra és Fru6P keletkezik. Citoplazmatikus. 337 as (Human). 1F05 (Human) wiki, 1WX0 (Thermus thermophilus) wiki

Transzamidináz: (= L-Arginine: Glycine Amidinotransferase), EC 2.1.4.1, kreatin szintézis. Mitokondrium. (Human). 9JDW (Human) wiki

Transzferrin: 2 Fe3+ iont szállít a vérplazmában. b1-globulin, a májban termelődő glikoprotein. A szövetek receptor mediált endocitózissal veszik fel, de a transzferrin nem bomlik le a lizoszómákban hanem visszatér a plazmába ahol újabb ferri iont képes megkötni. Mw 80 kD. 1RYO (Human) wiki
Transzferrin receptor: a sejtek vasfelvételében közreműködő transzmembrán glikoprotein (receptor mediált endocitózis). Dimer. 760 as (Human). 1CX8 wiki

Transzketoláz: EC 2.2.1.1, a HMP söntben 2 szénatomot szállít a X5P-ről a R5P-re és Sed7P keletkezik. TPP tartalmú. Szerepe van a Wernicke-Korsakoff szindróma kialakulásában (agykárosodás). Homodimer. 623 as (Human liver, brain). 4KXW (Human) wiki

Transcription Factor: NFATC1 (T Cells) 1A66
Transcription Factor: TFIIB (Human) 1TFB

Transzpozáz: (Tn5) EC:3.1.-.-, DNS keresztező, DNS darabka kivágását és transzpozicióját végző enzim. 1MUH, 1MUH (E. Coli) wiki

Transztiretin: (= Prealbumin), tiroxin kötő fehérje 2 kötőhellyel. Normálisan kevesebb mint 1%-a vesz részt a tiroxin transzportban. A tiroxin 10 x olyan erősen kötődik hozzá mint a T3. Kb 40%-a szoros komplexben kering a plazma retinol binding proteinnel. Emberben a fő tiroid szállító nem a prealbumin hanem a TBG. Homotetramer. 4 x 127 as (Human). 2ROX, 2ROX (Human) wiki

TRAP 3: Transcription attenuation protein. 2ZD0 (Baci) wiki

L-Treonin: Thr, T, Mw 119.12, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása során Thr-dehidratázzal a-ketovajsavat ad, vagy transzferázzal Gly-re és acetaldehidre bomlik.
Treonin aldoláz: EC 4.1.2.5, homotetramer. 1LW4 (Thermotoga maritima) wiki
Treonin dehidratáz: EC 4.3.1.19, a Thr = a-ketovajsav + NH3 reakciót katalizáló enzim. 1TDJ (E.Coli) wiki
Treonin 3-dehidrogenáz: EC 1.1.1.103, a Thr + NAD = L-2-amino-3-ketovajsav + NADH reakciót katalizáló enzim. 2EJV (Thermus thermophilus) wiki

Trióz-foszfát izomeráz: EC 5.3.1.1, nem szabályozott enzim, teljes egészében a diffúzió szabja meg a reakciósebességet. A reakció gyorsan eléri az egyensúlyt ami a DHAP irányában van eltolva (95.5% DHAP és 4.5% GAP). Hiánya hemolitikus anémiát, neuromusculáris disorder-t okoz. Homodimer. 248 as (Human). 1WYi (Human) wiki

Triparedoxin proxidáz: EC 1.11.1.15, homodekamer, 199 as (Leishmania). 4K1F (Leishmania major) wiki

Tripszin: EC 3.4.21.4, pankreász emésztőenzim, endopeptidáz, a táplálékfehérjéket hasítja az Arg és Lys karboxi oldalán. 224 as (Human). Irod. 2RA3 (Human) wiki
Tripszin inhibitor V3: 56 as (Human pancreas). 1HPT
Tripszin inhibitor basic: 58 as (Bovine pancreas). 1BHC
a1-Antitripszin: 36+347 as (Human). 1HP7
a1-Antikimotripszin: 40+360 as (Human). 2ACH
Tripszinogén: 229 as (Bovine pancreas). 2TGP

a1-Triptáz: ld. Mast cell Triptáz

L-Triptofán: Trp, W, Mw 204.22, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása során Ala, C1-töredék (formil csoport) és a-keto-adipinsav képződik. A Trp gyűrűkből átciklizálódással piridinváz alakulhat ki és így részt vehet a NAD szintézisben is. Kevés Trp van pl. a kukoricában.
Triptofanáz: EC 4.1.99.1, homotetramer. 4W1Y (E.Coli) wiki
Triptofán 2,3-dioxigenáz: EC 1.13.11.11, homotetramer, 380 as. 5TiA (Human) wiki
Triptofán 5-monooxigenáz: EC 1.14.16.4, monomer. 1MLW (Human) wiki
Triptofán szintáz: EC 4.2.1.20, a2b2 heterotetramer. A = 268 as, B = 397 as (Salmonella enterica) 4Y6G (Salmonella) wiki
Triptofán transzamináz: EC 2.6.1.27, homodimer. 3BWN (Arabidopsis thaliana) wiki

a-Trombin: (véralvadási faktor IIa) EC 3.4.21.5, Az Arg-Gly peptidkötésre specifikus, a fibrinogént alakítja fibrinné 4 fibrinopeptid lehasításával. 308 as. Irod. 1K21 (Human)
g-Trombin: 2HNT

Trombocita faktor 4: 70 as (Human).

Tromboxán-A szintáz: EC 5.3.99.5, Hem-tiolát tartalmú integráns membránfehérje. Monomer, 533 as (Human).

Tropomiozin: az aktin filamentumok árkában futó dupla helix, a miozin fejek kapcsolódását akadályozza. 7 aminosavanként erős periodicitást mutat. Heterodimer, egy a (= 284 as, Human skeletal muscle a) és egy b (= 284 as, Human skeletal muscle b) lánc építi fel. Irod. 1TMZ (Rat)

Troponin C: a kalmodulinhoz hasonló Ca kötő fehérje, 4 Ca iont köt. Az aktin filamentumon elhelyezkedő troponin komplex része. 159 as (Human skeletal muscle). Irod. 4TNC

TRPV3: kation csatorna. 7MiJ (Mouse) wiki

Tubulin: a mikrotubulusok fő alkotórésze. GTP kötő. Heterodimer, egy a és egy b alegység építi fel. 451 as (Human a-1), 448 as (Human a-4), 445 as (Human b-2). Irod. 1JFF (Bovine) wiki

Tumor supressor P53: a rák megelőzésben szerepet játszó sejtciklus regulátor, a "genom őrzője". 1TUP (Human) wiki

Type VI SS protein: A megfertőzött gazdasejtben sokmagvú óriássejt kialakulását okozó fehérje. Homododekamer, 169 as. 3WX6 (Burkholderia) wiki

U

Ubiquinon: ld. Koenzim Q

Ubiquitin: résztvesz a sejtfehérjék ATP függő szelektív lebontásában, a kromatinszerkezet fenntartásában, a riboszóma biogenezisben. Előfordul a sejtmagban és a citoplazmában. Erősen konzervatív. Ubiquitin jelöli meg a lebontandó fehérjéket. 76 as (Human). 1F9J (Human) wiki

UDP-galaktopiranóz mutáz: EC 5.4.99.9, homotetramer. 4U8P (Aspergillus) wiki

UDP-galaktóz 4 epimeráz: EC 5.1.3.2, homodimer. 1EK5 (Human) wiki

UDP-glukóz: részt vesz a
glikogénszintézisben
glukuronsav képzésben
hexózok egymásbaalakításában
UDP-glukóz dehidrogenáz: EC 1.1.1.22, homohexamer. 2QG4 (Human) wiki

UDP-glukuronsav dekarboxiláz: EC 4.1.1.35, homodimer. 2B69 (Human) wiki

Urát oxidáz: (= Urikáz), EC 1.7.3.3, homotetramer. Emberben defektusos. A húgysav hatékony antioxidáns, viszont a köszvényt is okozza, mert az oldékonysága nem túl jó. 1R4U, 1R4U (Aspergillus) wiki

Urea channel: proton gated. A baci karbamidfelvételét teszi lehetővé, amit az ureázzal bont. A felszabaduló ammónia semlegesíti a baktériumsejtbe jutó savat. 3UX4 (Helicobacter pylori) wiki
Ureáz: EC 3.5.1.5, Karbamid + H2O = CO2 + 2 NH3. Heterodidodekamer. 1E9Z (Helicobacter) wiki

Uridin- citidin kináz 2: EC 2.7.1.48, homotetramer. 1XRJ (Human) wiki

Urokanáz: (= urokaninsav hidratáz), EC 4.2.1.49, homodimer. 2FKN (Bacillus subtilis) wiki

Uroporfirinogén III szintáz: EC 4.2.1.75, monomer. 3D8N (Thermus thermophilus) wiki

dUTPáz: EC 3.6.1.23, (= dUTP pirofoszfatáz) a dUTP + H2O = dUMP + PP folyamat katalizátora. 2HQU, 1Q5H, 1Q5H (Human) wiki

V

L-Valin: Val, V, Mw 117.15, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása metil-malonil-CoA-n keresztül szukcinátot eredményez.

Vajsav kináz: EC 2.7.2.7, homooktamer. 1SAZ (Thermotoga maritima) wiki

Valinomicin: Mw 1111.36, K+ karrier ionofor antibiotikum. D és L-valinból, L-tejsavból és D-hidroxi izovaleriánsavból álló 12 tagú gyűrű amely körbeveszi a K+ iont és diffúzióval átszállítja a membránon. A Na+ iont nagyon jól megkülönbözteti, azt nem szállítja. Irod.

Vanillilalkohol oxidáz: EC 1.1.3.38, Vanillil alkohol + O2 = Vanillin + H2O2. 1VAO (Penicillium) wiki

VAP A: vezikula-asszociált membrán protein. Homohexamer, 128 as (Rat). 1Z9O, 1Z9O, 1Z9O (Rat)

Villin: Aktin kötegelő fehérje. Monomer. 2ViL (Chicken)

Vitaminok: eredetileg vitális aminok, mára az egészség megtartásához nélkülözhetetlen vegyületek.
Vitamin A: (= retinol), a látásban szerepet játszó vitamin, hiányában farkasvakság alakul ki. A fényreakció az opszinhoz kötött 11-cisz retinál izomerizációja.
Vitamin B1: (= tiamin, aneurin), az a-ketosavak dekarboxilezésében TPP formájában résztvevő vitamin. A transzketoláz is tartalmazza.
Vitamin B2: (= riboflavin), az FMN és a FAD koenzimek alkotórésze.
Vitamin B3: (PP faktor = nikotinsav-amid, niacin), a NAD és NADP koenzimek alkotórésze. Felszívódáskor nikotinsav jut a vérbe. N-metil-nikotinsavamidként ürül ki a szervezetből.
Vitamin B6: (= piridoxin, adermin), transzaminálási folyamatokban, aminosavak dekarboxilezésében (= biogén aminok képződésében) résztvevő PLP koenzim alkotórésze.
Vitamin B12: (= kobalamin), antipernicióza faktor. Felszívódásához a gyomorfalban termelődő intrinsic faktor-ra van szükség. A metilmalonil-CoA - szukcinil-CoA izomerizációs átalakulásban és a Met reszintézisben résztvevő koenzim. 2PMV (Human)
Vitamin B17: (= laetrile), amygdalin. Magvakban (barackmag, mandula) előforduló, daganatos betegségek kialakulását gátló (?) ciano-glikozid, valójában nem vitamin.
Vitamin C: az aszkorbinsav-dehidroaszkorbinsav redoxpár viszonylag erős redukálószer. Száraz levegőn stabil de a nem tiszta vitamin oxidálódik a levegőn ezt a fény is elősegíti, ezért ne tartsunk C vitamint papírzacskóban.
Kevert funkciójú oxigenázok működéséhez szükséges pl.
    kötőszöveti fehérjék közül a kollagén posztszintetikus módosításához,
    dopamin - noradrenalin átalakuláshoz
Tartós hiánya skorbut kialakulásához vezet kötőszöveti elváltozásokkal. Nem koenzim jellegű vitamin. A szervezet normálisan 1500 mg tartalékkal rendelkezik, amelynek kb 3%-a naponta lebomlik. Napi szükséglet 60 mg. Mw 176.12.
Vitamin D2: (= ergokalciferol), élesztőgombák által termelt D vitamin. Kisebb hatékonyságú mint a D3, ha D3-ból 2 részt adunk, akkor ehelyett D2-ből 3 részt kell adagolni.
Vitamin D3: (= kolekalciferol), a 7-dehidro-koleszterolból képződhet a bőrben UV fény hatására. A Ca felszívódását segíti elő a tápcsatornából. A májban 25-ös, a vesében 1-es helyzetben hidroxilálódik, így nyeri el aktív formáját. Túladagolása káros. szerepe
Vitamin E: (= tokoferol), antioxidáns hatású, szerepe a telítetlen lipidek védelme.
Vitamin F: (Fatty acid), többszörösen telítetlen zsírsavak, pl. linolsav, linolénsav, arachidonsav.
Vitamin H: (= biotin), tojássárgájából az élesztő növekedéséhez nélkülözhetetlen faktort nevezték először biotinnak. A karboxiláz enzimek koenzime pl: acetil-CoA karboxiláz, propionil CoA karboxiláz, b-metil-krotonil CoA karboxiláz (Leu agcs), piroszőlősav karboxiláz. A tojásfehérje egyik komponense az avidin irreverzibilisen köti a biotint. Földimogyoró, csokoládé, tojássárgája tartalmazza, de elegendő mennyiségben termelik a bélbaktériumok is. Irod.
Vitamin K: (= fillokinon), a K1 fitil csoportot (= geranil-geranil), a K2 difarnezil oldalláncot tartalmaz. A II, VII, IX, X-es véralvadási faktorok posztszintetikus karboxilálásában vesz részt. A bélflóra elegendő mennyiségben termeli. Antagonistája a dikumarol.
Vitamin P: (= rutin), flavonoidok. Csökkenti a hajszálerek törékenységét.

WAT: (Ig LC variable domain) 1WTL (Human)

Xantin dehidrogenáz: EC 1.17.1.4, purin nukleotidok lebontásának utolsó lépésével húgysav képződik. 1FO4 (Bovine milk) wiki

Xilóz izomeráz: EC 5.3.1.5, homotetramer. 4XiS, 4XiS (Streptomyces) wiki
Xilitol dehidrogenáz: EC 1.1.1.9, homotetramer. 1ZEM (Gluconobacter) wiki

Xilulóz 5-foszfát: (= X5P)
D-Xilulokináz: EC 2.7.1.17, monomer. 4BC2 (Human) wiki
L-Xilulóz reduktáz: EC 1.1.1.10, homotetramer. 1WNT, 1WNT (Human) wiki

Z

Zn finger protein: szuper-másodlagos fehérjeszerkezet, DNS-kötő domén. (Human) 5ZNF

Zsírsav szintáz multienzim komplex: a citoplazmában található. 2 azonos subunitból álló dimer, felépítése élesztőben 2(a6b6). Emlősökben már csak egyféle fehérjeláncból álló homodimer végzi a zsírsav szintézist, amelyen három domén különböztethető meg. Ez az egyetlen fehérjelánc 7-féle enzimatikus tulajdonsággal rendelkezik. Terméke palmitinsav. Kiindulási anyaga acetil-CoA és malonil-CoA. Az acetil-CoA kötőhely HSCoA-hoz hasonló karral rendelkezik (ACP). 2 x 2505 as (Rat). Irod.

Protein 1, large Protein 2, large Protein 3, large Protein 4, large Protein 5, large
Boehringer Biochemical Pathways 1
Boehringer Metabolic Pathways 3
Boehringer Pathways 5
Boehringer Biochemistry Pathways 7
Boehringer Metabolism Pathways 9

János
rohan.janos@med.u-szeged.hu


Glossary of Biochemistry and Molecular Biology Vissza Astrojan csillagászati képgyujteményhez Irj a vendégkönyvembe!