[origo] címlap hírek levelezés internet előfizetés [OK.hu]


Einstein buktája

Socratus - 2007. 04. 27. 17:52 Nyitóüzenet megjelenítése
előző 522/1057. oldal 519 520 521 522 523 524 525 következő Ugrás a(z) oldalra
astrojan
2011. 06. 23. 23:54

Na végre egy kis nyugalom, cyprian nincs hozzáfűznivalód amit elmondtam neked az Eötvös árnyékolásról ?
Eötvös kimérte, hogy az égitestek anyaga nem árnyékolja le a gravitációt..
Hát igen, Eötvös kimérte, hogy nem lehet árnyékolni a vonzó gravitációt. Mert vonzó gravitáció nem létezik.

De ha Eötvös értette volna, hogy mi az a nyomó gravitáció amit lehet árnyékolni, akkor nem ügyetlenkedett volna az ólomkvadránsokkal és nem hagyta volna figyelmen kívül a felső ólomkvadránsot. Ez a figyelmen kívül hagyás az oka annak, hogy a kisérlet negatív eredményét a gravitáció árnyékolhatatlanságaként értékelte.

Csak a nyomó gravitáció árnyékolható !

Nem árnyékolható a vonzó gravitáció (de nincs is olyan) és nem árnyékolható a térgörbület sem (dehát nincs is olyan, mert tér sincs, főképp téridő nincs).

A téridő árnyékolása olyasvalami lenne mintha a logaritmusfüggvényt akarnád árnyékolni mondjuk az árnyékszéken, szélárnyékban.

Szóval az Eötvös árnyékolási kisérlet nulla eredménye nem ér semmit, mert a kisérletében alapvető logikai hiba van és semmi esetre sem a műszer érzékenysége okozza a problémát.

A problémát a műszer alkalmatlansága okozza ! És ezzel el is dőlt a vita :)

hanjó
2011. 06. 24. 00:21

"... Csak a nyomó gravitáció árnyékolható ! ..."
- Mennyinek tekinthető pl. 1 m vastag ólomlemez árnyékoló hatása?

Elképzelhető-e gravitációs örökmozgó árnyékoló hatás alapján?
astrojan
2011. 06. 24. 01:14

Mennyinek tekinthető pl. 1 m vastag ólomlemez árnyékoló hatása?
Iciri picirinek. A Föld anyaga 12 ezer km vastag és ez egy igen kicsi részét árnyékolja le az alulról érkező DVAG gravitonsugárzásnak.

Ha az egészet leárnyékolná, akkor a tested nem 70 kg-ot nyomna hanem a felülről érkező, árnyékolatlan gravitonsugárzástól belepaszírozódna a Földbe úgy, hogy még az atomjaidat is összeroppantaná és az elektronokat benyomná az atommagba.

Elképzelhető-e gravitációs örökmozgó árnyékoló hatás alapján?
Igen.
hanjó
2011. 06. 24. 01:51

Mennyinek tekinthető pl. 1 m vastag ólomlemez árnyékoló hatása?
"Iciri picirinek. A Föld anyaga 12 ezer km vastag és ez egy igen kicsi részét árnyékolja le az alulról érkező DVAG gravitonsugárzásnak. ..."
- Elképzelésed szerint - ha jól értem, akkor - a testsúlyt keltő fluxussal ellentetten egyenlőt.
Van-e rá valami mérési számadat, mert így nagyon kvalitatívnak hatnak, nemde?

"... Ha az egészet leárnyékolná ..."
- Ez nem tételezhető fel.

"... Igen."
- Szerinted mekkora árnyékoló tömeg kellene egy (fény) radiométer-szerű kis szerkezet működtetéséhez?

Megnéztem Eötvös horizontális variométeres kísérletének elvi elrendezését,
szerintem hiba nem található benne.
Gyanítom, hogy a kvadránsokkal is hasonló a helyzet.
Bartimaeus
2011. 06. 24. 11:25

Mi a forrása a gravitonoknak? A tömegek sugározzák ki?
Elminster
2011. 06. 24. 11:56

Mi a forrása a gravitonoknak? A tömegek sugározzák ki?

Rátapintottál az egyik sarkalatos kérdésre! Astrojan írásaiból nem derül ki, hogy honnan származik a "graviton sugárzás", csak annyit állít róla, hogy
A DVAG a vákuumot kitöltő gravitációs sugárzás, gravitonokból áll. A világ meghatározó, legerőteljesebb sugárzása és a gravitáció csak azért tűnik a leggyengébb hatóerőnek mert a DVAG graviton sugárzás áthatolóképessége hihetetlenül nagy. Az általunk ismert gravitációs erő azáltal keletkezik, hogy a DVAG minket gigantikus erővel nyom a Föld felé. Az alulról érkező DVAG keresztülhaladva a Földön, belőle egy kicsiny rész elnyelődik és a maradék sugárnyomás nyomja alulról a testünket felfelé. A két hatalmas erő különbsége a testünk súlya.

Ha viszont nincs forrása, csak olyan mint egy hatalmas mindent kitöltő "leves" amiben úsznak a testek (á la éter), akkor jön egy apró, de nem elhanyagolható probléma. Figyeljük csak meg a súly kialakulásának a magyarázatát! "Az alulról érkező DVAG keresztülhaladva a Földön, belőle egy kicsiny rész elnyelődik és a maradék sugárnyomás nyomja alulról a testünket felfelé." Tehát minden áthaladáskor egy kicsiny rész elnyelődik, azaz kevesebb graviton lesz a "levesben". Ez pedig legyen bármilyen kis mennyiség is, azt jelenti, hogy a DVAG (bármit is ért ez alatt Astrojan) sűrűsége az idővel CSÖKKEN! A csökkenő sűrűség pedig valamilyen módon kimutatható lenne a gravitáció működésében, és amilyen szerencsénk van, az univerzumba kitekintve egyben a régmúltat látjuk: megmérhetjük, hogy akkor régen miként működött a gravitáció. A mérések azt mutatják, hogy pontosan ugyanúgy, mint ma. Az idő során nem változott. Akkor nem változhatott a DVAG sűrűsége sem, pedig az elmélet szerint változnia KELL.
Az ellentmondás egyszerűen feloldható: az Astrojan-féle nyomógravitáció hibás, működésképtelen modell.

(Egyébként ez a cáfolat saját munka, és már a második, ami megmutatja a nyomógravitáció hibáját, figyelembe véve, hogy már idéztem Richard Feynman-tól a mozgó testek törvényszerű lassulását, ami a modellből következne.)
Bartimaeus
2011. 06. 24. 12:27

Nekem az jutott eszembe még, hogy ha nincs forrás, akkor ez a "graviton-leves" lényegében mint éter, abszolút vonatkoztatási rendszerként szolgál, mivel: "Az alulról érkező DVAG keresztülhaladva a Földön, belőle egy kicsiny rész elnyelődik és a maradék sugárnyomás nyomja alulról a testünket felfelé." - azaz a gravitáció a testek ehhez a "leveshez" képesti mozgásától, helyzetétől függ. Felmerül a kérdés: tényleg létezik (eddigi tapasztalatainkkal ellenkezőleg) ez az abszolút rendszer? És ha igen, akkor hogyan viselkedik, mozog, áramlik ez a "leves"?

Másrész, ha testek sugározzák ki, az azt jelenti, hogy ezzel a sugárzással a test energiát veszt. Tehát idővel a test "elfogy", a folyamatos sugárzás miatt. Persze valamennyit visszakap más testek sugárzásűból, de ha azt vesszük, hogy a tér mekkora része űr, és mekkor részt tölt ki anyag, akkor ez a sugárzás szinte teljes egészében "kárba vész".
hanjó
2011. 06. 24. 13:45Eötvösnek a horizontális variométerével ez a kísérleti elrendezése és annak negatív eredménye szerintem teljesen igazolja azt, hogy a gravitáció nem árnyékolható.
Lényege: a karon lévő tömegnek napfelkeltekor a szálon függő tömeg még nem "látja" a Napot, tehát jelentős tömegű föld van közte és a Nap között.
(Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy az ingát még 90 fokkal is elfordították.)
[http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1998/9850/gravitacio/gravit.html]
Gézoo
2011. 06. 24. 14:35

Eötvös Lóránd elfeledkezett arról a tényről, hogy az optikai napnyugta nem esik egybe a csillagászati napnyugtával. A kettő között 20-30 perc van.
hanjó
2011. 06. 24. 15:04

Gézoo!

Én tudom azt, hogy nyomodba se érhet Eötvös, de azért csak felteszem neked ezt a kérdést:
Eötvös - aki művésze volt a szellemes méréseknek - nem tudott volna erről?

(Gondolom, volt még vagy fél órája a kíváncsiskodásra és akkor is leolvasta a műszert.)
Elminster
2011. 06. 24. 15:09

Eötvös Lóránd elfeledkezett arról a tényről, hogy az optikai napnyugta nem esik egybe a csillagászati napnyugtával. A kettő között 20-30 perc van.

Ennyire nem vagy képes tisztelni a nálad jóval nagyobb tudósokat, hülyegyerek? Mindegyikről kell valami dehonesztálót állítanod, legyen bár az az állítás a világ legnagyobb ostobasága?

Figyelj, hülyegyerek, mert csak egyszer mondom el. Eötvös Lóránd nem feledkezett el az optikai és a csillagászati napnyugta közötti differenciáról, mert a kísérlet szempontjából INDIFFERENS!
Akkor kell indítani a kísérletet, amikor a Nap alsó pereme mondjuk 5°-al a horizont fölött van (ekkor még biztosan a csillagászati napnyugta előtt járunk) és akkor kell befejezni, amikor a Nap felső széle a horizont alá bukik (ekkor már biztosan az optikai napnyugta is megtörtént). A két időpont között ott van az a pillanat is, amit Hanjó cikkének rajza mutat, így csak figyelni kell a műszert ebben az időtartamban. Ha elmozdul, akkor van gravitációs árnyékolás, ha nem, akkor nincs. Az a szép ebben, hogy a vizsgálathoz nem kell tudni a csillagászati napnyugta pontos pillanatát, hiszen ha van árnyékoló effektus, akkor az majd megmutatja, hogy mikor van ez a pillanat.

Logikából egyes, gézoo-mekkmester, és még egy ilyen egyszerű kísérlet helyes megtervezéséből is megbuknál, te "Nagy Kísérletező". (Röhög a vakbelem!)
hanjó
2011. 06. 24. 15:43

Ennyire ne bántsd már szegényt, így is nsgy gondja az, hogyan következik a ferromágnesség a mag mágneses momentumából.
Láthatod, hogy mióta töri rajta a fejecskéjét minden elfogadható válasz nélkül.
dubito
2011. 06. 24. 19:18

Elmister,

Eötvös kísérletével valami nem volt teljesen rendben! Díjazták ugyan azt hiszem Berlinben, de nem kapta meg a legnagyobb elismerést, valamit kifogásolt a bizottság. Őszintén szólva hogy mit is kifogásolt és miért is nem kapta meg a legnagyobb díjat azt már elfelejtettem, de te jobban utána tudsz nézni. Biztosan nem az égtájakról volt szó, de valamit hiányolt a bizottság. ERRE BIZTOSAN EMLÉKSZEM.
dubito
2011. 06. 24. 19:58

hanjó,

de egyáltalában ki hitte, h a gravitáció árnyékolható?? Teljesen érthetetlen elöttem, minden leesik a földre Galie óta tudott, méghozzá egyenletes sebességgel, ha a surlódást nem számoljuk...

Hogy ezen mit kellett bizonyítgatni azt fel nem foghatom. Az más kérdés, hogy a tehetetlen és a súlyos tömeg azonos . Ezt a tényt a tanárunk MINDIG kihangsúlyozta, hozzátéve, hogy az a fizika legnagyobb rejtélye!

Azóta is kétlem h. létezik valóban gravitáció, nem csak egy olyan "látszólagos" valami, mint a centrifugális erő. Jól lehet vele számolni, de más az ok (az a tehetetlenség!). Einstein Descartes- ötletét lekoppintva tértorzulás és hasonló értelmetlenségeket adott magyarázatául teljesen fölöslegesen a gravitációra. Newton elismerte, hogy fogalma sincs a gravitációról, (ismerte Descartes elméletét éppen ő cáfolta meg!) csak azt tudja hogyan működik. Hipotézisket nem gyártok. Einstein gyártott és amit gyártott azaz szóban hozzáadott az elméletéhez az értelmetlen! Jobban tette volna, ha szerényen annyit mond ugy néz ki, mintha a tér torzulna stb.. és soha senki nem kifogásolta volna a relativitást! A képletei pontosabbak, mint Newtoné volt.

Az univerzumban valóban van gravitáció. de az EGÉSZ univerzum ereje az, nem csak az általunk ismert barionos anyagé, ami 4-5 %-ot tesz ki!!!

Newton okosabb volt e téren nem magyarázkodott a gravitáció mikéntjéről, csak SZÁMOLT. Einstein még jobban számolt, de fölöslegesen magyarázkodott, és ez volt a HIBA.
A gravitáció oka ma is ép olyan ismeretlen, mint ő elötte volt. Hogy a képletei nagyszerüek a "téridőben" az igaz.. de az egy képzeletbeli valami, egy matematikai konstrukció amit nem szabad összekeverni, ahogy ő tette a az uiverzum VAL"DI 3 D terével.. amelyben van még 1 D idő dimenzió is KÜLÖN! És a 3 D euklideszi!! Ez be van bizonyítva!! Valamikor volt kezdete a világnak. Ez is be van bizonyítva! Nála az y tengelyen van az idő, a 3 tér kordináta pedig az x-en. Ez igy matematikailag kifogástalan. De a tér az SEMMI... végtelenül osztható stb.. amit gravitációs okként leírt valami azt 300 éve megcáfolták. Persze annyi esze volt, hogy Descartes gondolatát a " matematikai téridőbe" csomagolja.. de az csak egy trükk, a lényeget ő sem tudta, akárcsak Newton.

Arról nem is beszélve, hogy a sötét energia (70%) a sötét qnyag (25 %) mellett elvileg lehetnek még más erők is!!

Pl gyanítható, hogy univerzumunk egy része áramlik, és ezt egy közeli másik univerzum okozza.

Azért mert gyakorlatilag beválik egy számitási módszer nem kell minden hozzácsatolt sületlesésget is kézpénznek venni. Végtelen kicsi fekete lyuk végtelen nagy tömeggel szintén nincs!! Ez is csak egy sületlenség. Itt a vége Eistein elméletének. Itt már a számai sem jók!!
hanjó
2011. 06. 25. 09:27

Dubito!

"de egyáltalában ki hitte, h a gravitáció árnyékolható? Teljesen érthetetlen elöttem ..."
- A gravitációs kölcsönhatás analóg formalizmussal írható le, mint az elektromos, vagy mágneses kölcsönhatások, azzal a különbséggel, hogy polaritást nem fedezhetünk fel, így gravitációs taszítást földi körülmények között eddig nem tudtunk megfigyelni.
Mivel az elektromos és mágneses terek leárnyékolhatók, kézenfekvő kérdés, vajon a gravitáció leárnyékolható-e?
(Az ún. nyomó gravitációs teóriának elengedhetetlen része.)

"... minden leesik a földre Galie óta tudott, méghozzá egyenletes sebességgel, ha a surlódást nem számoljuk..."
- A szabadesés egyenletes gyorsulással történik, vagyis, a sebesség egyenlő időközök alatt mindig ugyanannyival nő, tehát egyenletes sebességről nm lehet szó.

"... Hogy ezen mit kellett bizonyítgatni azt fel nem foghatom. ..."
- Arisztotelész még azt írta, hogy a nehezebb kő gyorsabban esik.

"... Az más kérdés, hogy a tehetetlen és a súlyos tömeg azonos . Ezt a tényt a tanárunk MINDIG kihangsúlyozta, hozzátéve, hogy az a fizika legnagyobb rejtélye! ..."
- Ennek kimutatásában szerzett Eötvös elévülhetetlen érdemeket.

»... Azóta is kétlem h. létezik valóban gravitáció, nem csak egy olyan "látszólagos" valami, mint a centrifugális erő. Jól lehet vele számolni, de más az ok (az a tehetetlenség!). Einstein Descartes- ötletét lekoppintva tértorzulás és hasonló értelmetlenségeket adott magyarázatául teljesen fölöslegesen a gravitációra. ...«
- Az, hogy a gravitáció pontosabb leírása nem a "kézenfekvő" Newton-i, hanem a téridő segítségével lehetséges, már bizonyított, az űrhajózás-műhold rendszer nap, mint nap alkalmazza, előtte pedig az a bizonyos teljes napfogyatkozás és a Vénusz bolygó perihélium mozgása tette azt valószínűvé.
(Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy nagy tömegek közelében a térerősség valamivel nagyobb, min ahogyan az 1/R² relációból következne.)

»... Hogy a képletei nagyszerüek a "téridőben" az igaz.. de az egy képzeletbeli valami, egy matematikai konstrukció amit nem szabad összekeverni, ahogy ő tette a az uiverzum VAL"DI 3 D terével.. ...«
- Innen, a Földről nézve honnan tudod te azt, hogy milyen az a 'valódi tér'?
Az euklideszit csak elképzelni tudod, mert olyan a valóságban nem létezik, hisz' az atomi méreteknél finomabb felbontást nem érhetsz el.

"... Arról nem is beszélve, hogy a sötét energia (70%) a sötét qnyag (25 %) mellett elvileg lehetnek még más erők is!! ..."
- Ez annyira fiatal tudomány még, hogy várjunk a vélhetően még több ismeretre türelemmel.

Multiuniverzum ... és azok mit alkotnak (scaling)?
dubito
2011. 06. 25. 12:54


Hanjó

Persze, persze a "gyorsulás" szó a helyes, nem a sebesség.

- Innen, a Földről nézve honnan tudod te azt, hogy milyen az a 'valódi tér'?
Az euklideszit csak elképzelni tudod, mert olyan a valóságban nem létezik, hisz' az atomi méreteknél finomabb felbontást nem érhetsz el.


Én sehonnan sem tudom, a csillagászok állítják! Olvastam ezt a megállapítást az Astronews NÉMET kiadásában! (nem a magyarban, az valahogyan elfelejtette ezt a tényt közölni)
Igenis az univerzumunk EUKLIDESZI és 3 dimenziós (még a mérések hibahatára is meg van adva (2%?), megnézheted te is, üsd be a keresőbe, vagy iratkozz fel a német ASTRONEWS-ra. És keresd meg a hírt, azt elismerem, hogy ebből ők nem vontak le semmiféle következtetést, csak leközölték).

Ezek kísérleti TÉNYEK nem filozófiai "okoskodások".. Hogy csak én nem tudom elképzelni, de a valóság más stb.!

Hogy 4. TÉR dimenzió NEM LÉTEZIK ezt meg a CERN tudatta a világgal! Ezért nem tudtak mini fekete lyukat előállítani! A többi blabla!

Az persze nem kizárt, hogy sok univerzum van, egyről minta sejtenénk is, hogy létezik, hogy azok téridősek-e azt, azt nem tudja senki. éppenséggel lehetnek azok is, EZ NEM AZ!

A téridőt Minkowsky találta ki, Einstein ezt beépítette az elméletébe. Ehhez joga volt és helyesen is ette, mert MEGKÖNNYITI SZÁMITÁSOKAT. Valahogy úgy vannak vele a "tanulók".. Mint mikor egy okos tanár egy 3 D problémát 2 D-re redukál. Ez valóban nagy vívmány és okos dolog volt.

De hogy ezt a téridőt VAL"SÁGNAK is tartsd, nemcsak a képletek helyének, ép az a képtelenség! Ez egy matematikai "eljárás" ezt anyagi valóságnak tartani az az abszurd! Elvileg persze lehetne az univerzum tere Minkowsky szerinti is. DE NEM AZ, mert pl. az idő.. keletkezését pontosan tudjuk, míg a térről fogalmunk nincs hogy mikor jött létre… talán tényleg nincs is, hanem csak mi képzeljük oda.. da se így se úgy nem TORZUL az a valóságban SOHA!…

Descartes féle "téráramlat teoria" (amit titokban előhúzott Einstein) és elnevezett téridőnek, azon bukott meg, hogy a bolygóknak fordítva kellett volna keringeniük, mint ahogy keringenek. Ezért beszél "tértorzulásokról" mert valami önállót akart mondani, nem jöhetett elő a rég megbukott Descartes-i zöldséggel.

Azért mert egyenletei jobbak nem kell elfogadni minden hozzáfűzött szóbeli zagyvaságot is.

Ha csak annyit megtesz, hogy Newtonhoz hasonlóan bevallja, fogalma sincs mi a gravitáció, de: "Úgy néz ki, mintha" stb.: és itt már jöhet a téridő a torzulásaival is)

Minden rendben lenne, de ő kategóriásan megmagyarázza a gravitációt, ami pedig utána is ép úgy rejtély maradt, mint a relativitás előtt is volt.

A tértorzulások nem mérhetők, mert a fizika csak az ANYAGOT (energiát stb.) tudja mérni a tér az egy színpad, ahol a jelenségek játszódnak. ÉS NEM ÜRES! Lehet, hogy benne lévő részecskék valóban "TORZULNAK", de az akkor is az anyag és nem a SZINPAD "torzul".

Csak "álló" éter vagy hívjuk, akárminek NINCS a térben, de áromló, mozgó változó VALAMIKKEL tele van!

Csakhogy az ő korában még ez nem így volt, ezt még NEM TUDTÁK, és üres térről álmodoztak! Változhatatlan és állandó volt ez az univerzum! (valami de Sitter szerinti!)

Ma már tudjuk egyáltalában nem az. Nem vethetjük ezt az ismerethiányt a szemére, de ezt igen, hogy összezavarta az emberek gondolkodását, sokan a relativitást kezdték támadni, ami persze hiba volt, De ennek az elmélethez fűzött értelmetlen magyarázat az oka.

A nagy hírveréssel beharangozott "GÖRBITETT tér" világhírűvé tette, de hát ez FILOZ"FIA! A "semmi meggörbítése" a filozófiában nem tilos, lehet ott egyéb zagyvaságokat is írni, amiket ráadásul képteleség cáfolni (pl. a szolipsizmus!)
.
A kvantumosokat nem érdekelte a gördített semmi, már csak azért sem mert a gravitáció az ő tartományukban elhanyagolható, nem is mérhető. Pl.. a Casimir erő, a Van, de Waals erők, és ki tudja még milyen okok miatt?

Majdnem 100 éve nem tud mit kezdeni a fizika az Einsteini gravitációval. merta Descartes-tól származó végtelenül osztható "tér és anyag" gondolata lapul meg benne.
Hogy az anyag nem osztható végtelenségig (Pascal gondolata) azt a mai kvantumfizika ragyogóan bizonyítja. de a "matematikai térrel nem tud mit kezdeni" . Az valóban a végtelenségig osztható. Az ilyen "görbíthető" anyag nélküli SEMMIVEL mit csináljon a fizikus? Nem lehet kvantálni sem stb!. És maga a relativitás is majdnem 100 éve egy helyben topogva mondogatja ezt a lüke dogmát.


A világegyetem sokkal komplikáltabb, mint azt Einstein elképzelte, az már más kérdés ez a komplikált valami nem túl sok-e az agyunknak.

De azon a görbített nulla sem segít!


astrojan
2011. 06. 26. 01:15

Másrészt, ha testek sugározzák ki..
De nem sugározzák ki a testek! A testek elnyelik a gravitonokat, jegyezd meg légyszíves. A fekete lyukakból jöhet ki esetleg, de más testek nem sugározzák ki, a Föld vagy a csillagok nem sugározzák ki, hanem elnyelik.

A gravitonok a vákuumenergia, ha lenne sötét energia akkor ő lenne az.

Mikor kérdezitek már meg a kozmológusokat, hogy honnan származik a sötét energia? Vagy a vákuumenergia ?

A világot 4 elemi részecske építi fel, ebből kettő graviton, a másik kettő elektromos töltésrészecske. A graviton energiarészecske, ő mozgatja a világot, az anyagot. A gravitonsugárzás végtelen kiterjedésű, ebben a végtelen kiterjedésű sugárzástengerben vannak az Univerzum szigetek amelyek az elektromos töltések segítségével jönnek létre. Mi csak a saját Univerzumunkat látjuk, azt sem teljes egészében. Az Univerzumunkat kívülről teljes erővel nyomja a DVAG gravitonsugárzás, ebből a sugárzásból az Univerzum valamennyit elnyel, de ez csak azt jelenti Emike, hogy az Univerzumon belül egy stacionárius gravitonsűrűség van ami a külső gravitonsűrűségnél egy kicsivel kisebb, de nem csökken ! Nem csökken azért mert a gravitonok sebessége c négyzet, így az Univerzumon mondjuk 40 ezer év alatt keresztülmennek, ennyi idő alatt egyensúly áll be (stacionárius állapot) és így a gravitonkoncentráció tovább nem csökken. Régebben meg úgyis kisebb volt az Univerzum.

A testek tehát ELNYELIK a DVAG gravitonsugárzást és ezért melegszenek. Ezért meleg a Föld, ezért melegednek fel a csillagok, ezért nem találnak 3400 K-nél hidegebb fehér törpét, ezért bocsátanak ki a bolygók több hőt mint amennyit a Naptól kapnak.
Gézoo
2011. 06. 26. 09:48

Ha leolvasta fél óra múlva, akkor éppen úgy hibás értéket kapott, mint napnyugtakor. Mert a nap majdnem fél órával a csillagászati napnyugta után látszik lenyugodni.

Hogy tudhatta-e? Miután ezt akkoriban nem tudta senki.. Gondolom, hogy ő sem tudta, különben a mérés magyar nyelvű leírásában megemlítette volna.

Azért volt érdekes a mérés "negatív"eredménye, mert a talajban lévő sokkal kisebb sűrűség különbségeket ki lehetett mutatni az ingájával, de a levegő-föld sűrűség különbséget mégsem tudta kimutatni.

Gézoo
2011. 06. 26. 09:50

Nap alsó pereme mondjuk 5°-al a horizont fölött van (ekkor még biztosan a csillagászati napnyugta előtt járunk) és akkor kell befejezni, amikor a Nap felső széle a horizont alá bukik (ekkor már biztosan az optikai napnyugta is megtörtént).
Elmike te nagyon buta dolgot írtál azt tudod? Persze igaz, miért kérdezlek, te sohasem tudod, azért írsz le alaptalan csacsiságokat.
Bartimaeus
2011. 06. 26. 11:24

Másrészt, ha testek sugározzák ki..
De nem sugározzák ki a testek! A testek elnyelik a gravitonokat, jegyezd meg légyszíves.

Ott volt előtte az, hogy "ha". És az, hogy elnyelik, nem zárja ki azt, hogy ki is bocsájtják, mivel ezidáig semmit nem mondtál a gravitonok forrásáról.

Mikor kérdezitek már meg a kozmológusokat, hogy honnan származik a sötét energia? Vagy a vákuumenergia ?

Ha ismernék egyet is, megkérdezném.

A világot 4 elemi részecske építi fel, ebből kettő graviton, a másik kettő elektromos töltésrészecske.

... Biztos vagy te ebben?

Nem csökken azért mert a gravitonok sebessége c négyzet, így az Univerzumon mondjuk 40 ezer év alatt keresztülmennek, ennyi idő alatt egyensúly áll be (stacionárius állapot) és így a gravitonkoncentráció tovább nem csökken. Régebben meg úgyis kisebb volt az Univerzum.

Még mindig nem mondtad, mi a forrása. Vagy csak nagyon elrejtetted a sorok közt.

Ezért meleg a Föld
Tudtommal a radioaktív anyagok "fűtik".
ezért melegednek fel a csillagok
A csillagokat a magfúzió melegíti fel.
ezért nem találnak 3400 K-nél hidegebb fehér törpét
Feltehetően, mert azok már annyira halványak, hogy szinte lehetetlen érzékelni. És kis méretük miatt gravitációs hatásuk se jelentős.
ezért bocsátanak ki a bolygók több hőt mint amennyit a Naptól kapnak.
Mivel a bolygók belső hőforrással rendelkeznek, ezért logikusan több hőt bocsájtanak ki, mint amennyit kívülről kapnak.

Összességében: szerintem túlságosan sok a spekulatív elem: eddig közvetlenül ki nem mutatott részecske feltételezett tulajdonságaira építesz (mi az oka, hogy így viselkedik, van rá magyarázat, vagy csak így működik az elmélet?), ráadásul ahogy nekem lejött feltételezi a multiverzumokat, vagy "legalább" extra dimenziókat. És elég sok lyuk is található benne. Például, még mindig nem tiszta, mi a gravitonok forrása? Hogy hogyan jön létre húzó gravitáció? Miért csak a nyomó gravitáció árnyékolható? Hogyan jönnek ki a relativitáselmélet tételei az elméletedből?
előző 522/1057. oldal 519 520 521 522 523 524 525 következő Ugrás a(z) oldalra