[origo] címlap hírek levelezés internet előfizetés [OK.hu]


TÖRTÉNHETETT-E MÁSKÉNT A VILÁGEGYETEM SZÜLETÉSE?

aszterix - 2007. 01. 14. 01:06 Nyitóüzenet megjelenítése
előző 369/430. oldal 366 367 368 369 370 371 372 következő Ugrás a(z) oldalra
Privát Emil
2010. 04. 27. 22:25

"Patkós András annyit ért az ősrobbanáshoz, mint a tehén a traktorvezetéshez. "

Igazold ezt, te tahó MSZMP-s szülők buta sarja, te büdös okádék!
hanjó
2010. 04. 27. 20:37

"... Pontosabban kvantum. ..."
- Még pontosabban energia kvantum.

"... a foton pont ugyanolyan részecske, mint az elektron ..."
- Ezt azért ne már.
Az elektronnak jól definiált nyugalmi tömege van.
Elminster
2010. 04. 27. 20:25

Patkós András annyit ért az ősrobbanáshoz, mint a tehén a traktorvezetéshez.

Mert te aztán tudod.
A saruja szíját nem vagy méltó megkötni, paraszt!

Egyébként rájöttem, hogy miért vagy olyan sötét, hogy még egy kisiskolás is lealáz. Te nem vagy képes felismerni a nálad képzettebbeket és tájékozottabbakat és nem vagy hajlandó semmit sem tanulni tőlük.
Most persze úgy rázod az MTA kerítését kívülről, mint egy szellemileg visszamaradott gorilla, pedig rájöhetnél, hogy ott szúrtad el a dolgot, hogy nem tanultál senkitől semmit.
Patkós akadémikus úr nem volt ilyen beképzelt, ő nem szégyellt senkitől sem újat tanulni, és gondolom még most is azt teszi (legalábbis a friss kutatási eredmények folyamatos követésével), így ő a kerítésen belül egy megbecsült tagja a tudományos életünknek. Te pedig, soosmik, egy habzó szájú idióta vagy kinn a mocsokban.
Elminster
2010. 04. 27. 20:16

Igen, s mi a foton?
Részecske?

Igen, részecske. Pontosabban kvantum.

Az adott EM sugárzás frekvenciáját erősen befolyásolja a megfigyelő és a forrás relatív sebessége. Ez a fénykibocsátás után is érvényes.
Egy részecskétől nehezen várható el, hogy a megfigyelőtől függően változtassa a nagyságát.

Ez most hogy kerül ide????
Egyébként hallottál már a relativisztikus hosszkontrakcióról? Mondjuk az sem ide tartozik, csak egy jó példa arra, hogy valami a "nagyságát" a megfigyelőtől függően "változtatja".

Egyébként pedig a foton pont ugyanolyan részecske, mint az elektron, a fel-kvark, a müon vagy a tau-neutrínó. Egyik sem fix méretű apró golyócska, hanem egy részecske-hullám kettős természettel rendelkező entitás. Kvantum.
(Ugye eljutott már hozzád is a hír, hogy az elektron "részecskének" is van hullámhossza, sőt interferenciát is képes létrehozni?)

az anyaggal energia egységek lépnek kölcsönhatásba, illetve az elektronok pályaváltoztatáskor is bizonyos energia egységet sugároznak ki, de ez nem jelenti, hogy ezek az energia egységek ténylegesen részecskék lennének.

De, pontosan azt jelenti.
Nézz utána a részecskefizika standard modelljének összefoglaló részecske-táblázatában. Javaslom, hogy az egész spinű vektorbozonok környékén keresgélj...
bnum2
2010. 04. 27. 19:12

A sugárzást foton közvetíti.


Igen, s mi a foton?
Részecske? Érdekes lenne.
Az adott EM sugárzás frekvenciáját erősen befolyásolja a megfigyelő és a forrás relatív sebessége. Ez a fénykibocsátás után is érvényes.
Egy részecskétől nehezen várható el, hogy a megfigyelőtől függően változtassa a nagyságát.

Tehát a sugárzást nem a (nem létező) foton közvetíti, csak az anyaggal energia egységek lépnek kölcsönhatásba, illetve az elektronok pályaváltoztatáskor is bizonyos energia egységet sugároznak ki, de ez nem jelenti, hogy ezek az energia egységek ténylegesen részecskék lennének.
soosmik
2010. 04. 27. 17:51

Patkós András annyit ért az ősrobbanáshoz, mint a tehén a traktorvezetéshez. Nekem megvan a mindentudás egyetemén tartott előadása ami a világmindenség méréséről szól, még Martin Reestől is átvett a több világegyetemre vonatkozó gondolatot. Tiszta kamu az egész.
cyprian
2010. 04. 27. 13:27

Az Ősrobbanásra 3 tanusítványt említ Patkós András, ezek között nincs a vöröseltolódás:

1.)"A forró plazmában száguldó protonok és neutronok ütközéseiből, nukleáris reakcióiból született legkönnyebb stabil atommagok - a hidrogén, a nehézhidrogén, a hélium és a lítium - csoportja. Ezeknek az elemeknek kozmikus előfordulási gyakorisága nagyon jól egyezik azzal az elképzeléssel, amely egy forró, egyenletes eloszlású gázkeverékben zajló, a magfizikának környezetünkben megismert törvényeit követő reakciókból származtatja keletkezésüket (Alpher és Gamow, 1948)."

2.) Az atomi szerkezet stabillá válásának időszakáról vall, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. Jól meghatározott hőmérséklete (T=2,725 K, Cosmic Background Explorer műholdas kísérlet, 1992) annak bizonyítéka, hogy az atomok stabilizálódása is termikus egyensúlyban lévő közegben zajlott. A legújabb mérések (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe műholdas kísérlet, 2001-2003) alapján a hőmérséklet mikrokelvin méretű, irányfüggő ingadozásait is igen részletesen ismerjük.

3.) A tanúk legfiatalabb (mintegy 10 milliárd éves) generációját a megfigyelhető távoli csillagászati objektumok (kvazárok, galaxisok, galaxishalmazok) alkotják, amelyeket fénysugárzásuk alapján évezredek óta figyel az ember. Legkorábban már 12 milliárd évvel ezelőtt is létrejöhettek az első, még kissé hűvös (néhány száz fokos) hidrogéncsomósodások, amelyek hierarchikus összeolvadások révén építették fel az egyre komplexebb égi társulásokat. Ezeknek eloszlása az egykor forró anyag kis sűrűségingadozásait felerősítő gravitációs fejlődést tükrözi, amelyet az elmúlt harminc évben igen részletes egységes elmélet révén kapcsoltak össze a mikrohullámú háttérsugárzás hőmérsékletének irányfüggő ingadozásaival"
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2005/tv0505/patkos.html
tkoz
2010. 04. 27. 12:33

Newton: "Elképzelhetetlen, hogy az értelem nélküli egyszerű anyag valami nem anyagi természetű dolog segítsége nélkül hatna a többi anyagra és azt közvetlen érintkezés nélkül, befolyásolná."
történt azóta 1-2 dolog. Na pl eltűnik az anyag és mindent elpusztitó robbanás lesz (Hirosima 1945 aug.)
Kimérték éter nincs. ekkor jött az elmélet a távolság megrövidül az idő diletál ...
Lorenz és transzformációja.
Elminster
2010. 04. 27. 12:15

a sugárzással történő energia közvetítésnek is, ami nem más, mint az anyagi részecskék mozgási energiájának átadása.

Hibás!
A sugárzást foton közvetíti. A fotonnak nincs tömege, így a drágalátos Newtonod szerint a c sebességgel haladó foton mozgási energiája:
E = (m*c^2)/2 = (0*c^2)/2 = 0
A sugárzásnak nincs mozgási energiája!

Hubble a távoli galaxisok fényereje, és vöröseltolódása között egyenes arányt talált.

Hibás! Az összefüggés sokkal komplexebb.
A galaxisok fényereje a fényút négyzete szerint csökken, míg a vöröseltolódás (z) egyenes arányosságban áll a fényúttal. Az egyik parabola, a másik egyenes, ha már diagramban akarod ábrázolni...
Hubble a galaxisok távolsága, és vöröseltolódása között talált egyenes arányt.

a fényerő a távolság négyzetével változik,

Hibás!
Vákuumban a fényerő nem változik. A fényerő az energiát szállító fotonok darabszáma. Egy sem veszhet el, így ugyanannyi érkezik meg, amennyi elindult.
Amire te gondolhatsz, hogy egy pontszerű sugárforrás gömbszimmetrikusan táguló sugárzása "felhígul" az R^2 arányban növekvő felülettel arányosan, az egy totálisan más dolog. Szimpla geometria. Ha viszont egy koherens párhuzamos sugarakból álló fényjelet vizsgálunk, az a töküres vákuumban minden gyengülés nélkül halad. Lásd lézer.

A fényerő távolsággal összefüggő négyzetes változását senki nem cáfolja.

Nem is kell. Lásd fent.
Veled ellentétben mindenki helyén kezeli a puszta geometriából eredő hatást, és nem von le belőle messzemenő (de totálisan hibás) következtetéseket. Mivel te ez utóbbit csináltad, minden amit ebből a "négyzetes változásból" levezettél, értelemszerűen hibás.
soosmik
2010. 04. 27. 09:45


A vöröseltolódás.


Newton.

"Elképzelhetetlen, hogy az értelem nélküli egyszerű anyag valami nem anyagi természetű dolog segítsége nélkül hatna a többi anyagra és azt közvetlen érintkezés nélkül, befolyásolná. Az, hogy a gravitáció az anyagnak olyannyira veleszületett, jellemző és lényeges tulajdonsága lenne, hogy az egyik test a távoli másikra a vákuumon keresztül valami egyéb közvetítése nélkül valósulna meg, melynek segítségével és melyen keresztül a hatás és az erő átterjedhetne egyikről a másikig, számomra akkora abszurditás, hogy hitem szerint nincs olyan filozófia téren képzetten gondolkodó ember, aki valaha is elfogadhatná. A gravitációt olyan közvetítőnek kell okoznia, mely mindvégig bizonyos törvényeknek engedelmeskedik. Azt, hogy ez a közvetítő anyagi vagy anyagtalan természetű-e, az olvasóim megítélésére bízom."
Newton több mint 300 éve írta ezeket a gondolatokat, ez Descartes gondolatainak továbbfejlesztése volt, mivel kortársak voltak. Ez a kozmológiai kutatások egyetlen reális alapköve, ami az erőhatások anyagi természetét magyarázza. Ezt a gravitációval kapcsolatban írta, de alapja a sugárzással történő energia közvetítésnek is, ami nem más, mint az anyagi részecskék mozgási energiájának átadása.
A fény esetében ugyanez történik, de más a közvetítő anyag, amit 200 évvel később Maxwell az éter néven feltételezett. Az előző címszavak alatt már írtam a vöröseltolódásról, annak okáról, itt most a gyorsulva táguló Világegyetem hibás elméletéről írom a kritikát, és magyarázatát a tévedésnek.
Hubble a távoli galaxisok fényereje, és vöröseltolódása között egyenes arányt talált. Ez a valóságnak megfelel, csak a baj ott van, hogy a fényerő a távolság négyzetével változik, úgy változik a vöröseltolódás értéke is. Az egyik csökken, a másik nő. Tehát nem egyenes arányban, hanem két exponenciális egyenlet szerint, aminek az értékváltozása azonos, vagyis a koordináta rendszerben megrajzolt görbe alakja azonos, a vöröseltolódás értéke nő a pozitív negyedben, a fényerő csökken a negatív negyedben, de a két görbe azonos értéket ad.
A fényerő távolsággal összefüggő négyzetes változását senki nem cáfolja. A fényről már több címszó alatt részletesen írtam bizonyítva az éter létezését, írtam a vöröseltolódás okáról is, arról, hogy a rezgés nem más, mint a mozgási energia átadása, minél nagyobb térben terjed annál kisebb az energiája. A távolság négyzetével csökkenő energia sebességcsökkenéshez vezet, ami a biliárd játékban jól látható, ha egy golyó több golyót mozdít meg. A fény esetében a jelenség hasonló, vagyis a mozgás lassul, az időegységre vonatkozó frekvenciaérték csökken, a hullámhossz nő. Az éternek is van tömege, még akkor is, ha a ezt a tényt a tudomány még nem tárta fel, így a csillagban keletkezett mozgási energia a térben terjedve, a teret kitöltő éter anyagán a távolság négyzetével csökken.
A mélyég vizsgálatánál a feltételezett távolságot csak következtetik. A valós távolság csak a vöröseltolódás értékéből számítható. A fényetalonok használata nagy tévedésékhez vezethet, mert a távoli objektumok fényerejének valós értéke csak becsülhető. A színkép spektrum vonalai stabil frekvencia értékek, és ez minden esetben a rájuk jellemző anyagok meghatározói. Már leírtam, hogy a távoli objektumok valós mozgására csak két egymástól nagy időkülönbséggel mért vöröseltolódás értékváltozásából lehet következtetni. Az érték lehet pozitív, negatív, vagy ugyanaz, hiszen ezek mozgása a fénysebességhez viszonyítva, jelentéktelen.
Mi az oka valójában a többszörös fénysebességnek, ami a Doppler elv képlete alapján számítható? A válasz egyszerű, a fény sebességcsökkenése. Tehát a képlet alapján mért tízszeres vöröseltolódás értéknél, a fénysebesség csak tizede az ismert értéknek.
Ennek a bizonyítása egyszerű. Kell egy olyan teljesítményű csillagvizsgáló, amivel Z=6-7 értékű objektumok megfigyelhetők. Kell egy kb. 100km távolságban lévő fizikai intézmény, amivel a csillagvizsgáló optikai kábelen kapcsolat van. Ezek üvegszálas kábelek, ahol az információ fényként terjed, és az üvegszálak között nincs áthatás, vagyis egyikből a másikba nem jut adat. A távcsőnél kell egy olyan eszköz, ami az okuláron megjelenő képet az optikai kábel egy csatornájába juttatja. Kell egy egyenáramú fényforrás, és egy olyan berendezés, ami az okuláron keletkező kép, és az égő fényét, azonos időpillanatban juttatja a kábel egy-egy csatornájába. A fizikai intézetben egy olyan eszköz kell, ami az égő csatornáján kapott jelre indítja az órajelet, amit az okulár jele megállít. Az égő fénye hamarabb érkezik, mint az okulár képe, így az időkülönbségből a távcsőbe érkező fénysebesség számítható. Ezzel a méréssel megkapjuk a nagy távolságból érkező fény vöröseltolódásának reális magyarázatát, és azt, hogy a világűrben a fénysebesség nem állandó, a térben terjedve csökken a frekvenciája, ahogy a hangnak, amit a Doppler elv hibája címszó alatt leírtam. Van egy másik lehetőség is, aminek feltétele két egymástól kb. 200 km távolságban lévő jó adottságú obszervatórium, ahol az egymásra láthatóság biztosított.
Ez egy Nobel-díj, aki ezt a kísérletet elvégzi, a díjat megérdemli. Ehhez a csillagászoknak, az elektronika területén dolgozó, jól képzett szakemberre van szükségük. Ez világszenzáció, megéri a fáradságot.

"Nem kell feltétlenül okosabbnak lenni másoknál, elegendő, ha egy nappal előbbre látunk".

Szilárd Leó.


2006-02-07. Soós Miklós.
Elminster
2010. 04. 27. 09:39

Szerintem az Élet és Tudományban megjelet kép a 13 milliárd fényévnyi távolságban levő akármit ábrázolja mégpedig úgy ahogy az 13 milliárd éve kinézett.

Nagyjából igaz, azzal a kitétellel, hogy az ominózus kép valójában azt mutatja, ami abban az irányban látszik. Itt a felvétel:

(Itt meg a nagyobb felbontású változata:http://apod.nasa.gov/apod/image/0912/hudfir_hst_big.jpg)
A nagyobb galaxisok természetesen közelebb vannak 13 milliárd fényévnél. Ami a "szenzációt" adja, azok az apró halvány pöttyöcskék a háttérben, amik alig láthatóak. Ezekből vizsgáltak meg öt mintát, és hozzávetőlegesen z=8 vöröseltolódásúnak találták. (http://arxiv.org/pdf/0909.1803v3)

A világegyetem tágulására tudtommal 1 bizonyiték létezik a vörös eltolódás! tehát a szinképes elmezés.

Így van. Magára a tágulásra ez az egyetlen bizonyíték. Az időben véges voltára ott a korábban említett "galaxis-fejlődéstörténet" valamint a sötét égbolt. Egy múltbeli forró és sűrű állapotra pedig a H-He arány valamit a mikrohullámú háttérsugárzás utal. A Nagy Bumm legújabb lambda-CDM modellje mindegyikre képes egyszerre választ adni, természetesen úgy, hogy azért még vannak tisztázandó kérdések. Ha a fizikai tudásunkat a jövőben nem kényszerülünk gyökeresen átértékelni (pl. az LHC eredményei miatt), akkor a jelenlegi kozmológiai modellünk is már elég pontos. Az egyes részfolyamatok lezajlásának elmélete esetleg változhat, de a történet fő eseményei már meg vannak határozva. Hogy ez utóbbi boruljon, ahhoz tényleg az egész fizikai világképnek kellene borulnia.
Elminster
2010. 04. 27. 09:09

Mi a büdös fenéért lennének egy időben és térben végtelen univerzumban a közelünkben csak spirálgalaxisok, a távolban meg szinte csak elliptikusak.

Pl mert a közelünkben számtalan elliptikus galaxis van...

Oké, ezt elb...am.
A fejlődési sor ténylegesen fordított: spirál- és szabálytalan galaxisok korábban, elliptikusak később, ezek valószínűleg összeolvadásokból jönnek létre.
A lényeg viszont továbbra is igaz: van megfigyelhető fejlődési sor az univerzum objektumainál, ergo időben visszafelé véges tartamú az univerzum.
Elminster
2010. 04. 27. 08:56

Csupán azért nem lehet kizárni a fényfáradást, mert kisérletileg nem tudjuk kimutatni..

Ki lehet mutatni.
Pontosabban fogalmazva: létezik falszifikációs próba a fényfáradás modelljére, ugyanis ez a modell szignifikánsan más következményeket eredményez, mint a Nagy Bumm modellje. Az ellenőrzést pedig már régen elvégezték, és a fényfáradás modellje elbukott.
Már többször idéztem Ned Wright összefoglalóját a kérdésről. Javaslom, hogy tanulmányozd (soosmik nem volt képes felfogni, de hát mit is várunk egy megrögzött, tudatlan, gyűlölködő, mocskosszájú vadembertől?)
Errors in Tired Light Cosmology
astrojan
2010. 04. 27. 03:58

Mi a büdös fenéért lennének egy időben és térben végtelen univerzumban a közelünkben csak spirálgalaxisok, a távolban meg szinte csak elliptikusak.
Pl mert a közelünkben számtalan elliptikus galaxis van, a nagyobbak: Virgo A, Centaur A, Fornax A. Ezek több galaxis összeolvadása után/következtében jönnek létre ami összekuszálja a szépen kifejlődött spirálkar szerkezeteket.

Mivel ezek sokkal nagyobbak ezért távolról jobban látszanak. A spirál szerkezet meg ha ki is alakult, távolról nem látszik jól..

Mindenesetre kluszterizáció a közelünkben is megfigyelhetően zajlik és ha végtelen ideje létezne a jelenlegi Univerzumunk akkor ezeknek a folyamatoknak szerintem már végtelen idő óta le kellett volna játszódniuk. Ez szól az Ősrobbanás mellett.

Ha a fény fárad, akkor az meg ellene szól. Mérhetetlenül kicsit kell fáradnia, már az is elég. Csupán azért nem lehet kizárni a fényfáradást, mert kisérletileg nem tudjuk kimutatni..

soosmik
2010. 04. 26. 23:45

Hülye bunkó, a repeedtsarkú anyád volt MSZMP tag igy lettél latrinaigazgató!
Privát Emil
2010. 04. 26. 21:24

Mondd szarkeverő buta tahó proli MSZMP-s nyugdíjas bácsi, érzed-e a saját bűzöd?
soosmik
2010. 04. 26. 21:15

Hülye seggfej! Fogalmad sincs arról, hogy mekkora baromságot írtál le.
tkoz
2010. 04. 26. 18:47

Csak kérdezem, ha van türelmed még ehhez
Szerintem az Élet és Tudományban megjelet kép a 13 milliárd fényévnyi távolságban levő akármit ábrázolja mégpedig úgy ahogy az 13 milliárd éve kinézett.
A világegyetem tágulására tudtommal 1 bizonyiték létezik a vörös eltolódás! tehát a szinképes elmezés. Alap példa a bakter mélyebben hallja a vonatfüttyét .........Bocs a zavarásért!!!!
soosmik
2010. 04. 26. 16:22

E.426.

A vulkánkitörés kérdésében nem vitatkozom, mert a témához olyan hülye vagy, okát megérteni soha nem fogod. Amit a másik topik 31.pontjában az ősrobbanás igazolására írtál, az nem más, mint a tébolyultagyad tanulatlan buta gondolata.
Itt a válasz egyszerű. Az Élet és Tudomány ez évi első számának 27. Oldalán van egy fénykép, amit az Űrteleszkóp infravörös kamerája készített a múlt év nyarán. Ez a nagy bumm utáni 600millió évvel keletkezett állapotot mutatja a marhák szerint. Itt olyan spirálgalaxisok ezreit láthatjuk, aminek kialakulásához 10milliárd év is kevés, ezek távolsága, az elfogadott érték szerint 13,4milliárd fényév. Olvasd el a cikket, nézd meg a fényképet, ahol egy mákszemnyi kis piros pont is kész galaxist mutat. A galaxisok sűrűsége olyan, mint a közelünkben, tágulásnak semmi nyoma.
A magatartásod olyan autista egyénre utal, ami atavizmusból eredhet, apai- anyai ágon. Ne keseredj el ilyen volt Einstein, és Hawking is. Vannak sokkal hülyébb egyének is, akik az LHC berendezést megalkották és hiszik az ősrobbanás elméletét, vagyis azt, ami nem volt.
tkoz
2010. 04. 23. 18:42

Tehát a baj az hogy te is a cuclizmus valamelyik középiskolájában, női tanártól tanultál. Newtont agyon tanitották ferde hajitás, körmozgás gyorsulásának bizonyitása differenciál számitás mellőzésével matematikai trükkel kisdeltával...
na ezt tanultad valaki matek-fizika tanártól, aki a méréseket a barátjával végeztette és másolta le a jegyzőkönyvet.
Tehát nézzük Newtont. Newton kiváló matematikus volt több tételt is felfedezett, sőt az integrálszámitás középértéktételét ....ám összegűjtötte a fizikával foglalkozó tudósok megfigyeléseit leirásait és rendszerbe foglalta. Igazából a kisérletek esredményeit nem értékelte, és jó pár megfigyelést Gallileitől ki is felejtett, na éppen a G. relativitáselméletét. N. egyenletei alapján simán meg lehet tervezni 1 hidat, (mondjuk 1 biztonsági tényezővel tehát a kapott eredményt 2,5 el beszorozva) nem fog a pillér feldőlni. Ez azonban egyáltalán nem fizika.
előző 369/430. oldal 366 367 368 369 370 371 372 következő Ugrás a(z) oldalra