[origo] címlap hírek levelezés internet előfizetés [OK.hu]


Einstein buktája

Socratus - 2007. 04. 27. 17:52 Nyitóüzenet megjelenítése
előző 310/1057. oldal 307 308 309 310 311 312 313 következő Ugrás a(z) oldalra
Anna Perenna
2010. 03. 08. 11:10

A magyar nyelvből NEM kell törölni, de a fizika szaknyelvéből igen, mert a fizikában jelentősége van a másodperc törtrészeinek is. Astrojan szerintem csak azt akarta érzékeltetni, hogy 1 pikoszekundum alatt mennyi minden történhet..... A Nagy Bumm is a másodperc törtrésze alatt történt, és az első 3 perc végére már össze is álltak az első atommagok. Tehát Univerzumunk is csak a másodperc törtrészéig állt kvark-gluon plazmából....
hanjó
2010. 03. 08. 12:36

"... de a fizika szaknyelvéből igen, mert a fizikában jelentősége van a másodperc törtrészeinek is. ..."
- Neked is idézek egy "fizikusi mondatot":

"... az elektronszerkezet azonnal követi a magszerkezet (Z) változását ..."

Látszik, hogy nem olvastátok el az eredeti problémafelvetést, hanem metafizikusan belekötöttetek egy szó használatába.
demokritosz válasz | 2010. 03. 01. 22:42
Einstein elképzelése szerint a foton rugalmasan ütközik az elektronnal, és kilöki a helyéről az elektront. A foton energiája fedezi a kilökési munkát plusz az elektron mozgási energiáját.

Ez egy egyszerű, de nagyon gyermeteg elképzelés.

Az elektron kimozdítása ugyanis nem rugalmas ütközés révén, hanem rezonancia-jelenség révén történik.
6164.

Megkérlek, segíts abban, hogy hogyan határozható meg egy - a fotokatódba beérkező - foton fotoeffektusának válaszideje?
Vagyis, mekkora időkéséssel lép ki az elektron a katódból a foton beérkezése időpillanatától számítva?
(Az is járható út, ha azt a fény elektromágneses teréből történő energiaelnyeléshez szükséges (rezonancia?) idővel vetnéd össze.)

"... A Nagy Bumm is a másodperc törtrésze alatt történt, és az első 3 perc végére már össze is álltak az első atommagok. Tehát Univerzumunk is csak a másodperc törtrészéig állt kvark-gluon plazmából...."
- Külső fotoeffektus és a Világ "teremtése"?
Na bumm, nem rossz párhuzam!
cyprian
2010. 03. 08. 13:12

A magyar nyelvből NEM kell törölni, de a fizika szaknyelvéből igen,

Ha a kvantum-teleportálásra gondolok, akkor talán a fizikából sem. :)
Biztosan van teleportálás a kilökött elektron esetében is, csak az a kérdés, mivel? Számomra érdekes, de igen homályos jelenség a teleportáció.
Anna Perenna
2010. 03. 08. 17:50

De a kvantumteleportáció sem képes fénysebességnél gyorsabb információ továbbításra......
cyprian
2010. 03. 08. 17:57

Igen, ez a nagyon érdekes. Azonnaliság van a teleportációban, de mégis a fénysebesség itt is korlát.
(Élvezem a dilettáns létet, jó így fantáziálni :)
hanjó
2010. 03. 08. 18:09

Mennyi hát az a nem azonnal?
cyprian
2010. 03. 08. 18:21

Engem izgat pl., hogyha egy foton polaritását megváltoztatajuk, akkor a tőle szinte végtelen nagy távolságban levő foton megváltoztatja azonnal a polaritását. Itt nincs fénysebességről szó. Tehát ebben az esetben az polaritás váltotása végtelen gyorsan ott van. Azonban ha másodszor is meg akarjuk változtatni a távoli foton polaritását, akkor már csak fénysebességgel tudjuk átvinni az információt. Mi ez? Összefonódás az biztos, de csak egyszeri az összefonódás? Megismételni már nem lehet, vagy hogyan értsem ezt?
hanjó
2010. 03. 08. 19:26

Utána kell néznem, mert elég régen olvastam ezekről.
bnum2
2010. 03. 08. 20:08

Tegyük fel van egy abszolút pontos mérlegünk. 1kg lisztünk és 1kg homokunk.

1. az egy kiló lisztből kiveszünk egy tetszőleges mennyiséget egy papírzacskóba (a).
2. a maradék egy másik zacskóba kerül (b).
3. mind a két zacskót kiegészítjük 1-1 zacskóval a homokkal, annyi tömeggel, hogy kiegészítse 1-1 kg-ra.
4. a 2-2 zacskót bele rakjuk 1-1 egyforma papírdobozba (1 liszt + 1 homok)
Tehát kívülről lesz 2 egyforma 1 kg-os csomagunk.
5. a két csomagot tetszőlegesen messze szállítjuk egymástól.
6. Ha kibontjuk az egyik csomagot, megállapítjuk, hogy x súlyú liszt van benne.
"és abban a pillanatban" a tőle nagy távolságban lévő másik csomagban pontosan 1-x kg liszt lesz.

Mivel ez fénnyel nem annyira nyilvánvaló elnevezzük "teleportációnak" és ezzel hülyítjük a világot.

A fentiek fényében talán érthető, hogy miért csak egyszer működik a "teleportáció". :O)
cyprian
2010. 03. 08. 22:05

Van benne valami, amit mondtál. A bökkenő csak az, hogy rajtam múlik, hogy a másik is megtudja, mennyi van a zacskójában. És azonnal megtudja. Vagyis a csomag kinyílik nála azonnal, ahogy én megnézem az enyimet. Tehát őnála annyi lesz, mint énnálam, csak az ellentétje van nála. Erre alapozzák a jövő kvantumszámítógépének memóriáját.
bnum2
2010. 03. 08. 22:47

[quote]És azonnal megtudja. Vagyis a csomag kinyílik nála azonnal"

Nem nyílik ki. Mérés nélkül nem tudhatja az ő fénysugarának a polaritását, csak akkor ha én közlöm az enyémet.
(de ahhoz időre van szükség)

A két mennyiség összefüggése fix, bármekkora távolságba vannak.
Az én értelmezésem szerint ez nem teleportálás, még csak információ továbbítás se.

Ha esetleg én itt forgatnám az én fénysugaram polaritását 100; 70; 45; ...,
a másik meg szépen követné (a 90-os elforgatás lényegtelen).
Ez idő nélküli információ átvitel lenne és tényleges teleportáció.

Tehát kibontod a csomagodat és változtatod a benne lévő liszt mennyiségét és a másik csomagban szinkronban változna.
cyprian
2010. 03. 08. 23:16

Nem nyílik ki. Mérés nélkül nem tudhatja az ő fénysugarának a polaritását, csak akkor ha én közlöm az enyémet.

A tkvantum-teleportációs kísérletek éppen annak kimutatatására irányulnak, hogy az azonnali észlelést kimutassák.

Pl. a legelső kísérletek egyike a következő volt.

Két-két fotont küldtek ellentétes irányba, ezek párokat alkottak. Nem lehetett tudni, hogy mi a polaritásuk, ezek különbözőek voltak. Egy tetszés szerinti fotont meglöktek egy harnmadik fotonnal, abból a célból, hogy megtudják, mi a polaritása. Megtudták. Ugyanakkor a párjának azonnal, időkéslekedés nélkül megtudták a polaritását. Ha nem lökték meg az első fotont, a párjának sem derült ki a polaritása. USA-ban a rekord a fotonpárok távolságára 41 km volt, de ez igen régi adat. Tehát 41 km-re azonnal jelzést kaptak a foton párjának a polaritására, ahogy az elsőt meglökték. Semmi kétség, itt azonnaliság van.
cyprian
2010. 03. 08. 23:22

Bocs, azt elfelejtettem írni, hogy a fotonpárok polaritása szükségszerűen ellentétes irányú. Ha az egyik foton fel irányú, a vele ellentétesen haladó párja mindig le irányú.
bnum2
2010. 03. 08. 23:27

A lisztes példában ha megtudod az egyik csomag tartalmát akkor meg tudod a másikét is. Egyidőben, távolságtól függetlenül.

A csomag tartalma nem változik.

A fotonos kísérletben a foton tartalmát (polaritást) csak leolvasta, változtatta?
Ha változtatta, akkor az adott foton egy módosult polaritással repült tovább,
és akkor a párjának is módosulnia kellett a polaritásának.
(de ezt csak az ottani hasonló leolvasással állapíthatták meg).

Én itt egy rejtett logikai csapdát sejtek.
cyprian
2010. 03. 08. 23:38

Azért nincs logikai csapda, mert a térben elkülönült jelenségek azonnalisságát vizsgálták. Ez pedig kísérletileg jól kivitelezhető, különösen, ha 41 km távolság van a két jelenség között.

A lisztes példád az összefonódást jellemzi, és ez kétség kívül fennáll. A két egymástól ellentétes irányba távolodó foton valamiképp összefonódva van. Mégis az a különös, hogy ha az összefonódott egyik tagról információt szerzünk, azonnal fény derül a másik tagra.
A kísérlet pontos leírását sajnos nem ismerem, és nagyon is igazat adok neked abban, hogy az ördög a részletekben van elrejtve.
hanjó
2010. 03. 08. 23:50


A két hullámfront kúpjának metszésvonalain összefonódott állapotok alakulnak ki, amelyeket az
(1. foton: o, 2. foton: e), illetve (1. foton: e, 2. foton: o) állapotok lineáris kombinációja jellemez.
(A nemlineáris kristály pl. KDP, v. ADP [kálium-dihidrofoszfát, ammónium-dihidrofoszfát].)
cyprian
2010. 03. 09. 00:04

Jajaj! Lézerpumpa! Kurva nehéz dolog. Teller Ede csillagháborús programjában a lézerpumpával kábította el az oroszokat annyira, hogy feladták a szocializmust :))
Állítólag Tellertől blöff volt (nem a lézerpumpa), de az orszok előtt akkora szaktekintély volt Teller, hogy elhitték, és kapituláltak :)))
hanjó
2010. 03. 09. 00:43

Lehet másképp is:

"... A pozitrónium szétsugárzásakor létrejövõ foton-ikerpárral (a messzire távolodott fotonpár egyetlen kvantummechanikai rendszert alkot. ..."

És ezek azt a "csavart" is tudják, hogy cirkulárisan polárosak, no meg ismerik az azonnalt is.
cyprian
2010. 03. 09. 01:11

Igen így van, és ez rendkívül érdekes. Ezek szerint az összefonódás már az Ősrobbanás kezdetekor meg is volt (Vagy ahogy én értelmezem, előtte is, de erre nem kell figyelni :)
Tehát az összefonódás csakis ősi lehet. A hullámfüggvény összeomlása egyúttal az összefonódás halála is. És itt van a lényeges kérdés: mi van a hullámfüggvény összeomlása után? Erre csak egy fizikus tud választ adni :)
hanjó
2010. 03. 09. 01:38

Az előbb említett nemlineáris kristályok képesek frekvencia duplázásra; háromszorozásra is is, pl. vörös színű lézerfényből kéket hoznak létre, sőt, két v. több lézer fényét "keverni" (összeg és különbségi frekvencia jelenik meg).
előző 310/1057. oldal 307 308 309 310 311 312 313 következő Ugrás a(z) oldalra