Vissza Home Tovább
Fórum

Keresés

Iszolda

A társaság, találkozók, elveszett topikok, és a Fórum történelme

Cáfoljuk a relativitáselméletet
(Fórum » FILOSZ » Tudomány » Cáfoljuk a relativitáselméletet)
Astrojan válasz | megnéz 2010.12.30 04:19:10 © (59803)

De mivel a GPS óra csak egyféleképpen jár, ezért a megfigyelők tévednek, ez az amit biztosan lehet tudni.


Ez egy hibás feltevés.


Ez az, amiben tévedsz, mert az óra csak egyféleképpen jár, de minden eltérő állapotú megfigyelő másféleképpen LÁTJA.


Mondok egy példát, a Nap fehér fénnyel világít, mindig egyféleképpen, nem kéken, nem zölden, nem pirosan még ha elemeiben benne is vannak ezek a színű fotonok a napsugárzásban.


Ha egy megfigyelő piros szűrővel nézi, akkor ő pirosnak látja, de ettől a Nap sugárzása szemernyit sem változott meg, a valóságban ugyanúgy fehér (kevert) fénnyel világít.


Ezernyi megfigyelő különböző szűrőkkel ezer különbözőféleképpen látja, tudod ezt nevezik szubjektivitásnak, mindenki mást érez az egyetlen objektív valóságból.


Az emeletes példád is ugyanez, a 23. emelet akkor is 23. emelet marad ha egy megfigyelő a 47. emeletről szemléli, meg akkor is ha a földszintről vagy a Holdról.

Előzmény: Gergo73 (59778)
Astrojan válasz | megnéz 2010.12.29 04:51:21 © (59776)

Tévedsz, nem számos alkalommal hoztak vissza órát, összesen 4 kisérletet sikerült összekaparni itt a fórumon (évekkel ezelőtt), amelyből egy gyerekjáték, piknikezős apuka vitt fel egy hegyre egyetlen atomórát. Egy másik kisérlet egyetlen atomórával körözés repülővel Chesapeake bay fölött, tehát nagyon rövid ideig tartó vizsgálat, közleményt nem találtunk. A harmadik kisérlet repülővel Európából Amerikába, szintén egyetlen (nagyon pontosnak titulált, de nem ellenőrizhető) atomórával, közleményt nem találtunk.


Az atomórák elő és utóéletéről nem találtunk adatot, de egy óra SEMMIKÉPPEN nem óra. Ez olyan mintha mondjuk egy gyógyszerkisérlethez csupán egyetlen patkányt használnánk a gyógyszer hatékonyságának eldöntéséhez.


A 4. kisérlet amit Te is említesz, a Hafele Keating kisérlet pedig egyszerűen csalás. Ezekre a kisérletekre alapozod a meggyőződésedet, pedig akár sok éve keringő már használaton kívüli GPS órákat is le lehetne hozni, amelyek akár 0.1 sec eltérést is összeszedhettek már az idők folyamán.


Nanoszekundumokkal remekül lehet csalni, az egyetlen megtalált közlemény a HK kisérlet !!!! Itt ugyan 4 db atomórát röptettek, de ebből 3 db teljesen összevissza járt. Az egyetlen valamirevaló óra (a 447. számú) pedig azt bizonyítja, hogy a repülések után semmiféle relativisztikus lépcső nem alakult ki.


Tehát az általad említett kisérlet azt támasztja alá, hogy a repülő órákkal semmi sem történik, azok ugyanúgy járnak, bárhol legyenek is, sem a mozgásállapotuk, sem a gravitációs elhelyezkedésük a járásukra nincs hatással.


Ezért kell visszahozni órát !! Mondjuk GPS órát.

Előzmény: Nautilus_ (59775)
Astrojan válasz | megnéz 2010.12.29 02:25:40 © (59773)

A GPS holdak órái pl. gyorsabban járnak a földi megfigyelők szerint.


Igen, mormota, a földi megfigyelők szerint. Más megfigyelők szerint meg mégmásként járnak. Egyéb megfigyelők pedig számtalan másféle járást figyelhetnek meg mozgásállapotuktól függően.


De mivel a GPS óra csak egyféleképpen jár, ezért a megfigyelők tévednek, ez az amit biztosan lehet tudni.


Az anyagi világ létezik és tesz arra, hogy valaki megfigyeli az órát vagy sem.


Vissza kell hozni az órát (bármely órát amellyel idődilatációt akarsz kimutatni) !! Csak akkor lehet összehasonlítani az etalon órával.

Előzmény: mmormota (59761)
Astrojan válasz | megnéz 2010.11.01 03:53:53 © (59546)

Amikor megfeleltetjük az absztrakt eseményeket a valóságnak, valóságos, tehát nem matematikai eseményeknek feleltetjük meg őket, és ez számos praktikus problémát eredményez.


Igen, jól látod, ez rendkívül súlyos és átfogó problémák tömegét eredményezi, például azt, hogy a fizikusok zöme azt képzeli, hogy a matematikai tér keletkezett valamikor az ősrobbanás táján, aztán a matematikai tér ami nincs, felfújódott, és ez a MATEMATIKAI, végtelenül kicsi, nem anyagi pontok végtelen sokaságából álló, elképzelt és fiktív, nem valóságos tér (a semmi) akár manapság is befurakodik az anyagi részecskék közé és azt szétfeszíti, létrehozva a táguló világegyetemet. Megáll az eszem.


A matematikai tér NEM KELETKEZETT soha hanem kitaláltuk. Nem létezik most sem és soha nem is létezett mert matematikai absztrakció. Ezt összezagyválni a valósággal hihetetlen butaság. Az absztrakciókat, fogalmakat a természet leírása végett hoztuk létre és nem azért, hogy a természetet behelyettesítsük vagy lecseréljük vele.


Anyagi részecskék nem tudnak úgy tágulni, hogy matematikai pontok szorulnak közéjük. A Világegyetem tágulását a sötét energia okozhatja mert az létezhet, de a tér nem okozhatja mert a tér matematikai pontok végtelen halmaza, nem anyag.


Mégegyszer mondom (nem neked címezve!),

 MA -TE -MA -TI -KA -i,

nemlétező pontok, hogyan lehetne ezt megérteni ?


Az Ősrobbanást a sötét energia okozhatta, ami gravitonokból áll, így az Ősrobbanás kezdeti sebessége c2 volt és azóta is lassul. Ezt ki is mérték az SNI szupernovák fényességvizsgálatával, de azt hitték, hogy gyorsul. Csakhogy a távolabbi SNI-ek régebbiek és ez azt jelenti, hogy régebben volt gyorsabb, nem pedig ma. Ma lassúbb a tágulás, rossz a leírás, nem szükséges a teret tágítani mert az Univerzum tágul, nem a tér. A tér nem tágulhat mert nem létezik, ez a leírás biztosan rossz.

Előzmény: Nautilus_ (59545)

ŐSROBBANÁS
(Fórum » FILOSZ » Tudomány » ŐSROBBANÁS)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.20 16:48:20 © (80)

..feketelyukak nem lehetnek örökös sírgödrök, kell, hogy legyen kiút belőle..


Értelmes gondolat, így is van, a világegyetem ciklusos.


..A beleeső anyag annyira elfajzik a hatalmas gravitáció nyomása alatt, hogy elemi energiává kell váljon..


Előszöris a gravitációnak nyomása van, helyes, és semmi esetre sem vonzása.

Nagyonis egyetértek, az elemi energiát a DVAG gravitonok képviselik


..a tömeget okozó Higgs-bozon is összetörik? Meg kéne már találni ;)


Soha nem fogják megtalálni mert nincs ilyen. A tömeget más okozza, a tömeg egyszerűen a pörgő/keringő elemi részecskék tehetetlensége.


A felszabaduló energiából meg keletkezhet egy új univerzum. Csak ki kell várni, hogy néhány milliárd galaxis összegyűljön egy fekete lyukba.


Pontosan ez történik.


Ha lesz nagy reccs...


Na ez nem lesz, mert a gravitáció nem vonzóerő, tehát a távolodó galaxisokat csak a nyomó gravitáció képes lefékezni (már ha távolodnak egyáltalán). Az összegyűlés egy másfajta mechanizmussal megy végbe, ami hirtelen lesz.Euronymus 76, ..hipp-hopp hirtelen begurul és alkot egy világegyetemet..


Igen, lényegében ez a helyzet, a változás nagyon gyors lesz, a hajtóerő a DVAG, sötét energia (gravitonok).

Előzmény: kovtam (77)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.20 03:55:10 © (69)

A távoli galaxisokra ne úgy tekintsünk, mint amelyek távolodnak, hanem úgy, hogy a közöttünk levő tér tágul.


Megérthetnéd már végre, hogy a tér nem tágulhat mert tér nem létezik.


Ha a tér tágulna akkor meg a méterrúd is tágulna amivel a tágulást méred, tehát ezt a fajta elképzelt tágulást nem is tudnád észrevenni.


Baj van itt mindennel, az ősrobbanással nem keletkezhetett tér mert a tér egy kitalált fogalom. A Világegyetemben csak anyag létezik.

Előzmény: mmormota (68)

Cáfoljuk a relativitáselméletet
(Fórum » FILOSZ » Tudomány » Cáfoljuk a relativitáselméletet)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.20 01:15:56 © (58005)

Feltételezik, hogy ez a bizonyos "erősen abszorbeáló közeg" a kvark-gluon plazma...


Igen ez a lényeg, feltételezik. Nagy ügy.. egyesek ezt összekeverik azzal, hogy akkor már ki is mutatták a kvarkokat, 57878. Meg a gluonokat is egycsapásra.


Pozitív béta-bomlás során a protonból kiszabadul egy virtuális W+ bozon..


Ha virtuális akkor nem létező, a virtuális látszólagosat jelent, tehát nincs.


Kvarkok sincsenek, tehát nem alakulhat át a FELTÉTELEZETT uud udd-vé, hanem a proton vételez egy elektront és az ehhez szükséges energiának valóban rendelkezésre kell állnia az atommagban.


b+ átalakulásnál a helyzet ugyanaz mint a K elektron befogásnál, csak (látszólag) nincs elektron veszteség sehol, tehát nem a K-ról származik az elektron (hanem máshonnan). Ezzel szemben előugrik egy pozitron is (látszólag) a semmiből.


Viszont nem kellenek hozzá kvarkok.

Előzmény: Angelica Archangelica (58002)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.19 01:33:00 © (58001)

Az elektron elemi részecske, nem lehet szétosztani.

Az elektron ..csak megfelelő körülmények között válik szét spinonra és holonra..


Ez a kettő nem jön össze egyszerre, mert vagy nem lehet szétosztani, vagy szét lehet osztani.


A belinkelt kisérlet pedig választott, szét lehet osztani.


a proton megfelelő magban el tud bomlani neutronra..


NEM. A proton sohasem BOMOLHAT el neutronra mert a proton kisebb mint a neutron. Mivel a neutron egy protonból és egy elektronból áll ezért a b+ atommagátalakulás nem a proton bomlását jelenti, hanem egy elektron felvételét a (magban) szabadon lévő proton hátára. Majd ha tisztességesebb körülmények lesznek akkor azt is elmondom, hogyan, de most ne kérdezd.


..szabad állapotban eddig semmilyen érzékeny berendezéssel sem tudták kimutatni, hogy a proton elbomolhat..


Na látod, nem is bomlik el, legalábbis neutronra nem. Az alkotórészeire persze elbomolhat, majd egyszer kimutatják ezt is.


a barionszám megmaradása sérülne, mert a proton a jelenlegi elméletek szerint a barionszám megmaradása miatt nem bomolhat el.


Nem is bomlik el (neutronra), de a jelenlegi elméletek azért nem szentírások, ám..AA 57989, az elektromos töltés nem TULAJDONSÁGA a részecskéknek?


Van ilyen elemi részecske aminek tulajdonsága az 1 egész elektromos töltés. Ez az elemi részecske örökíti a töltés tulajdonságot azoknak a részecskéknek is amiket felépít, pl elektron.


Az elemi töltés természetesen nem 1/3 sem 2/3, hanem az elemi töltés = 1 darab.

Kvarkot nem épít fel azt ne is keverd ide.

Előzmény: Aurora11 (57986)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.18 01:52:45 © (57988)

..a proton 1836 db "elemi tömeg"-ből áll ?


Nem, mert a tömeg nem elemi részecske. Tömeg mint olyan nem létezik, nem elemi tulajdonsága az anyagnak, az anyag = energia (gravitonok) és az elemi elektromos töltések, ezeknek tömege nincs.


Ezek négyen alkotják az anyagot, ez a 4 elemi részecske építi fel a világot.


Tér nem építi fel, idő nem építi fel, téridő sem, hosszúság és tömeg sem, ezek járulékos fogalmak amit az ember talált fel és persze ezek a fogalmak jól használhatóak anyagi világunk leírására, éppen csak fizikailag nem léteznek, mert kitalálások..


A 4 elemi részecske egymással kombinálódva és tóruszba záródva kelti a tömeg illúzióját ami a gyorsan pörgő/keringő tórusz tehetetlenségét jelenti.


A proton azért látszik nagyobb tömegűnek mert a protontóruszban nagyobb a frekvencia, a proton nagyobb energiát képvisel mint az elektron, nehezebb kitéríteni "nyugalmi" állapotából, nehezebb elmozdítani.

Előzmény: ivivan (57987)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.16 22:59:32 © (57983)

az elektron 1 db elemi részecske, töltése pedig az elemi töltés triplája.


Úgy látom te csak egyszerűen buta vagy.


Az elemi töltés triplája az = 3 darab elemi töltés, okostojás.


Az elektron nem lehet elemi részecske ha 3 db elemi részecskéből áll(na).


Persze nem is elemi részecske, mint ahogy Anikó is leírta, henem 2 különálló elemi részecskéből áll. Sok tanulnivalód van még..

Előzmény: Stringtrap (57973)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.16 02:04:14 © (57967)

..az elektronban nincsenek kvarkok, az elektron valóban elemi, 3*(e/3) töltéssel.


Az elektron olyan elemi részecske ami 3 részecskéből áll, tehát nem elemi részecske ??? Ez újság..


Mivel az elemi töltés = e/3 ezért ebből 3 db kell az elektronhoz ami szintén elemi részecske szerinted ? És akkor én vagyok a segg ??

Szerintem itt az ideje fékezned.. Bár lehet, hogy nem is érted miért.

Előzmény: Stringtrap (57948)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.15 02:09:02 © (57938)

..ténylegesen nem "e" a legkisebb elektromos töltés, hanem e/3.


Hogyan néz ki az elektronban az e/3 elektromos töltés ????????????????????????

Abban esetleg iciri piciri kvarkincák vannak ? És a pozitronban ? (?kácnikravkitnA)


57927, A newtoni gravitációelméletben nagyon is erő.


Tudod nem az érdekel, hogy az elméleteidben micsoda a gravitáció, hanem, hogy a valóságban micsoda. És mivel a valóságban erő, ezért a relelm elcseszte.


Persze mondanom sem kell talán, a nyomó gravitáció erőként kezeli a gravitációt..

Előzmény: Stringtrap (57905)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.14 18:01:27 © (57923)

Én azért a gravitációt erőnek szoktam tekinteni.


Gratulálok. Bár igaz, hogy ezzel bebuktatod a relativitáselméletet, de igazad van.

Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.14 01:23:54 © (57877)

..kvarkok szabad állapotban nem léteznek..


Értem, tehát nem léteznek, csak a képzeletedben, egy segédeszköz amivel Te el tudsz képzelni egyfajta leírást, egyfajta rendszert ami neked tetszik.


Úgy gondolod, hogy lenniük kell az 1/3-os töltésű kvarkoknak a protonban de a pozitronban nem kell lenniük 1/3-os elektromos töltéséknek


Csak akkor ne hivatkozz rájuk úgy mintha léteznének. Mert ami létezik az a holon (mert az elemi elektromos töltésrészecske), meg a graviton A (ami elemi energiarészecske, tőlem hívhatod spinonnak is)


Meg elektron is létezik mint összetett részecske, meg proton.

Meg foton is létezik mint összetett részecske, meg atom.


Ezek mind kimutathatók.


Csak kvarkoknak nem léteznek, mert azok a leírásod segédeszközei, segédfogalmai.

Már az elektronnál is bajban vagy velük és NEM MUTATTAK MÉG KI KVARKOT !!!


Dehát nem is mutathattak, mert szabad állapotban nem léteznek. Te mondtad..


Ugyanúgy mint a gluonok..

Előzmény: Aurora11 (57875)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.12 23:35:06 © (57869)

Még a kvarkoknak is 1/3 vagy 2/3 elektromos töltésük lenne, ha lennének kvarkok (és nem -1/2).


Akkor hogyan lesz neked a holonnak -1/2 az elektromos töltése ?????????

1-et meg nullát tudsz csinálni az 1/3, 2/3 -os kvarktöltésekből, de felet nehezen..


Ha -1/2 lenne a töltés a holonban akkor kidobhatnád a kvarkjaidat.


Arról nem beszélve, hogy a holonos kisérletezők egyértelműen kijelentik, a holon részecske képviseli az elektron elektromos töltését, tehát az egészet:


A spinon carries information about an electron's spin and a holon carries information about its charge, and they do so as separate and independent entities.

Előzmény: Angelica Archangelica (57863)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.12 00:43:47 © (57862)

Negatív 1/2 elemi töltése van a két részecskének, ami az elektron felbomlásából keletkezik? Miért lenne fél - fél töltése mindkettőnek?


Az elektron vált szét egy egész (negatív jellegű) töltés részecskére és egy másik részecskére aminek semmi elektromos töltése sincs amiről azt találták ki, hogy ő képviseli a spin tulajdonságot az elektronban és ami szerintem a graviton A.


Magyarul felfedezték az elektromos töltés elemi részecskét, a jin-jang fotonmodellben a C jelű részecskét.


Szerintem ezzel a kvarkmodell is bajba kerül, mert abban a töltések 1/3 -osak..


Az elektronban meg NEM.


(értelemszerűen a pozitronban másfajta elektromos töltés lenne mint a protonban).


(Persze a részecskék elnevezése éppen fordított, az elektromos töltést nevezték holonnak, a gravitont meg spinonnak, de ez mindegy)

Előzmény: Aurora11 (57837)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.11 01:35:38 © (57839)

mágnesességük, illetve elektromos töltésük különválik, két új részecske keletkezik: a spinon és a holon.


Ebből következően az egyik részecske biztosan az elektromos töltés részecske, ez a holon.


A mágnesességért a graviton felel, az atommagokat felépítő proton és elektron párokat a DVAG gravitonok ragasztják össze mágnesesen.


Arról azonban nem vagyok meggyőződve, hogy a spinonnak olyannak KELL lennie amilyennek a fizikusok ELKÉPZELIK a gravitont. Mivel még senki nem látott gravitont ezért nem tudhatjuk milyen tulajdonságai vannak. A holo-gravitonra várható a 2-es spin, de az nem biztos.


Véleményem szerint a (fél)gravitont fedezték fel ( = spinon), ezért ennek vélhetően NEM 2-es a spinje. De tömege nincs, mert a spinon egy elemi részecske (= graviton A)ivivan 57838, nem lineáris természetesen, Gravitáció a föld középpontjában

Előzmény: Angelica Archangelica (57822)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.10 00:47:31 © (57821)

A holon a negatív elektromos töltés elemi részecske.

A spinon az elektront felépítő elemi energiarészecske = graviton A.


Így elég jól belepasszol a tóruszmodellbe :))

Előzmény: Aurora11 (57815)

Gyorsuló demográfiai válság
(Fórum » FILOSZ » Tudomány » Gyorsuló demográfiai válság)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.07 04:30:56 © (8)

a nyugdíjasok mivel szavazati joggal is rendelkeznek, ezért a szavazások során rákényszeríthetik az államot..


A nyugdíjasok (sem) semmire sem kényszeríthetik rá az államot. Választunk egy főnök csapatot és ha nem tetszik akkor 4 év múlva választhatunk egy másikat. Az államnak tök mindegy, hogy melyik team van hatalmon. A nyugdíjasok ráadásul nem is sztrájkolhatnak, szerencsére.


A magyar viszonyokat nem nevezném válságnak, mert 60 éve is pontosan 10 millióan voltunk meg most is pontosan 10 millióan vagyunk tehát ilyen téren semmiféle (gyorsuló) válságról nem lehet szó. Arról viszont van szó, hogy senki nem akar dolgozni, mindenki iskolába akar járni (lehetőleg ingyen) ha kell ha nem.


Munkahelyek se nagyon vannak, az EU-nak nincs szüksége magyar gyárakra, tehát nem a létszámhiány okoz problémát.


Mi akkor a válság? Sajnos pont fordított a helyzet, az emberiség döbbenetes ütemben szaporodik, lelaktuk a bolygót egyetlen generáció alatt. Az emberiség LEGNAGYOBB problémája pillanatnyilag ez az embertömeg aki autózni, repülőzni, fűteni, légkondicionálni, enni, inni, naponta mosni, fürdeni, szemetet szétdobálni stb akar. Megettük a halakat, kiirtottuk a vadállatokat letaroltuk az erdőket. Az időjárás elszabadult, a Föld légköre gyorsuló ütemben melegszik


Az emberiség létszáma: 6 794 848 200, naponta egy Debrecen méretű várossal szaporodik.


Jót beszélgettek a kímacsúcson a főnökök, de a valódi problémát (a mérhetetlen szaporodást) meg sem merték említeni.


Pedig egyetlenegy + ember szükségletei kielégítése közben többet árt a Földnek mint amit 10 másik összespórol a környezettudatos viselkedésével..

Előzmény: padisah (-)

Cáfoljuk a relativitáselméletet
(Fórum » FILOSZ » Tudomány » Cáfoljuk a relativitáselméletet)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.07 00:59:25 © (57777)

..a Föld keringési sebessége miatt nem csak sugárirányú erőt fog kelteni, hanem érintő irányú erőt is.


Itt szerintem félreértesz valamit. Az erővektor a Nap irányába néz és NEM arra merőlegesen.


Amiről te szeretnél beszélni, az arról szól, hogy a Földet a pályamozgása során elölről némileg több graviton éri mint hátulról. Ezért írtam, hogy a Föld sebessége kicsi a gravitonok sebességéhez képest és emiatt a hatás (ha van) mérhetetlenül kicsi. De mégegyszer mondom, a sötét energia NEM fékezi a Földet, tehát itt olyan kapukat döngetsz amelyek kisérletileg nem léteznek.


Az elektron-proton rendszer rugalmas, a tömegdefektus létezik és ezzel a rugalmassággal magyarázható.Privatti 57760, Ez nem igazolás, hanem csak egy fantáziakép.

 

Igen, ez van nekem, moziba ne vigyelek? A gravitonok létének igazolásához még az LHC sem lesz elég úgylehet, de egy orvosi igazolást írhatok neked ha gondolod :))

Előzmény: ivivan (57758)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.06 03:01:29 © (57757)

Az atommagmodellt húztad le eredetileg, de rendben, legyen ez, ..a bolygóknak lassulniuk kellene a DVAG-on való áthaladáskor..


a DVAG = sötét energia. Mivel a sötét energia NEM fékezi a bolygókat mérhetően ezért a DVAG sem fékezi mivel azonosak, a DVAG a sötét energia rövidítése.


A DVAG nagyon nagy erővel nyomja a bolygót (legyen a Föld) a Nap felé és egy kicsivel kisebb erővel nyomja a Nap irányából kifelé. A két erő különbsége tart egyensúlyt a Föld centrifugális erejével.


A DVAG nagyon nagy erővel nyomja a Földet a pályavektor irányából és ugyanilyen nagyon nagy erővel nyomja hátulról is, ez a két erő csaknem egyforma, hatása mérhetetlen, mert ebben az irányban homogénnek tekinthető a DVAG.


Feltételezem, hogy a sötét energia gravitonokból áll, a gravitonok varázslatos részecskék mert nem tudjuk kimutatni őket (részben azért mert rosszul keressük, pl. a gravitonok hatása egyszerű mérleggel kimutatható).


A gravitonok sebessége c2 és ehhez képest a bolygók Napkörüli sebessége (Föld=30 km/s) elhanyagolhatóan kicsi, a CMBR-hez képest is csak egy nagyságrenddel nagyobb a Föld sebessége (370 km/s). 


Szóval nem az számít, hogy a Föld kering a DVAG-ban hanem az, hogy egy irányból kisebb gravitonáram érkezik és ez a többi irányhoz képest kisebb nyomóerőt jelent.Privatti 57745, Igazold ezt olyan eset ismertetésével, amikor tudtoddal amiatt nem "ugrott elő tömeg", mert az elemi részecskék vagy nem mentek körbe, vagy nem zárultak tóruszba.


(Holo)gravitonok, egyenesen mennek DNS szerű kettősfonat pályán egymás köré csavarodva (két félből áll a graviton). Szerintem nincs tömegük.


Az elektromos töltéseknek sincs tömegük, ezek is elemi részecskék. Maguktól nem mennek körbe, csak ha graviton viszi őket. A gravitonok energiarészecskék.Gézoo 57750, A kvarkok által okozott nyomok hossza, a pálya íve alapján számították ki az adataikat. Nocsak, megtalálták a kvarkokat ? Ne bolondozz..


az elektronnál másfélszer negatívabb lenne a neutron..


Ezt meg hogy sikerült így elszámolnod? Nem lehet, hogy a spinnel kevered?


Nálam nincsenek kvarkok, ezért ne a kvarkokból indulj ki :))

Előzmény: ivivan (57736)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.05 01:53:50 © (57735)

Az igaz, hogy a Higgs-bozont még nem találták meg, de valamilyen részecskét mindenképp kell találni...


Egyetértek. Ez a valamilyen részecske a graviton lesz. Higgs részecskét nem fognak találni, mert nincs.


Az a kérdés, hogy a gravitációs erőtérnek mi a köze a Higgs-erőtérhez? Semmi.


Az nem érintett meg téged semennyire sem, amit mondtam a tömeg keletkezéséről ? (a tömeg akkor ugrik elő amikor az elemi részecskék körbe mennek és tóruszba zárulnak. Ezen keringő rendszer tehetetlensége adja a tömeget. Ha ezt a keringő rendszert erővel nyomod akkor ellenáll, ez a tömeg illúziója)ivivan 57716, Azt képzeled, hogy a neutron egy protonból és egy elektronból áll, de nincs rá bizonyítékod!


Miért ne lenne? A szabad neutron protonra és elektronra bomlik (t1/2 = tíz perc).


Ez olyan mint amikor feltöröd a tojást és látod a héját meg a sárgáját (meg a fehérjét csak ne köss bele). Ebből tudod, hogy a tojás héjból meg sárgájából áll (meg fehérjéből). De ugye megkérhetlek, hogy ne magyarázd el, hogy szerinted miből van a neutron..


..elméleted egy csomó mindent nem tud magyarázni..


Csak kettőt mondj kérlek, amit nem tud megmagyarázni. Jó, jó, ha nem tudsz kettőt akkor elég csak egyet..


A B1913 pulzár pedig nem ciripel ezért a ciripelés példához nem releváns.

Előzmény: Aurora11 (57734)
Astrojan válasz | megnéz | könyvjelző 2010.01.02 04:13:56 © (57713)

..a down kvark tömege nagyobb, mint az up kvarké..


Nono, a nyuszi viszi a puskát. Azt KÉPZELED, hogy a down kvark tömege nagyobb, mint az up kvarké. Mert senki nem látott még kvarkot, tehát csak reméled vagy csak számolod, hogy az elméletednek megfeleljen.


Viszont a neutron tömege tényleg egy elektronnal nagyobb mint a proton és ezt még mérni is lehet :)))


Annál is inkább mert a neutron pont egy protonból meg egy elektronból áll.ivivan 57627, Na jó, igazad van.. Huhh, gratulálok.


A ciripelés különben nem 100 millió év múlva fog bekövetkezni, hanem 100 millió évvel ezelőtti események fénye épp most ért ide és két objektum ütközéséről hozott hírt.

Előzmény: Angelica Archangelica (57688)