English version   A Fény. Foton modell by Astrojan

Magnetic properties of photon,

vertical connections in crystal horizontal connections Negative electrical properties of photon,

vertical connections in crystal horizontal connections Opposite magnetic properties, vertical connections horizontal connections Positive electrical properties of photon,

vertical connections in crystal horizontal connections Magnetic properties of photon,

vertical connections in crystal yin yang foton kereszmetszeti képek Posztulátum: a Foton 4 részecskéből áll: A, B, C és D. Amint A és B graviton-fél fordul kettőt, C és D fordul mégegyet (vagyis C és D összesen fordul hármat), a foton spin = 1 -nek megfelelően.

Lineárisan polarizált foton nem létezik.

Fotonmodell Polarizált Fény Modell

A modell értelmezi, hogyan terjed a váltakozó elektromos és az arra merőleges mágneses tér vektor egy foton részecskével valamint egyesíti a fény részecske és hullámtermészetéből adódó tulajdonságokat. A tulajdonságok váltakozását az alkotó energiarészecskék egymáshoz viszonyított helyzete alakítja ki.

Ha az alkotórészek egy egyenes vonalra esnek, akkor a foton kifelé elektromos karaktert mutat. Negyed hullámhosszal később az alkotórészek négyszög alakban helyezkednek el a foton keresztmetszeteti képén, így az elektromos töltések semlegesítik egymást, a foton kifelé a gravitonok mágneses természetét mutatja. Egy újabb negyed hullámhossz megtétele után a graviton és az elektromos töltés komponensek ismét egyenes vonalra esnek, de a másik elektromos töltés lóg ki a sorból, így a foton kifelé az ellenkező elektromos töltésjelleget mutatja.
Végül a 4 alkotóelem ismét négyszög alakban helyezkedik el, ami a fenti kép első pozíciójában látható, de fordított elrendezéssel, ami ellentétes mágneses polaritást jelent.

Az 1022 keV -nál nagyobb energiájú gammafotonok egy nagytömegű atommagba ütközve párkeltéssel elektronná és pozitronná alakulhatnak át, tehát a fénykvantum hordozza a negatív (C) és a pozitív (D) töltésegységet.

Az elektron (és a pozitron) kétféle spinjét a negatív (és a pozitív) töltésrészecske kétféle spirálmenete alakítja ki.
Az antiproton valamint a proton spintulajdonságát is hasonlóan. Nem hiszed? Kvarkok nincsenek. Mint ahogy 1/3 töltések sem. Az elektromos töltés vagy van és az akkor egy darab, vagy nincs és akkor a mennyisége nulla. A képzeletbeli kvarkok 1/3 vagy 2/3 töltése csupán zsonglőrködés a matematikával.

Antianyag nem létezik, az elektronban csupán a negatív töltésegység (C = holon) és egy graviton (A = spinon) található, míg a pozitront ezek tükörpárja, a pozitív töltésegység (D) és egy graviton (B) építi fel.
Mivel a proton antiproton pár szintén annihilálódik fotonná és fordítva, ezért az elektront és az antiprotont ugyanazok az elemi részecskék építik fel (A és C). A pozitront és a protont szintén (B és D).

A tömeg tulajdonság akkor jön létre amikor a foton ütközés után megáll és kettéhasadva körpályára áll, az energiájából két
állóhullám tórusz jön létre. Az elektron és a proton egymással nem annihilálódik, mert a proton rezonancia - állóhullám energiája sokkal nagyobb mint az elektroné, és ez olyasvalami mintha egy gyalogos szeretne felszállni egy robogó gyorsvonatra. Vagy repülőre.
Ezért nem annihilálódik a proton az elektronnal.

(A) és (B) graviton különböző részecske lehet, ketten együtt (A és B) alkotnak egy gravitont (= egy graviton párost), amelynek spinje = 2, tehát a graviton sem elemi részecske. A kopasz gravitonok (= graviton párok, amelyek a gravitáció jelenségét okozzák) terjedési sebessége c2 . A graviton párokhoz kapcsolódó C és D töltésegységek gátolják a gravitonok mozgását és fénysebességre lassítják, mert az maga lesz a fény.

Lézerfény kialakulásával a fény egy síkban kristályos szerkezetet vesz fel. Az egymás mellett haladó fotonok elektromos töltéseikkel rendeződnek, félfordulatonként az oszlopokkal majd negyedfordulattal később soronként létesítve kapcsolatot egymással, ezáltal stabilizálva a lézerfény síkkristály szerkezetét.
Ha a rácsban a fotonok egymástól való távolságát d-vel jelöljük, akkor az azonos előjelű szomszédos töltések egymástól való távolsága mindig d, az ellentétes előjelű töltések egymástól való távolsága viszont mindig kisebb mint d.

                                   
Parson toroid,   AzElektron,   Elektrón   spin,   toroid,   Tulajdonságok,   Holon-Spinon
Elektron, proton, neutron tórusz     Proton,     Ring electron,     EM radiation
Atom és Atommag modell     Circlon     Csapágygolyó atommag
Az atommag szerkezete     Atommag szimmetria
Double slit misery     Wave or particle?     A kristályos lézerfény     wiki     wiki     QED hocus pocus
Egy vad(i) új anyagmodell

 

Vita 1,   Vita 2,   Vita 3,   Vita 4,         Alias rigó fórum:   OF   OF2   OF3     és       Tudomány cikkek archiv       SG   SG2       Szkept       Hypog       Csivar       Gyakorik

Irj a vendégkönyvembe! János
rohan.janos@med.u-szeged.hu


Vissza Astrojan csillagászati képgyűjteményhez Tovább Atommag oldalra

Index Fórum   2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 

A foton NEM elemi részecske és NEM hullám. A foton 4 elemi energiarészecske együttműködésével alkotott kvantum ami DNS szerű pályán egymás körül keringve halad, miközben a 4 részecske egymáshoz viszonyított helyzete egy hullámhossz alatt folyamatosan változik amiből a tulajdonságok szinuszos, oszcilláló váltakozása következik a részecskék egymásra való hatása és egymás árnyékolása miatt. A foton NEM hullám, hanem csupán az őt alkotó részecskék kifelé mutatott tulajdonságai váltakoznak és a tulajdonságok váltakozása hullámszerű. 2 elektromos töltésrészecske kering 2 tükörkép gravitonrészecske körül, kialakítva az ősi yin-yang szimbólum által megőrzött keresztmetszeti képet, ami az anyagi világ megértésének a kulcsa.