English version
A tau erő
Béni Péter, 1033 Budapest, Harang u. 16. IV.13
Érkezett: 2008 szept 14

A tau erő fogalmához   Newton tömegvonzás törvényének   egyszerű transzformálása útján jutok el, mivel abban burkoltan rejtőzik. A transzformálás azért egyszerű, mert egy adott képlet bővítését, átrendezését, új típusú változók és állandók bevezetését végzem anélkül, hogy a képlet sérülne.

ahol, m   az egyes, ill. kettes tömeg,   r   a két tömeg távolsága,
gamma   pedig a gravitációs együttható, értéke, dimenziója

  =   ( 6,674215 ± 0,000092 ) · 10 − 11

1. lépés. A képletet átalakítom három tényezős szorzattá, az alábbi formában.

2. lépés. A távolságot kifejezem a fénysebesség értékének és a távolság befutásához szükséges idő, az időtáv szorzatával és az így kifejezett alakját helyettesítem be a képletbe.

r = c o · t r [ m ] rádiusz
t r [ s ] időtáv
co = 299 792 458 fénysebesség

3. lépés. Bővítem a képletet a gravitációs együttható hányadossal és a fénysebesség negyedik hatványának hányadosával, melyekkel a képlet öt tényezős szorzattá bővül.

4. lépés. A képletet átalakítom hat tényezős szorzattá a rendelkezésre álló értékek felhasználásával, azaz, sem nem bővítek, sem nem egyszerűsítek, ezáltal az alábbi alakot kapom meg.

5. lépés. Bevezetem a gravitációs együttható és a fénysebesség köbének hányadosaként a delta jelölést. Lévén ennek a dimenziója idő és tömeg hányados, továbbá csak állandó értékekkel előállított, elnevezem észlelési állandó-nak.

  = ( 2,47706888 ± 0,00003414 ) · 10− 36 idő konstans

6. lépés. Behelyettesítem az így meghatározott észlelési állandót az átrendezett alakba, minden lehetséges módon.

7. lépés. Az észlelés állandója és a tömeg/idő hányados szorzataként a fi-négyzet, azaz a j2 jelölést vezetem be úgy az egyes, mint a kettes tömeg indexeire, külön-külön. Mivel ezen kifejezésnek nincs dimenziója, továbbá tömeg és időtávolság függő, állandósult tömeg esetén csak idő függő, kettős értelemmel nevezem meg, egyrészt árnyékfaktor-nak, másrészt észlelési szög-nek.

árnyék faktor
észlelési szög

8. lépés. A fénysebesség és az észlelés állandója hányadosaként a tau, azaz a t jelölést vezetem be. Mivel ennek dimenziója erő dimenzió, továbbá csak állandó értékekkel előállított, ezáltal ez is állandó, elnevezem tau-erő-nek.

= ( 1,21027097 ± 0,00001668 ) · 10 44 tau konstans erő

9. lépés. Behelyettesítem ez utóbbi jelöléseket úgy az egyes, mint a kettes indexekre, mellyel elérkeztem a transzformálási tevékenység végére.

F =

A tömegvonzási törvény más alakját kaptam meg, a newtoni alakkal azonos erő tartalommal, azonban merőben más értelmezéssel.
A képletben szereplő tau erő a gravitációs tér állandó nagyságú ereje. Ezen erő a térben lévő anyagra minden irányból egyenletesen hat.
Az anyag létezését ez a végtelen graviton sugárzás biztosítja, az égitesteket ezen hatalmas nyomóerő egészen csekély gyengítése tartja össze, ezen sugárzáson alapszik a tömegek közötti (nyomó) gravitációs kapcsolat.

 

Seres László (2019 jan, Szeged) észrevétele alapján a fénysebesség használata a távolság megadásához önkényes és így ettől a sebességtől függ a tau nyomóerő nagysága is.

Problémák a relativitáselmélet körül

Vita 1,   Vita 2,   Vita 3,   Vita 4,         Alias rigó fórum:   OF   OF2   OF3     és       Tudomány cikkek archiv       SG   SG2       Szkept       Hypog       Csivar

Irj a vendégkönyvembe! János
rohan.janos@med.u-szeged.hu


Vissza a Problémák oldalra Vissza Astrojan csillagászati képgyűjteményhez Tovább dvag gravitáció oldalra

Index Fórum   2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

External Magnetic Field Propulsion

 

Szemléltetésképpen ez egy akkora nyomóerő, amely egy 100 000 milliárd Naptömegű testet 1 másodperc alatt 1 m/sec-ra gyorsít.