Magyar verzió

Problémák a relativitáselmélet körül

van Boeven

Mi az amit biztosan lehet tudni?
Egy egyméteres aranyrúdnak jól meghatározott hossza van.
Ez a hossz semmit sem változik attól, hogy két vagy tíz különböző sebességű rendszer megfigyelői gyönyörködés közben más és más hosszúságot LÁTNAK.

1. A tér egy matematikai fogalom, geometriai konstrukció amelyet a gondolkodó ember hozott létre, fizikailag nem létezik
2. A tér nem görbíthető mert tér nem létezik
3. Görbült tér így nem okozhat és nem okoz gravitációt
4. A tér nem tudott keletkezni az Ősrobbanással mert tér most sem létezik, csak a gondolatainkban. Az idő szintúgy.
5. A tér nem tud felfúvódni mert tér nem létezik. A nemlétező térnek nyilván nincsen semmiféle "szövete".
6. A tér végtelen, hasonlóan az egyeneshez vagy például a síkhoz.

Ellentmondásos vagy megkérdőjelezhető kisérletek

1. Hafele Keating kisérlet: csalás
2. Michelson interferométeres kisérletek forgatás közben: rossz felé forgatták !!!
3. Gravitáció elnyelési vizsgálatok: Eötvös logikai hibát vétett, a vonzó gravitációt akarta árnyékolni. De csak a nyomó gravitációt lehet.

A relativitáselméletet megkérdőjelező kisérletek

1. Allais effektus, Saxl és Allen torziós inga, Wang eclipse, Magyari rádióadó dőlése, ciripelés
2. Silvertooth, Marinov, Marett
3. Hafele Keating 447. sz. óra, valamint a 361 sz. óra Westward trip
4. Pound és Rebka: téves értelmezés (a leeső fény sebességének növekedését mérték ki !)
4a. A gravitációs redshift megkülönböztethetetlen a kinematikus Doppler eltolódástól, mivel azt a fény valós sebességnövekedése okozza amint a fotonok másznak kifelé a gravitációs gödörből. Mivel a foton frekvenciája állandó a nagyobb sebességhez nagyobb hullámhosz tartozik, ezért lesz a foton pirosabb.
5. Michelson interferométer (forgatás nélkül !!!) napi és éves ciklusokat mér.

Félreértelmezett kisérletek, téves gondolatok

1. A GPS mint az idődilatáció bizonyítéka: NEM IGAZ, egyetlen GPS órát sem hoztak még vissza. JEP.
2. Poincare: a Föld felizzana és elpárologna ha lenne éter: NEM IGAZ, éter létezik (= DVAG) s a Föld nem párolog el !
3. A hidrogén molekula nem sugároz láthatóan és ha nem látjuk akkor az nincs is, mondják a fizikusok, ezért kitalálták a wimpeket. Pedig attól, hogy nem látjuk, a molekuláris hidrogén még jelen van az Univerzumban. A sötét anyag egyszerűen H2 molekula !
4. A gravitáció a leggyengébben kölcsönható erő a természetben: NEM IGAZ, mert a legerősebb!! Csak azért látszik gyengének mert az anyagban nagyon gyengén nyelődik el, a gravitonok áthatolóképessége nagyon nagy
4a. A gravitációt térgörbület okozza: NEM IGAZ, mert tér nem létezik, hiszen az egy elvont fogalom, matematikai konstrukció, nem anyag. A gravitációt egy végtelen kiterjedésű gravitonsugárzás okozza, ami egy elemi energiarészecske páros.
4b. A gravitáció egy erőhatás és nem téridő görbület.
4c. A gravitációs erő távolságfüggését a Newton egyenlet írja le: ez igaz de a távolságfüggés két részből tevődik össze és a Newton egyenlet csak a távolsággal csökkenő látószög okozta elnyelési felület csökkenését írja le. A nulla látószög alatt történő, csőszerűnek tekinthető gravitonáram elnyelés azonban nem változik a távolsággal, az végtelen távolságban is ugyanakkora. Ez egy kicsiny rész, de ez okozza a galaxis klaszterek kialakulását. Enélkül a klaszterek ki sem tudnának alakulni.
5. Fénysebesség maximális: ezt az einsteini gondolatot nem támasztja alá semmi
6. A müonok nem érhetnék el a földfelszínt mert a sztratoszférában keletkeznek: NEM IGAZ, a földfelszínen megfigyelt muonok a tengerszinten keletkeznek !!
6a. A müonok sokkal több kört tesznek a gyorsítóban mint azt várnánk. Talán mert gyorsabban mennek mint c !
7. Heisenberg: ha nem tudunk egyszerre 2 féle információt begyűjteni egy részecskéről mert közben meglökjük, attól még a részecskének (egyidejűleg) megvannak ezek a tulajdonságai.
8. Hawking: a Hawking sugárzáshoz negatív anyagot (negatív energiát) tételez fel. Erről az jut eszembe amikor öten vannak a buszon és nyolcan leszállnak...
9. Gyorsulva táguló Univerzum: egyetlenegy nagyon távoli SN megfigyelésére alapozva kiáltották világgá a gyorsulva tágulást amely megfigyelést számtalan hibalehetőség terheli. A Nobel tévedés volt.
9a. A sötét energia ostoba elképzelését az előbbivel együtt ki lehet dobni a szemétbe. Helyébe a gravitonsugárzás lép amely elképzelhetetlenül hatalmas nyomóerőt fejt ki a barionos anyagra ! Nem gyorsítja a Világegyetem tágulását hanem lassítja, mivel a gravitonsugárzás végtelen. Emiatt a Világegyetemet modellezhetjük a Föld bolygóval: ha itt feldobunk egy követ az lassul, majd visszaesik.
10. Higgy bozont: teljesen hibás elképzelés. Nem találták meg az áhított részecskét pedig a CERN-ben végignyálazták a teljes energiatartományt. A Nobel tévedés volt. A tömeg tulajdonságot a graviton elemi energiarészecske adja amikor egy elektromos töltésrészecskével együtt körpályára áll.
11. Kvark teória: kvarkok nincsenek. A neutronban a pozitív töltéssűrűség ugyanúgy 0.2 fm sugarú mint a protonban. A neutronban kimérhető a negatív töltéssűrűség sugara is, ami 0.6 fm körül van amely megfelel az elektrontórusz sugarának. A protonban viszont nincs meg a -1/3 töltésnek megfelelő kvark töltése, tehát a kvark teória illúzió. A Nobel tévedés volt.

Logikai bukfencek

1. Szingularitás: nem létezik. Minél közelebb megyünk a vélt szingularitáshoz, annál jobban eltér a relelm előrejelzése a valóságtól. A szingularitás helyén ugyanis nem végtelen, hanem nulla a gravitációs hatóerő, következésképpen csak az elkövetett hiba tart a végtelenbe.
2. A fény minden megfigyelőhöz képest c sebességgel halad: ezt a szentenciát már minden fizikustanonc bemagolja, de logikailag képtelenség (leírni le lehet, csak nem igaz).
3. Ha a világegyetem kora csak 13 Gév, akkor a galaxisok az ősrobbanás helyéről 0 idő alatt jutottak el oda ahol a most látható fényüket kibocsátották. Ez a fény ugyanis 13 Gévig utazott amíg ideért hozzánk.
4. Ha a tér tágulna akkor tágulnia kellene az atomoknak, a galaxisoknak és a méterrúdnak is. Ezáltal a feltételezett tágulást észre sem tudnánk venni.

N. Tesla véleménye a relativitásról                                                             A. Michelson véleménye: a relativitás korunk szégyene
D.Gyula véleménye a relativisztikus tömegnövekedésről

Problémák a relativitáselmélet körül

   

 

Vita 1,   Vita 2,   Vita 3,   Vita 4,         Alias rigó fórum:   OF   OF2   OF3     és       Tudomány cikkek archiv       SG   SG2       Szkept       Hypog       Csivar       Gyakorik

Irj a vendégkönyvembe! János
rohan.janos@med.u-szeged.hu


Vissza Astrojan csillagászati képgyűjteményhez Tovább térgöbrülep oldalra

Index Fórum   2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 

Albert Einstein fénysebesség maximuma alaptalan, tévedésre épülő feltételezés amit a Michelson féle interferométer forgatásakor megfigyelt sokkoló nulla eredmény okoz. Az MM interferométert azonban rossz tengely körül forgatják, emiatt a mérés hatástalan. A forgatás tengelyének az egyik karral kell egybeesnie az általánosan alkalmazott erre merőleges tengely helyett. A térgörbítésre támaszkodó relativitáselmélet akkora hibával közelíti a természet legnagyobb erői által működtetett nyomó gravitációt mint amekkorát az összes többi tudományág együttesen sem képes produkálni. Az elmélet által elkövetett hiba ugyanis végtelen nagyságrendű, mivel bármely test középpontjában nullához tart a gravitáció és nem a végtelenhez, amint azt a relativista álláspont képviseli. Az erre épülő kozmológia teljes egészében félreérti a világot, az Univerzum működése ciklikus. Semmi esetre sem képződhetett az Univerzum pontszerű forrásból, ennek feltételezése a tudomány megcsúfolása és a fizika szégyene amiben Einstein és Michelson az élen járt. A gyorsulva tágulás ostobaságának világgá kürtölése is megért egy Nobelt, sajnos. A gravitációs redshift a kifelé tartó fény sebességnövekedése.