Angol változat

Egy vad(i) új anyagmodell

Rohán János

Előszó

1.   Miért nem esik bele az elektronhéj az atommagba?

2.   Hogyan bomolhat el a neutron protonra és elektronra ha nem tartalmazza őket?
2a. Hogyan képes az atommag elektron kibocsátásra ha nem tartalmaz elektront?
2b. Hogyan képes az atommag pozitron termelésre ha nem tartalmaz pozitronokat?
2c. Hogyan képesek a részecskék spin tulajdonságot generálni ha sehogy sem forognak?
2d. Léteznek-e kvarkok?
2e. Léteznek-e gluonok?
2f . Léteznek-e neutrínók?
2g. Léteznek-e gravitonok?

3.   Hogyan képes a foton pozitront és elektront termelni ha nem tartalmazza őket?
3a. Hogyan képes a foton protont és antiprotont termelni ha nem tartalmazza őket?
3b. Hogyan képesek a fotonok lézersugarat létrehozni?
3c. Miért szükséges a lézerfény létrehozásához koherens fény és azonos frekvenciájú fotonok?
3d. A foton miért nem hullám?

4.   Mi a baj a Michelson kisérlettel?

5.   Hogyan lehetséges, hogy a gravitáció milliárd fényév távolságban is hatékony ha a gravitáció a leggyengébb hatóerő?
5a. Mi a baj Eötvös gravitációs árnyékolási kisérletével?
5b. Mi a baj a relativitáselmélettel?
5c. Létezik-e idődilatáció, hosszkontrakció vagy tömegnövekedés?

6.   Hogyan képes az anyag meggörbíteni a természetben nemlétező téridőt amennyiben a téridő matematikai konstrukció?
6a. Hogyan jön ki a vonzóerő a fekete lyukból ha semmi nem jöhet ki?
6b. Valóban gyorsulva tágul a Világegyetem?

7.   Hogyan keletkezett az Univerzum a semmiből?
7a. Hogyan képes az Univerzum felfújódni 10-30 másodperc alatt ha a maximális sebesség c?

8.   Mit is mondott Heisenberg?Előszó

Posztulátum: az Univerzumok és az anyag csupán kétféle elemi részecskéből épül fel, mindkettő energiarészecske, kvantum. Az egyik a graviton, a másik az elektromos töltésrészecske. Mindketten tömeg nélküli szerkezettel rendelkeznek amelyből két-két tükörkép sztereoizomer létezik amelyek nem forgathatók egymásba. Így összesen vannak négyen elemi részecskék. Ez a négy elemi részecske építi fel az összes többi részecskét és sugárzást:

Összetétel
+-Nem tudom, talán neutrínó.
Ga+
Ga-elektron, antiproton. Mindkettő ugyanabból az összetevőkből épül fel. Cirkulárisan polárosak, így van + és - spínű
Gb+pozitron, proton. Mindkettő ugyanabból az összetevőkből épül fel. Cirkulárisan polárosak, így van + és - spínű
Gb +Ga -proton + elektron = neutron. A neutron egy elektron tóruszba pattintott proton tórusz.
Ga -Gb +antiproton + pozitron = antineutron. Az antineutron egy pozitron tóruszba pattintott antiproton tórusz.
Gb-
GaGbgraviton pár, a gravitációért felelős graviton. Cirkulárisan poláros tehát van belőle jobbos és balos. Valódi perpetuum mobile, a sebessége kb. 1Mc egy DNS-hez hasonlítható egyenes útvonalon.
Ga+ -
Gb+ -
GaGb+
GaGb-
Ga -Gb +foton. Cirkulárisan poláros tehát van belőle jobbos és balos.


Gravitonok

A graviton maga az energia, a mennyisége végtelen. A graviton a mozgató, az anyagi világ motorja. Amint két tükörgraviton egymással kapcsolódik a páros létrehozza a gravitációs sugárzást amely tömegek közelében a gravitáció jelenségét okozza. Ez a nyomó gravitáció. A graviton párok örökmozgóként egyenes vonalú pályán mozognak egy DNS -re hasonlító kettős helix formában. A gravitációs sugárzás (= graviton sugárzás) nyomóereje amellyel az anyagi részecskéket nyomja horribilis, de ezt mi nem érzékeljük, mert a sugárzás izotróp, minden irányból egyformán nyom, kivéve alulról, a Föld felől, amely némileg árnyékolja a teljes sugárzás egy nagyon kicsiny részével. A teljes nyomóerő 1.2 x 1044 newton.

A gravitonsugárzás sebessége sokkal nagyobb mint a fénysebesség (c), becslésem szerint kb 1 Mc (= kb 1 millió c).*


Elektromos töltés energiarészecskék

Az elektromos töltés elemi energiarészecskék részt vesznek a stabil proton, elektron, antiproton, pozitron, a foton és egyéb részecskék, így például a neutrínók vagy a müonok szerkezetének felépítésében.

Az úgynevezett neutron a kvarkokkal nem létezik, hasonlóan a protonhoz amely szintén nem tartalmaz kvarkokat, mert kvarkok nincsenek. Amúgy teljesen abszurd dolog 1/3 elemi töltést feltételezni a kvarkokban, mivel akkor az 1/3 töltés lenne az elemi töltésegység, azaz egy egész. Csak ekkor bajba kerülnénk az elektron töltésével amely így 3 egésznek adódna annak ellenére, hogy az elektront elemi részecskének és kvarkmentesnek tekinti a tudomány.

Az elektront viszont már sikerült kettéhasítani, a kétféle tulajdonságát egyedi részecske formában szeparálni. A spin tulajdonságot a spinon, míg az elektromos töltés tulajdonságot a holon nevű részecske képviseli, ahol a spinon a graviton(a) elemi részecske.

A neutron** minden esetben egy elektron tórusz belsejében elhelyezkedő proton (tórusz). Ennek megfelelően a neutron mindkét elemi elektromos töltésegységet tartalmazza, egyet a protonban (a plusz jelűt) és a másikat az elektron tórusz belsejében (a tükörkép mínusz jelűt). ****

A tórusz szerkezet egy kétkomponensű rendszert jelent ahol egy graviton körpályán mozog és egy elektromos töltésrészecske kering körülötte. Az elektromos töltésrészecske trajektóriája jelöli ki a tórusz felszínét. A graviton a tórusz gerince.

Amikor a graviton pálya pontosan körbe záródik akkor állnak elő a stabil részecskék pl. proton, antiproton, pozitron, elektron. A neutronok minden esetben egy stabil részecske párost jelentenek, név szerint egy protont egy elektron tórusz belsejében. Ha a graviton nem képes pontosan körbe záródni úgy a részecske nem stabilizálódik hanem elspiráloz, például így ködkamra felvétel.

Szigorúan csak két frekvenciánál záródik pontosan körbe a graviton pálya, az egyik az elektron/pozitron eset 0.511 MeV energiánál, míg a másik egy sokkal nagyobb energiánál amely a proton/antiproton részecskéket alakítja ki.


Tömeg tulajdonság

A két elemi energiarészecskének tömege nincs. A tömeg tulajdonság akkor ugrik elő amint a két részecske - a graviton és az elektromos töltés - kapcsolódik egymással és körpályára áll, mint a proton, elektron vagy a pozitron, antiproton esetében.

A foton némileg bonyolultabb, mert a foton mind a 4 féle elemi részecskét tartalmazza, név szerint graviton A és B valamint az elektromos töltéseket amelyet plusz és mínusz jellel különböztetünk meg. Ez a 4 részecske egymás körül kering miközben fénysebességgel halad. Egy sorozat foton keresztmetszeti kép a klasszikus, ősi yin-yang jelképet rajzolja ki. Ez a szerkezetből következő belső ciklikus mozgás feljogosít minket tömeg tulajdonságot kapcsolni a száguldó foton részecskéhez.

Mivel álló foton nem létezik, így a "foton nyugalmi tömege nulla" megfogalmazás értelmét veszti. Látszólag megállhat a foton abban az esetben amikor egy fekete lyukból kifelé tartó foton éppen az eseményhorizonton indul. De a foton ettől még ugyanolyan gyorsan halad csak pontosan c sebességű "graviton szél" fújja befelé és ettől látszólag áll. Vagyis pontosabban nemlátszólag, mert ezt sosem láthatjuk meg. Az eseményhorizonton kívül induló foton azonban lassan kimászik a gravitációs gödörből és fokozatosan gyorsulva elérheti a földi megfigyelőt.

A fenti elképzelés alapján tömeg tulajdonságot kapcsolhatunk a graviton párokhoz is a Sötét Energiának megfelelően amely egyszerűen gravitációs sugárzás (= graviton sugárzás). Nem, ez nem gyorsítja az Univerzum tágulását, mivel a gyorsulva tágulás csak egy mérési hiba, semmi több.

A Higgs elképzelés egy zsákutca, a horribilis pénzeket felemésztő keresgélés a legjobb esetben is csak a graviton elemi energiarészecskét találhatta volna meg, de valójában semmit sem találtak, a Nobel elhamarkodott volt.

A sok trillió regisztrált ütközésből kiválogatott néhány tíz esemény alapján kiabálták tele a világot a Higgs bozonnal, de valójában csak háttérzajt mértek.

A graviton kimutatása viszont már megtörtént amikor az elektront átpaszírozták egy nano kristálylap rétegen. És mivel nem tudták, hogy az egyik csúcs a graviton, ezért az új részecskét elnevezték spinonnak, amely az elektron spin tulajdonságát hordozza (piros görbe). A másik csúcs -a holon- az elektron elektromos tulajdonságáért felel (kék görbe), ez a másik elemi részecske a graviton mellett. Nincs is több, csak ez a kettő elemi energiarészecske, az összes többi részecske és sugárzás ezen kettő összetevőből épül fel.


Sötét anyag

A lázasan keresett exotikus sötét anyag nem létezik. A galaxisokban hiányzó, nem látható anyagmennyiség egyszerűen molekuláris hidrogén. A H2 földfelszíni teleszkópokkal nem látható, mert a gyenge IR vonalait elnyeli a levegőréteg. Így aztán a fizikusok feltérképezték a világegyetem anyagmennyiségét a látható hullámhosszakon és ennek megfelelően az atomos hidrogént 21 cm -en. Csakhogy így hiányzott a gravitációsan szükséges anyag mintegy 90 %-a. Mit tehettek volna, kitalálták a nemlétező wimpeket, axionokat és hasonlókat.

A hiányzó sötét anyagot, vagyis a molekuláris hidrogént ellenben azonnal megtalálták amint fellőttek egy IR spektroszkópot a légkör fölé. A megfigyelt H2 mennyisége az eredetileg számításba vett atomos hidrogén mennyiségének nagyjából tízszerese és ezzel a sötét anyag mizéria okafogyottá vált.

A Webb teleszkóp alkalmas a molekuláris hidrogén kimutatására, így várható a sötét anyag valódi természetének részletesebb vizsgálata.1.   Miért nem esik bele az elektronhéj az atommagba?

Az atommagok nem tartalmaznak neutronokat, kvarkokat vagy gluonokat, ezek a részecskék nem léteznek.

Az atommagok csak protonokat (tóruszokat) tartalmaznak a kötő magelektronok (háromszoros átmérőjű tóruszok) belsejében, a következő minta szerint B17 atommag. A külső elektronhéj elektronjai nem képesek megközelíteni a magot, mivel az atommag kötő elektronfelhővel van letakarva. A K elektronhéjról speciális esetben előfordulhat elektron befogás de ez viszonylag ritka, például az Ar37 vagy Ca41 esetében.

Az elektron befogás rendszerint foton abszorpcióval történik, mivel a foton könnyedén áthatol az atommagot védő negatív töltésű elektronhálón. Egy megfelelő frekvenciájú foton az elektronhiányos izotóp atommagba ütközve elbomlik elektronra és pozitronra. Az elektront az atommag megköti és a maradék pozitront kisugározza. Ezek az izotópok b+ sugárzók, például az Ar31-35, Ca35-39 és sokan mások.

Ez a furcsa párkeltés nagyon szokatlan, mivel úgy tudjuk a párkeltés csak 1.022 MeV vagy ennél nagyobb energiájú fotonnal történhet meg.

Javaslat: meg kell próbálni b+ pozitronsugárzó izotópokat ilyen nagyobb energiájú gamma-fotonokkal megvilágítani a radioaktív bomlás elősegítése érdekében. Annális inkább mert pozitronsugárzó izotópokkal a b- elektronsugárzó izotópok bomlását lehet elősegíteni (gyorsítani) lásd Csernobil sugármentesítése pozitron besugárzással.


2.   Hogyan bomolhat el a neutron protonra és elektronra ha nem tartalmazza őket?

A neutronok nem tartalmaznak kvarkokat (egyébként semmi más sem). Bármely neutron egy elektron tórusz belsejében elhelyezkedő kisebb átmérőjű proton tóruszból áll. Ez a szerkezet kissé labilis és kb. 10 perces felezési idővel elbomlik. Az eredmény természetesen egy proton és egy elektron. Így a neutron igen, tartalmaz egy proton elektron párost.

Egy csillag amely nagyobb mint 1.4 Naptömeg az élete végén neutroncsillaggá alakulhat. A megnövekvő gravitációs nyomás az elektronokat belepréseli az atommagokba és a proton tóruszok belekattannak az elektron tóruszokba, katt, katt, katt. A neutron készen van. Valószínűleg hosszabb láncok alakulnak ki valahogy így: Ne22. A neutroncsillag belsejében ez a szerkezet 10 extra elektronnal bővül - a teljes elektronhéj elemeivel.

Az atommagban elhelyezkedő neutronokról az elektronok nem tudnak leesni, mivel az elektronokat a szomszédos protonok megvezetik. Így a neutronok az atommag belsejében stabilak. Mondhatnánk egy proton stabilizálja a neutront, mint ebben a példában H2 Deutérium.


2a. Hogyan képes az atommag elektron kibocsátásra ha nem tartalmaz elektront?

Azért mert magelektronokat tartalmaz amelyek a gluonok szerepét veszik át. Az atommagok csak kettő komponensből állnak, protonokból és kötő magelektronokból. Azokon az izotóp magokon amelyek relatíven több kötőelektront tartalmaznak a központi proton "nanocsövön", az elektronok egymást taszítják és addig fészkelődnek amíg a szélső elektron leesik és mint b- elektronsugárzás távozik, mint ebben a példában, B12 b- bomlás. A visszamaradó atommag a stabil C12.


2b. Hogyan képes az atommag pozitron termelésre ha nem tartalmaz pozitronokat?

Azok az atommag izotópok amelyek kötőelektronban szegények kívülről képesek elektront felvenni. Az elektronhéj lenne a kézenfekvő megoldás, de az atommag felszíne negatív töltésű a kötő magelektronok miatt, így a külső elektronok nem tudják megközelíteni az atommagot. Szerencsére, mert különben az elektonhéj belezuhanna az atommagba. Néhány speciális esetben K elektron befogás lehetséges, de a legtöbb esetben az elektron fotonból származik, például a B8 izotópnál. A foton nem tartalmaz elektront, viszont tartalmazza az elektron alkotórészeit. Így egy megfelelő frekvenciájú foton szolgáltatja a szükséges elektront amelyet az atommag megköt. A párkeltés maradéka egy pozitron, amely kilép a magból mint b+ sugárzás.


2c. Hogyan képesek a részecskék spin tulajdonságot generálni ha sehogy sem forognak?

Keringenek. A tórusz belsejében két elemi energiarészecske kering. Az egyik a graviton amely a tórusz gerincét alkotja, örökmozgó. A másik az elektromos töltésrészecske a graviton körül kering miközben bejárja a tórusz felületét.


2d. Léteznek-e kvarkok?

Kvarkok nem léteznek. A neutronban felfedezhető egy negatív töltésű régió a középponttól kb 0.6 fm távolságban, ami azért már így is nehezen feleltethető meg a 2 db negatív töltésű lekvarknak. Viszont a protonban nyoma sincs negatív töltésű részecskének. Következésképpen a kvarkmodell egy életképtelen hazudozás.

Ezzel szemben a 0.6 fm-nél található negatív töltéssűrűség megfelel egy magelektron tórusznak amelynek átmérője kb háromszorosa a proton centrumától kb 0.2 fm-re elhelyezkedő pozitív töltéssűrűség maximumnak, amely a protontórusznak felel meg.

1. A proton centrumában nincsenek töltések, a proton üres, ott nincsenek kvarkok, sem felkvárk, sem lekvárk, mert a proton egy tórusz.
2. A középponttól 0.2 fm távolságban található a pozitív töltés, mert a proton egy tórusz.
3. A középponttól 0.2 fm távolságban kellene elhelyezkednie a negatív töltésű kvarknak is ha lenne olyan. De nincs.

4. A neutron centrumában nincsenek töltések, a neutron üres, ott nincsenek kvarkok, sem felkvárk, sem lekvárk, mert a neutron kettő darab tórusz.
5. A középponttól 0.2 fm távolságban található a pozitív töltés, mert az egy proton tórusz.
6. A középponttól 0.2 fm távolságban kellene elhelyezkednie a negatív töltésű kvarknak is ha lenne olyan. De nincs.
7. Ellenben a neutronban található egy negatív töltésű részecske 0.6 fm-nél, ami egy elektron tórusz.


2e. Léteznek-e gluonok?

Nem léteznek. Az atommagban kötőelektronok vannak és ezek az elektronok ragasztják össze a protonokat. Egy magelektron általában kettő, de akár három protont is képes stabilan összetartani. Négyet viszont már nem.


2f. Léteznek-e neutrínók?

Valószínűleg nem léteznek. Pauli megpróbált megoldani egy olyan problémát amely a valóságban nem is létezik. Neutrínók


2g. Léteznek-e gravitonok?

Azt kell mondjam, csaknem kizárólag gravitonok léteznek, végtelen mennyiségben. Örökmozgó energia kvantumok, becsült sebességük kb 1Mc. Párban a gravitáció jelenségét okozzák. A másik létező energiarészecske az elemi elektromos töltés, a gravitonnal kapcsolódva az általunk ismert anyagot alkotják, pl. a protont.
Az Univerzumok száma is végtelen és az Univerzumok ott vannak ahol az elektromos töltések koncentrálódnak. Az Univerzumok pulzálnak, végtelen számú Ősrobbanás volt már. Az összezuhanást amely a gravitonsugárzás sebességével történik valamint az Ősrobbanásokat a gravitonsugárzás horribilis nyomóereje működteti.


3. Hogyan képes a foton pozitront és elektront termelni ha nem tartalmazza őket?

Igen, a foton nem tartalmaz pozitront sem elektront, viszont tartalmazza az alkotórészeit, mind a 4 elemi részecskét ami a graviton A és B valamint az elektromos töltés plusz és minusz. A tükörkép pár graviton A és B egy DNS szerű pályán halad míg a töltések körülöttük keringenek. A 4 részecske egymáshoz viszonyított elrendeződésétől függően a foton elektromos majd negyed hullámhosszal később mágneses tulajdonságot mutat.

Amennyiben egy alkalmas foton atommagba ütközik akkor kettéhasadhat, mindkét fél tartalmaz egy gravitont és egy elektromos töltésrészecskét. Ha a frekvencia megfelelő akkor a két fél körpályára állhat: ezzel elektron és pozitron képződött.


3a. Hogyan képes a foton protont és antiprotont termelni ha nem tartalmazza őket?

Mint a 3. pont előbb, csak sokkal nagyobb frekvenciájú fotonnal. Antiproton és proton keletkezik.

Ennek egy fontos következménye, hogy a pozitron és a proton ugyanaz az anyag!

Csak frekvenciában különböznek.

Az elektronnak nemcsak a pozitron az antianyaga hanem a proton is az!! Az antianyag itt van a szemünk előtt. Csak a proton nem képes annihilálódni az ő antianyag párjával az elektronnal, mert a foton kialakulásához két egyforma frekvenciájú fél szükséges, úgymint az elektron pozitron pár esetében. Szerencsére.

Így nincs szükség a hiányzó antianyag keresgélésére az Univerzumban.


3b. Hogyan képesek a fotonok lézersugarat létrehozni?

A foton nem elemi részecske és NEM hullám. A foton egy 4 komponensű energia részecske amelyben két tükörkép szerkezetű elektromos töltés energiakvantum kering két tükörkép graviton körül. A lézer "kristály" szerkezet kialakulásához monokromatikus és koherens fotonokra van szükség. Ilyen körülmények között a fotonok képesek kapcsolódni egymással a bennük keringő elektromos töltésrészecskék segítségével egyszer függőlegesen és 1/8 hullámhosszal később vízszintesen.

Ha a rácsban a fotonok egymástól való távolságát d-vel jelöljük, akkor az azonos előjelű szomszédos töltések egymástól való távolsága mindig d, az ellentétes előjelű töltések egymástól való távolsága viszont mindig kisebb mint d.


3c. Miért szükséges a lézerfény létrehozásához koherens fény és azonos frekvenciájú fotonok?

Ha a fotonok nem koherensek vagy nem azonos a frekvenciájuk akkor a "kristályos" szerkezet széttörik és a stabilizáló elektromos erők nem alakulnak ki.


3d. A foton miért nem hullám?

Azért, mert a foton részecske, egy 4 komponensű energiarészecske. A hullám tulajdonság csupán a foton periodikusan változó természete amint egyszer elektromos, majd negyed hullámhosszal később mágneses jellege válik érzékelhetővé. A tulajdonságok változásai a foton részecske szerkezetéből adódnak attól függően, hogy az alkotórészek milyen pozícióban vannak egymáshoz képest.

Ha a 4 alkotó elemi részecske a foton keresztmetszeti képén egy egyenesre esik, úgy a 2 graviton (A és B) közrefog egy elektromos töltést (+) amivel leárnyékolja és kifelé a másik elektromos töltés (-) jellege látszik, jelen esetben felül.

1/4 hullámhossz múlva a 4 elemi részecske a foton keresztmetszeti képén négyszög alakban helyezkedik el és így a 2 elektromos töltés egymást semlegesíti, a foton kifelé mágneses tulajdonságot mutat. A mágneses tulajdonságot a graviton elemi részecskék képviselik.
A tulajdonságok ezen szinusos váltakozása tűnik foton hullámnak. De a foton NEM hullám.


4. Mi a baj a Michelson kisérlettel?

A Michelson kisérlettel az a baj, hogy egy tévedésen alapul, a Michelson kísérlet az éterszél kimutatására nem alkalmas. Előszöris az eszközt 90 fokkal elforgatva a fénysugarak felcserélődnek, tehát semmiféle csíkeltolódás nem várható. Másodszor az eszköz nem képes különbséget tenni a delta T futási idő és a negatív delta T futási idő között, amire az egész MM kisérlet alapítva lett. Forgatás közben a két karban megjelenő futásidő különbségek pontosan kiegyenlítik egymást, tehát csíkeltolódás nem várható.

A Michelson eszköz és annak millió klónja rossz tengely körül lett forgatva amely esetekben csíkeltolódás nem várható. Az egyik kar mint tengely körül forgatva azonban már várható csíkeltolódás és kimutatható a Föld mozgása a világűrben, kivéve ha ez a tengely pont a száguldás irányába néz. Ezzel a módszerrel éppen a száguldás irányát lehet behatárolni: az a tengely irány ahol e tengely körül forgatva az interferométert nem mérhető jelentős csíkeltolódás, megmutatja a Föld mozgásirányát.

A Föld száguldását az Univerzumban Silvertooth egyutas eszközével lehet kimutatni. Az ő mérései szerint a Föld 378 km/sec sebességgel mozog az Oroszlán/Serleg csillagkép felé.***


5. Hogyan lehetséges, hogy a gravitáció milliárd fényév távolságban is hatékony ha a gravitáció a leggyengébb hatóerő?

Mert nem a leggyengébb, hanem a legerősebb hatóerő, a gravitációs sugárzás nyomóereje horribilis. Ami a leggyengébb az a sugárzás elnyelődése a barionos anyagban. Így a gravitációs árnyék milliárd fényév távolságban is hatékony és akár galaxisokat is kelepcében tarthat.

Ha a gravitáció a leggyengébb hatóerő lenne, ráadásul olyan irdatlanul sok nagyságrenddel gyengébb az elektromágneses erőnél ahogy a jelenlegi fizika állítja akkor ennek a távolságnégyzettel tovább kellene gyengülnie. A galaxisok egybentartása csak akkor működőképes ha a hatás sok ezer fényév távolságból is jelentős ami a nyomó gravitációs sugárzás árnyékolásával lehetséges. A testek ugyanis az átmérőjüknek megfelelő graviton sugárnyalábot kitakarnak ami sok ezer fényév távolságban is 'hiányzik'.

A gravitációs hatás azért csökken a távolságnégyzettel arányosan mert az elnyelést okozó tömeg egyre kisebb szög alatt látszik, így a végtelen gravitontengerből a távolság növekedésével egyre kisebb szög alatt nyel el a tömeg.

A látszólagos ellentmondás feloldásához azt gyanítom, hogy a távolságnégyzetes összefüggés nagyon nagy távolságokban már nem működik, így pl. ezer és a százezer fényév távolságban a gravitációs hatás már inkább hasonló méretű és nem csökken a távolság négyzetével arányosan. Ez magyarázattal szolgálna a galaxis clusterek kialakulására.

Ha nem így lenne akkor az amúgyis nagyon gyengének feltételezett gravitációs erő a nagyobb távolságokban elenyészne, nagyon gyorsan a nullához konvergálna és a clusterek széthullanának, vagyis ki sem alakulhatnának.

Az árnyékolás esetében viszont a nagyon nagy távolságokban nem nullához konvergál a gravitációs erő, mert a kitakart (csőszerűnek tekintett) sugárnyaláb a távolságtól függetlenül mindenütt hiányzik.

Összefoglalva az árnyékolásból származó gravitációs hatás két részre bontható
- egy közvetlen csőszerű árnyékolásra amely végtelen távolságra is hat, nevezzük ezt nulla fokosnak és
- egy 0-90 fok szög alatti árnyékolásnak (egy földön álló emberre ható gravitációs hatásra vonatkoztatva, amely alulról a nulla foknak tekintett függőlegestől a 90 foknak megfelelő vízszintes irányig éri a testünket).

A gravitációs hatás távolságnégyzetes gyengülése ez utóbbi, a függőlegestől eltérő szögekre érvényes, míg a nulla fokosnak nevezett irányban a gravitációs hatás nem csökken semmilyen mértékben, ami magyarázat a Pioneer anomáliára vagy egy feltételezett külső bolygó létezésére is .


5a. Mi a baj Eötvös gravitációs árnyékolási kisérletével?

A baj az, hogy logikai hibát tartalmaz. Eötvös a vonzó gravitációt akarta árnyékolni, ami nem létezik. Ha tisztában lett volna a nyomó gravitáció fogalmával akkor nem hagyhatta volna figyelmen kívül a kisérletében a felső ólomkvadránsok hatását. Ebben az esetben ugyanis az árnyékolási kisérlet összeállítása a kívánt célra alkalmatlan. Azt viszont kétségkívül sikerült kimutatnia, hogy vonzó gravitáció nem létezik.

A gravitáció árnyékolását Napfogyatkozáskor lehet észlelni. A Nap és a Hold együttállásakor (fedéskor) a földi megfigyelő a Nap-Hold rendszer gravitáció hatásának csökkenését figyelheti meg ahhoz képest amikor már egymás közelében látszanak (közvetlenül az érintkezéskor egy kiugró gravitációs hatásnövekedés figyelhető meg, de ettől most tekintsünk el).

Allais effektus, Saxl és Allen torziós inga, Wang eclipse, Magyari rádióadó dőlése

A gravitáció árnyékolásának fényes példája a gravitációs hullámok érzéklelése, ami nem más mint az egymás körül egyre nagyobb sebességgel keringő fekete lyukak "ciripelése", a Napfogyatkozás felerősített változata, tkp fekete lyuk fogyatkozások gyorsuló sorozata.

Mindkét fekete lyuk nyeli a gravitonsugárzást. A ciripelést akkor láthatjuk ha a két objektum keringési síkja éppen felénk néz. Ebben az esetben a két csillagászati objektum egymást váltakozóan kitakarja és így ebből az irányból a gravitonsugárzás intenzitása egy hangyányit megrezeg, mivel takarásban a közelebb lévő BH már nem az eredeti gravitonsugárzást nyeli hanem a távolabbi által már gyengítettet. Ezt az intenzitás változást, rezgést érzékeli a LIGO. Fedéskor az egymás melletti pozícióhoz viszonyítva a gravitációs sugárzás növekedése figyelhető meg. A két égitest együttes gravitációs hatása akkor nagyobb ha egymás mellett vannak, fedéskor kisebb.

A Hanfordi és a Livingstoni érzékelők beérkezési időkülönbsége viszont a ciripelés képe alapján nem meggyőző, szubjektív véleményem szerint inkább azonos időben érkeztek be a jelek.


5b. Mi a baj a relativitáselmélettel?

Az a baj vele, hogy teljesen félre van értelmezve. Einstein felállított egy matematikai modellt, amivel megpróbálta a gravitációt modellezni. Több kevesebb sikerrel. A következtetéseket viszont úgy kezeljük, mintha a téridő fogalom egy a valóságban is létező dolog lenne, például, hogy a téridő felfújódhat vagy tágulhat. De ez kb olyan szintű félreértés mintha azt mondanánk: a logaritmusfüggvény az anyag hatására kiegyenesedik, például ha ráütünk egy kalapáccsal vagy elüti egy autó.

A téridő matematikai modellje a gravitációs sugárzás gradiensét írja le jól, rosszul. A modell használható a hétköznapi életben, viszont teljesen félreérti az extrém körülményeket, például a fekete lyukak környékét és kifejezetten a belsejét ahol szingularitást vízionál mivel éppen ellenkezőleg, a gravitáció nem a végtelenhez hanem nullához tart. Így a relativitáselmélet által elkövetett hiba tart a végtelenhez, sőt az elkövetett hiba végtelen nagyságrendű.

Mert bármely test tömegközéppontja felé közelítve a gravitáció nullához tart.


5c. Létezik-e idődilatáció, hosszkontrakció vagy tömegnövekedés?

Nem, egyik sem. Az órák egyformán járnak csak másképpen látszanak. A tárgyak egyforma hosszúak csak másképpen látszanak és a tömeg sem változik.

- Idődilatáció: kezdődött a Hafele Keating kisérlettel ami nettó csalás. Az órák annyira rosszul jártak, hogy nem lett volna szabad ilyen célra használni őket. Négy atomórát reptettek a Föld körül kb 15 leszállás-felszállás közbeiktatásával amikoris az órákat minden esetben indulás előtt egymáshoz igazították. A maszatolás vége az lett, hogy pont kijött a megkívánt eredmény. Ha csak a legjobban működő 447. számú órát vették volna figyelembe - és nem maszatolták volna össze a másik három gyengén teljesítő órával átlagolgatva - akkor semmilyen idődilatációs eredmény nem született volna. A 447. számú óra bizonyítja, hogy az idődilatáció nem létezik.

A további hevenyészett kisérletek azon a hazugságon alapulnak, miszerint ezek a Hafele kisérlet megismétlései. Egyszer sem ismételték meg. Mást csináltak. Sokkal rövidebb távon, mégkevesebb órával és azzal a felkiáltással, hogy most már pontosabbak a felhasznált órák. Ami lehetséges is, labor körülmények között. Csakhogy a laborból kilépve, szállítva, döcögve, röptetve már nem kontrollálható az órák járása amennyiben egy vagy csak egy kettő atomórát reptettek rövid távon. Nincs rendes közlemény, nem elérhetők a kisérlet körülményei valamint az órák elő és utóélete.

És a müonok? A müonok döntő többségben a sztratoszférában keletkeznek a kozmikus sugárzás levegővel való találkozása során és nem lenne szabad a földfelszínre lejutniuk a közepes szabad úthosszuk alapján. Csakhogy a kozmikus sugárzás nemdöntő többsége igenis megközelíti a földfelszínt és a földfelszín közelében kelti a müonokat, amelyek mostmár elérhetik a felszíni detektorokat amihez semmiféle életidő meghosszabbodásra nincs szükség.

A csalás megkoronázott királya pedig a GPS. Merthogy a GPS órák járása mesterségesen el van rontva azért, hogy a földfelszínről pontosnak látsszanak. És mivel a rontás ellenére pontosnak látszanak ez lenne maga a perdöntő bizonyítéka az idődilatációnak.

Csakhogy egyetlen GPS órát sem hoztak még vissza!

Enélkül pedig nem idődilatációt hanem csupán frekvenciaváltozást lehet detektálni, amit senki nem is vitatott soha.

- Hosszkontrakció: a testek sajáthossza nem változik meg. Dehát akkor miről beszélünk? Másképpen látszik? Rendben, másképpen látszik.

- Tömegnövekedés: ez is egy téveszme. A részecskegyorsítókban elektromágneses úton gyorsítják a részecskéket ami értelemszerűen fénysebességű gyorsítóerőt jelent. A fénysebesség köré gyorsított részecskét egyre kisebb hatékonysággal "éri utol" a gyorsítóerő és emiatt egyre nehezebb a részecskét tovább gyorsítani. Ezt a hatást értékeli a részecskefizika tömegnövekedésnek. De a részecske tömege nem változik meg, mert azt a részecskék belső keringése szabja meg. Mert a stabil részecskék tóruszok.


6. Hogyan képes az anyag meggörbíteni a természetben nemlétező téridőt amennyiben a téridő matematikai konstrukció?

Sehogy.


6a. Hogyan jön ki a vonzóerő a fekete lyukból ha semmi nem jöhet ki?

Nem jön ki, mert vonzóerők nincsenek. A gravitáció is nyomóerő, így nem kell kijönnie.


6b. Valóban gyorsulva tágul a Világegyetem?

Nem, mert lassulva tágul, hasonlóan egy földről feldobott tárgyhoz, amely lassul és visszaesik. A Világegyetemet behelyettesítve a Föld helyére érthetővé válik a lassulás. A Nobel elhamarkodott volt, mert a vizsgálatokat egyetlen nagyon távoli SN megfigyelésére alapozták, amely méréseknek a hibája óriási volt.


7. Hogyan keletkezett az Univerzum a semmiből?

Nem a semmiből keletkezett vagy más nyelven mondva nem a szingularitásból keletkezett, mert az anyag nem keletkezik és nem vész el, csak átalakul. Az anyag örök. Az anyag csak kétféle elemi részecske, az egyik a graviton a másik az elektromos töltésrészecske. Mindkettő végtelen mennyiségű, nem keletkezik és nem vész el.

Az Univerzumok működése ciklikus, a hajtóerő a gravitonokból álló gravitációs sugárzás. A fekete lyukak egymásba olvadnak, a galaxismagok begyűjtik a csillagokat, a galaxis klaszterek meg a galaxisokat. Végül egy fekete lyuk olyan nagyra nő, hogy saját lábra áll és a gravitációs sugárzás által elkezdi benyelni a szomszédos galaxisokat amely folyamat megszalad és már keringéstől, impulzustól függetlenül a gravitációs sugárzás besöpri a galaxisokat. A folyamat a gravitációs sugárzás sebességére gyorsul amely az Univerzum teljes anyagának elnyelésével ér véget.

De a gravitációs sugárzás elnyelése ezzel nem ér véget, így a sugárzás mintegy felpumpálja a master fekete lyukat.

És ez robbantja fel, ez lesz az újabb Ősrobbanás. Végtelen számú Univerzum van és végtelen számú Ősrobbanás volt már.

Az Univerzumok nem egyformák, mivel különböző fejlődési állapotúak. Csak kevés lakható, gondoljunk csak arra, hogy a korai Univerzumokban még elemek sem léteznek, majd csak néhány pl hidrogén és hélium esetleg némi lítium. Aztán a keletkező csillagokon sincs még élet, ezeknek még fel kell robbanniuk és majd csak eztán keletkezhetnek bolygók.


7a. Hogyan képes az Univerzum felfújódni 10-30 másodperc alatt ha a maximális sebesség c?

Az Univerzum nem fújódik fel, téridő nem létezik és a fénysebesség nem maximális.

A master fekete lyuk a gravitációs sugárzás sebességével robban fel amely a fénysebesség kb milliószorosa. Ez tűnik a fizikusok számára felfúvódásnak, de nem a tér tágul. Hogyan is tudna tágulni, hiszen a tér csupán egy matamatikai konstrukció ami nagyon hasznos fogalom, de ettől még nem tud tágulni. Mert nem létezik.


8. Mit is mondott Heisenberg?

Heisenberg meglátása szerint ha egyre lejjebb megyünk az anyag szerkezetében elérkezünk az olyan apró részecskékhez amelyek fény fotonnal vagy esetleg elektronnal való megfigyelése már csak úgy történhet ha ezáltal meglökjük, úgymond megvilágítjuk. Ekkor azonban már lehetetlen pontosan mérni vagy kiszámítani egy ilyen apró objektum helyzetét és impulzusát egyszerre. Na bumm, majd mérjük külön külön.

De ki volt az az őrült aki ebből arra a következtetésre jutott (Bohr), hogy akkor a részecskéknek nincs is határozott helyzete vagy neadjisten momentuma. Erre a logikai bakugrásra aztán egy egész "iparág" épült az elmosódott hullámzó elektronokkal és fényhullámokkal kikiáltva, hogy ezen részecskék egyszer hullámok máskor meg esetleg akár csak egy pillanatra részecskék. A Heisenberg határozatlansági reláció erre épül, az anyag részecske-hullám dualizmusára.

Csakhogy az anyag nem hullám, hanem bármely formája részecske.

Ezek a részecskék aztán megfelelő körülmények között hullám tulajdonságokat mutatnak amelynek szemléltető példája a foton és annak szerkezetéből következő, szinuszosan váltakozó tulajdonságai. Ezen tulajdonságváltozások téves értelmezése, "megszemélyesítése" vezet a részecske-hullám félreértéshez.

Egyébként ha például az elektron nem részecske hanem valami elmosódó hullám lenne akkor az elektronmikroszkóp nem adhatna éles képet. De ad.astrojani blog       hupont.hu       LinkedIn

To be continued..  

Vita 1,   Vita 2,   Vita 3,   Vita 4,         Alias rigó fórum:   OF   OF2   OF3     és       Tudomány cikkek archiv       SG   SG2       Szkept       Hypog       Csivar       Gyakorik

Write into my guestbook! János Summary
rohan.janos@med.u-szeged.hu


Vissza Astrojan csillagászati képgyűjteményhez Tovább térgöbrülep oldalra

Index Fórum   2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 


* A fénysebesség NEM állandó. A fény sebességét mi mindig kizárólag vízszintes irányban forgó tükörrendszerekkel mérjük a szükséges pontossággal. A Pound és Rebka kisérlet bizonyítja a Föld felé eső fény sebességének növekedését (+ 7.36 x 10-7 m/s, = 2.5 x 10-15 c / 22.5 méter).

** Models of the Atomic Nucleus: Kvarkok nem léteznek.     Analysis of Same-Atomic-Weight Isotopes: Neutronok nem léteznek.     Neutron

*** A COBE mérései megerősítik a 371 km/s száguldást Leo/Crater csillagkép irányában.

**** Electric forces may bind nucleus.