Beryllium 12 nucleus transition form
Nuclear structure of

Beryllium 12 

(half life = 21.49 ms). Move mouse on image for Be12 transition form

Blue toruses = 12 protons
Red toruses = 8 nuclear electrons

Atomic number of Be (4) = protons (12) - nuclear electrons (8)

Beryllium 12 decays by electron emission (from left position) of Beryllium 12 decay form to Boron 12 (half life = 20.20 ms)

Boron 12 decays by electron emission of Boron 12 decay form to Carbon 12 (stable, 98%)

Click on image for Boron 12


Foton és részecskemodell
Az atommag szerkezete
Atommag szimmetria


Beryllium 11 nucleus Beryllium 13 nucleus

Be6Be7Be8Be9Be10Be11Be12Be13Be14Be15Be16

HHeLiBeBCNOFNe
NaMgSiSArCaFeNiNdPb

 
A Berillium 12 atommag szerkezete, tórusz felépítése. Atommag képek, kötőelektronok és Berillium tóruszmodell képek. Atommag részecske modell proton és magelektron illusztrációk. Az elektronsugárzó Berillium 12 izotóp atommag bomlási mechanizmusa.